Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.9) Půjčeno:13x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2005
213 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7042-678-0 (brož.)
Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity ; 155/2005
Obsahuje tabulky, grafy, diagramy, předmluvu, úvod, poznámky
Bibliografie na s. 155-165
Německé resumé
Češi - charakter národní - stereotypy - studie
Rakušané - charakter národní - stereotypy - studie
Učebnice - rozbory - studie
000015867
Předmluva 5 // 1. ÚVOD 6 // 2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 7 // 2.1. Národní a etnické stereotypy 7 // 2.1.1. Terminologické vymezení stereotypu 7 // 2.1.2. Hlavní znaky stereotypu 8 // 2.1.3. Funkce stereotypu 9 // 2.1.4. Faktory ovlivňující utváření stereotypu 10 // 2.1.5. Historický stereotyp 11 // 2.1.6. Národní a etnický stereotyp 12 // 2.1.6.1. Konkrétní stereotypy sousedních národů 14 // 2.1.6.2. Vzájemný obraz Cechů a Rakušanů 15 // 2.2. Úloha didaktiky dějepisu v působení na podobu národních a etnických stereotypů 21 // 2.2.1. Evropská dimenze ve výuce dějepisu jako cesta k překonávání národních a etnických stereotypy 25 // 13. Stručný přehled domácích a zahraničních prací věnovaných výzkumu národních a etnických stereotypů 31 // 3. ANALÝZA UČEBNIC PRO GYMNÁZIA 34 // 3.1. Metody práce 34 // 3.1.1. Výuka dějepisu v Rakousku 35 // 3.1.2. Výuka dějepisu v České republice 37 // 3.2. Analýza rakouských učebnic dějepisu 40 // 3.2.1. Od počátku středověku do nástupu Habsburků na český trůn 40 // 3.2.2. Novověk 46 // 3.2.3. Od vzniku ČSR do konce druhé světové války 54 // 3.2.4. Dějiny po roce 1945 58 // 3.2.5. České osobnosti v rakouských učebnicích 63 // 3.2.6. Nejdůležitější připomínky k pojetí českých dějin v rakouských učebnicích a komparace s výsledky předchozích analýz 65 // 3.3. Analýza českých učebnic dějepisu 69 // 3.3 .1. Od počátku středověku do nástupu Habsburků na český trůn 69 // 3.3.2. Habsburské soustátí v letech 1526-1918 71 // 3.3.2.1. Období 1526-1618 71 // 3.3.2.2. Období 1618-1740 73 // 3.3.2.3. Období 1740-1848 75 // 3.3.2.4. Období 1848 1918 80 // 3.3.3. Od vzniku Rakouské republiky do současnosti 88 // 3.3.4. Rakouské osobnosti v českých učebnicích 91 // 3.3.5. Nejdůležitější připomínky k pojetí rakouských dějin v českých učebnicích a komparace s výsledky přechozích analýz 94 //
4. EMPIRICKÝ VÝZKUM 97 // 4.1. Předmět a cíle výzkumu 97 // 4.2. Popis zkou maného souboru 97 // 4.3. Organizační a technické podmínky výzkumu 98 // 4.4. Metody sběru a zpracováni dat 99 // 4.5. Obsahová a položková analýza dotazníků 100 // 4.5.1. Formální stránka dotazníků 100 // 4.5.2. Vědomostní test 100 // 4.5.3. Postojový dotazník 103 // 4.6. Výsledky výzkumu 105 // 4.6.1. Vědomostní test 105 // 4.6.1.1. Analýza výsledků vědomostního testu u českých respondentů 105 // 4.6.1.1.1. Historické a společenské vědomí významných událostí, // osobností a kulturního odkazu (položka č. 1, 2, 3, 13) 105 // 4.6.1.1.2. Znalosti faktografie (položka č. 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12) 108 // 4.6.1.2. Analýza výsledků vědomostního testu u rakouských respondentů 112 // 4.6.1.2.1. Historické a společenské vědomí významných událostí, osobností a kulturního odkazu (položka č. 1, 2, 3, 13) 112 // 4.6.1.2.2. Znalosti faktografie (položka č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 115 // 4.6.1.3. Srovnání vědomostí českých a rakouských respondentů 120 // 4.6.2. Postojový dotazník 122 // 4.6.2.1. Informační zdroje k historii a kultuře sousedního národa (položka č. 14) 122 // 4.6.2 2. Pořadí obliby evropských národů a vnímání podobnosti (položka č. 15, 16, 17) 124 // 4.6.2.3. Vnímání problémů zatěžujících vzájemné vztahy (položka č. 19) 128 // 4.6.2 4. Český a rakouský autostereptyp a vzájemné heterostereotypy (položka č. 18,20) 129 // 4.6.2 4.1. Kvantitativní analýza stereotypů 129 // 4.6.2.4.2. Kvalitativní analýza stereotypů 129 // 4.6.2.4 3. Konkrétní podoba stereotypů 131 // 4.6.3. Komparace s výsledky předchozích výzkumných šetření 134 // 4.7. Diskuse 144 // 5. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 145 // RESUMÉ 149 // Seznam analyzovaných učebnic dějepisu 155 // Seznam literatury 157 //
PŘÍLOHY 166 // A: Popis zkoumaného souboru 167 // B: Vědomostní test - ČR 168 // C: Vědomostní test - Rakousko 179 // D: Postojový dotazník 189 // E: Komparace s předchozími výzkumy 212

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC