Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008
761 s., [8] s. obr. příl. : il., erby, mapy, portréty, faksimile, genealogické tabulky ; 21 cm

ISBN 978-80-7106-949-2 (váz.)
Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska ; sv. 6
Obsahuje bibliografii na s. 654-690 a rejstřík
000015984
ÚVODEM (Ondřej Felcman ) -- CESTA DĚJINAMI -- OD RODU MORAVSKÝCH PÁNŮ PŘES ČESKÝ KRÁLOVSKÝ TRŮN K NOVÉ SLEZSKÉ KNÍŽECÍ DYNASTII -- Páni erbu vrchních pruhů (Miroslav Plaček, František Musil) -- Počátky a problémy genealogie rodu pánů z Kunštátu a z Poděbrad ve světle pramenů a mluvy literatury ; Od Gerharda ze Zbraslavi ke Gerhardovi Z Kunštátu ; Boček a jeho potomci ; Kuna a jeho potomci ; Problém s Gerhardem z Kunštátu ; Větvení v polovině. století ; Od Gerharda z Kunštátu k poděbradské větvi ; Viktorin z Kunštátu a Poděbrad a jeho bratři -- Jiří z Poděbrad a jeho snahy o založení nové dynastie (Martin Šandera) -- Vytváření a upevňování majetkové základny ; Rodina Jiřího z Poděbrad jako základna dynastické politiky ; Dynastické plány -- Synové husitského krále (Radek Fukala) ---
Kníže Viktorin ; Válečník ; Odklon od kalicha a mocenský úpadek ; Muž renesančního ducha? ; Zakladatel slezské knížecí dynastie -- Potomci krále Jiřího v zápase o hlohovské dědictví (Radek Fukala) -- Předmět sporu: hlohovské dědictví ; Barbora Hlohovská a hohenzollernské aspirace ; Konflikt Hohenzollernů s Janem II. Šíleným Počátky války a obléhání Hlohova ; Bitva u Tomášova a neúspěchy protiuherské aliance ; Pokoření Jana II. Šíleného ; Cesta Poděbradů k uplatnění se na slezské politické scéně -- Minsterberští bratranci ve víru jagellonské politiky (Radek Fukala) -- Vzestup knížete Bartoloměje ; Včele svazu českých královských mest ; Nenávidený kníže, ale oblíbený panovníkův rádce ; Karel I. Minsterberský: politik příležitosti a činu ; Začátek knížecí kariéry ; Nejvyšší správce Českého království ; Zkorumpovaný dvořan či lstivý politik? ---
Poděbradové mezi reformací, renesancí a humanismem (Radek Fukala) -- Změna náboženského klimatu ve Slezsku ; Poděbradský preceptor a knížecí reformace ; Nevy svěcený braniborský biskup Jáchym Poděbradský ; Neúspešné sňatky knížete Jindřicha II. ; Jiří poslední rytíř poděbradského rodu ; Kníže Jan, mecenáš a kulturní politik -- Kníže Karel II., vrchní slezský hejtman a přední protestantský politik (Radek Fukala) -- Mládí a zrání ; Příslušníkem moravské stavovské obce ; V čele slezské politiky -- Hořký konec knížecí dynastie (Radek Fukala) -- Předčasná smrt talentovaného následníka ; Jindřich Václav Bernštatský ; Mírotvůrcem v nešťastném konfliktu ; Pobělohorský slezský hejtman ; V bratrové stínu -- MINSTERBERSKO-OLEŠNIČTÍ PODĚBRADOVÉ DEMOGRAFICKÉ, MAJETKOVÉ, SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ ROZMĚRY PŮSOBENÍ DYNASTIE -- Dynastie v šesti generacích potomků krále Jiřího (Ondřej Felcman) ---
Genealogický přehled dynastie Poděbradů (Radek Fukala) -- Majetek Poděbradů v Čechách a na Moravě od Jiřího z Poděbrad do odchodu dynastie do Slezska (Martin Šandera) -- Dominium poděbradského rodu v bratrském nedílu ; Rozdělení poděbradských držav ; Boj o vyrovnání majetkových dluhů s novým panovníkem a zemskou obcí ; Državy knížete Viktorina ; Majetková základna Jindřicha staršího a její proměny ; Hynkovo dominium -- Územní državy dynastie Poděbradů (Ondřej Felcman) -- Kladsko ; Minsterbersko ; Opavsko ; Olešnicko ; Volovsko -- Panství minstrberských knížat na Moravě na přelomu. a. století (Marek Vařeka) -- Proměny erbu dynastie Poděbradů (Ondřej Felcman) -- Znak Poděbradů na hmotných památkách, v písemnostech a v heraldice. Společenské a historické souvislosti jeho použití (Ondřej Felcman) ---
Poděbradský znak na stavebních a uměleckých památkách ; Znak Poděbradů na pečetích ; Znak Poděbradů na mincích ; Znak v písemnostech, knihách a na mapách ; Znak v městské heraldice -- Pečeti minsterbersko-olešnických knížat (Karel Müller) Katalog pečetí -- Poděbradské mincovnictví v českém Kladsku, na Opavsku a ve Slezsku (Jaroslav Šula) -- Rodový archiv dynastie Poděbradů (Ondřej Felcman Jaroslav Šula Marek Vařeka) -- Poděbradové v dějinách jazyka a literatury (Jaroslaw Malicki) -- Literární zájmy a doklady kultivace jazyka v okruhu pánů z Kunštátu a Poděbrad ; Spisovatelská pozůstalost potomků krále Jiřího z Poděbrad a kulturně literární aktivity jejich knížecího dvora ; Pokračovatelé zápisů rodinné historie ; Exkurz: „Máj" knížete Hynka. Interpretační kontexty lyrických skladeb Neuberského sborníku -- Role Poděbradů ve výtvarném umění (Vladimír Hrubý) ---
Umění pozdní gotiky na panstvích poděbradského rodu v Čechách, Kladsku a Minsterbersku ; Malířství ; Karel L a raná renesance na Frankenštejně a v Minsterberku ; Vrcholná a pozdní renesance na poděbradských slezských rezidencích v Olešnici a v Bernštatu ; Závěrem -- SLOVO NA KONEC (Ondřej Felcman) -- DODATKY -- Poznámky , Rodokmeny ; Edice pramenů Literatura ; Seznam zkratek ; Seznam ilustrací, obrazových příloh a map ; Rejstřík
(OCoLC)237193355
cnb001803377

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC