Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vydání 1.
Praha : Miroslav Stejskal, 1948
276 s. ; 22 cm

objednat
Vědecké monografie o mezislovanských vztazích ; sv. 1
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000016009
Rekat.
OBSAH: // ÚVOD ...5—31 // I. POLSKÁ KRISE PO VYMŘENI JAGELLOVCÜ a poměr českých stavů // ? zápasu o polskou korunu (1573-4). // 1. Hlasy pro česko-polskou vzájemnost r. 1572/3 ... 33—42 // Situace v Polsku r. 1572. Habsburský kandidát polského trůnu. Vilém z Rožmberka a Vratislav z Pernštejna posly Maximiliána II. v Polsku. Pozadí jejich cesty do Polska. Důraz na česko-polské příbuzenství. Vědomí česko-polské krevní a jazykové vzájemnosti v té době v polském a českém prostředí. Delegace českých stavů v Polsku r. 1573. Povaha jejich instrukce. Hlasy pro česko-polskou vzájemnost v projevech českých a polských r. 1573. — Povaha a význam jejich. // 2. Poselství českých stavů v Polsku r. 1573 ... 43—50 // Názory historické literatury o misi Rožmberkově a Pernštejnově. Proč není možno s nimi souhlasiti. Způsob jednání českých zástupců v Polsku r. 1573. Důraz na česko-polské příbuzenství. Reč Rožmberkova ve Varšavě a její povaha. Řeč českého stavovského delegáta Ladislava Popela z Lobkovic a její ráz. Význam obou projevů s hlediska česko-polských styků. // 3. Výsledky české stavovské politiky vůči Polsku r. 1573/4 . . 50—66 // •Situace na polském sněmu roku 1573. Zmatky na něm.  Odpověď polského sněmu na české poselství. Povaha polské odpovědi. Její pozadí. Volba Jindřicha Valois polským králem r. 1573. Osud jiných kandidatur polského trůnu. Ohlas polské
adresy v Cechách. Úsilí o obnovení česko-polských smluv. Podstata těchto smluv. Reakce na českém sněmu r. 1574 na polský připiš. // II. KANDIDATURA VILÉMA Z ROŽMBERKA V L. 1574/5. // 1. Počátky Rožmberkovy kandidatury . ...67—79 // Prvé zprávy o Rožmberkově kandidatuře r. 1573. Jeho tehdejší stoupenci. Motivy jejich sympathií ? Rožmberkovi. Stanovisko Rožmberkovo ? tomu. Jeho zdrženlivost a její motivy. Poměry v Polsku po volbě Jindřicha Valois. Obecná nespokojenost. Počátky nových styků Poláků s Rožmberkem. Role K. Przectawského. Cesta Netolického do Polska. Útěk Jindřicha Valois z Polska. Situace v Polsku. // 2. Otázka Rožmberkovy kandidatury po útěku Jindřicha Valois // z Polska... . , 80—94 // Hlavní činitel v nových stycích Rožmberkových s Polskem. Role P. a J. Zborowských. Jiní stoupenci Rožmberkovi v Polsku v té době. Povaha a středisko Rožmberkovy strany. Pozadí a příčiny. Poměr polských katolíků ? Rožmberkovi. Co doporučovalo Rožmberka v Polsku r. 1574/5? Důležitost finančních věcí. // 215 // 3. Vývoj polských styků s Vilémem Rožmberkem r. 1574/5 (za 3. // bezkráloví). Jednání o volební podmínky...95—113 // Stanovisko Rožmberkovo ke kandidatuře na polský trůn r. 1574. Jeho ochota přijmout polskou_ korunu. Možnosti postupu při tom. Prostřednictví Zdeňka Kavky z Říčan. Poselství Netolického v Polsku. Cíl jeho cesty. Vývoj v Polsku v 2. pol. r. 1574. Překážky
v cesté Rožmberkovy kandidatury. Taktika Rožmberkova při tom. Volební podmínky, ujednané s Netolickým. Poselství Strzalovo u Rožmberka. Jeho výsledky. Styky Rožmberkovy s Polskem na přelomu 1574/5. Poselství Jetřicha z Kunovic v Polsku. Jeho cíl. // 4. Pokusy o provedení volby na polských sněmích v červnu a // v listopadu r. 1575 ... 114—136 // Sjezd polský v Stežyci. Příchod Rožmberkova delegáta. Situace pro Rožmberka za sjezdu. Soupeřství s Habsburky a jejich agenty na, půdě polské. Nerovnost prostředků v boji. Růst strany habsburskofilské. Protiopatření odpůrců habsburské kandidatury. Protestní sjezd na 2. straně Stežyce. Význam a povaha činů secesionistů. Situace pro Rožmberka po ukončení stežického zasedání. Průběh sněmovního jednání na volebním sněmu. Hlasy pro Rožmberka. Nekatolický ráz jeho stoupenců. Soupeřství s kandidaturou Štěpána Bathoryho. Nerovnost boje. Závěr o kandidatuře Rožmberkově v Polsku. // III. O UDRŽENÍ POLSKO-ČESKÝCH POLITICKÝCH SMLUV (1587-1589). // 1. Proti konfliktu českých zemí s Polskem r. 1587 ... 137—167 // Situace v Polsku v 1. 1586/7. Boje mezi stranou Zamojského a Zborowských. Opora Zborowských v zahraničí. Pavlovský a jeho účast v polských věcech. Dvojí volba polského krále r. 1587. Akce Pavlovského ve prospěch Habsburků a jejich »polskou politiku« na Moravě. Neúspěch Maximilánova podniku v Polsku. Jeho příčiny. Vliv českých
zemí v té věci. Rozpory mezi hlediskem českým a habsburským. Stanovisko české stavovské vlády v konfliktu polsko-habsburském. Usnesení české stavovské vlády v_ říjnu r. 1587. Vývoj polských věcí koncem r. 1587. Připiš Poláků do Cech. Jeho ohlas. Pasivita českých stavů v konfliktu habs-bursko-polském. Vliv české stavovské vlády na politiku moravských stavů v polské věci. // 2. Üsili o obnovení česko-polských smluv r. 1588/89 . . . 168—199 // Situace po byčinské bitvě. Snaha Habsburků strhnout české země do konfliktu s Polskem. Stanovisko české stavovské vlády a českého sněmu ? tomu. Diskuse na českém sněmu r. 1588 o polské otázce. Vliv české stavovské politiky na Moravě. Usnesení moravské stavovské vlády. Pevný postoj české stavovské politiky v poměru ? Polsku. Její střízlivost a cíle. Role Pavlovského v poměru Habsburků ? Polsku r. 1588. Jeho plán na urovnání konfliktu polsko-habsburského a jeho pozadí. Rozhodnutí české stavovské rady v srpnu r. 1588. Průběh mírového vyjednávání a role Rožmberkova při tom. Národní a slovanské motivy v projevech Rožmberkových a Zamojského. Obsah mírové smlouvy bed-zinsko-bytomské a její povaha. // 3. Snaha zachovali obnovený česko-polský spolek z r. 1589 . 200—212 // Ohlas mírové smlouvy na dvoře habsburském. Průběh ratifikace smlouvy. Stanovisko českých a moravských stavů ? tomu. Krise v polsko-habsburských stycích r.
1589 a stanovisko českých zemí ? tomu. Trvání české stavovské politiky na dosavadní linii polonofilské. Hlasy proti habsburské politice vůči Polsku r. 1589/90. Závěr. // POZNÁMKY...213—270 // REJSTŘÍK ...c . , . . 271—274 // 276
(OCoLC)2661597
cnb000711669

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC