Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.07.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:15x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2004
297 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-244-0795-7 (brož.)
Monografia
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Určeno pro bohemisty, rusisty, frazeology
Bibliografie: s.226-242
Čeština - ruština - frazeologie - studie
Ruština - čeština - frazeologie - studie
000016221
Obsah // Úvod ...7 // 1 Původní české a ruské frazémy ...13 // 1.1 Frazémy, které odrážejí extralingvistické reálie ...15 // 1.1.1 Frazémy spojené s dějinami ...15 // 1.1.2 Frazémy spojené s legendami a pohádkami ...17 // 1.1.3 Frazémy pocházející z literatury ...19 // 1.2 Frazémy odrážející národně kulturní specifičnost, která je vytvořena lingvistickými činiteli ...20 // 1.2.1 Frazémy s vlastními jmény ...21 // 1.2.2 Slovní hříčky s vlastními jmény ...26 // 2 České a ruské frazémy cizího původu ...37 // 2.1 Frazémy spojené se společným kulturně historickým dědictvím evropských národů ...37 // 2.1.1 Frazémy biblického původu ...37 // 2.1.2 Frazémy převzaté z antické mytologie, světové historie a literatury ...65 // 2.2 Frazémy převzaté z cizích jazyků ...72 // 2.2.1 Frazémy převzaté z cizích jazyků v původní fonetické a grafické podobě ...76 // 2.2.2 Poloviční kalky ...77 // 2.2.3 Frazeologické kalky ...88 // 2.2.4 Sémantika frazémů cizího původu ...91 // 2.2.5 Problém určení původního nebo převzatého charakteru frazémů ...93 // 2.2.6 Problém určení výchozího jazyka ...97 // 2.2.7 Typy internacionálních frazémů ...102 // 3 Frazeologické archaismy a neologismy ...111 // 3.1 Frazeologické archaismy ...111 // 3.1.1 Frazeologie Dalimilovy kroniky ...111 // 3.1.2 Frazeologie Křížovnického rukopisu ...115 // 3.1.3 Frazeologie Slova Damila Zatočnika ...117 // 3.1.4 Frazeologie Slova o pluku Igorově ...119 // 3.2 Frazeologické neologismy ...125 // 4 Evoluční změny frazémů ...137 // 4.1 Kvantitativní změny lexikálního složení frazémů ...137 // 4.1.1 Snížení počtu komponentů ...137 // 4.1.2 Zvýšení počtu komponentů ...140 // 4.2 Kvalitativní změny lexikálního složení frazémů ...144 //
4.2.1 Změna lexikálního složení z důvodu změny významu jednoho z komponentů ...145 // 4.2.2 Změna lexikálního složení z důvodu diferenciace významu jednoho z komponentů ...149 // 4.2.3 Změna tvaru jednoho z komponentů ...153 // 4.3 Změna sémantiky frazémů ...154 // 4.4 Změna vnitřní formy frazémů ...159 // 4.4.1 Demotivace způsobená extralingvistickými příčinami ...160 // 4.4.2 Demotivace způsobená lingvistickými příčinami ...163 // 4.4.2.1 Demotivace frazémů s foneticko-morfologickými archaismy ...163 // 4.4.2.2 Demotivace frazémů s lexikálními archaismy ...166 // 4.4.2.3 Demotivace frazémů s archaickou strukturou ...176 // 4.4.3 Přehodnocení vnitřní formy frazémů ...185 // 4.4.4 Přehodnocení funkce komponentu frazémů ...188 // 4.5 Problém archaizace a zániku frazémů ...194 // 5 Projekt historicko-etymologického slovníku české frazeologie ... 199 // Závěry ...213 // Soupis používaných zkratek ...223 // Seznam zkratek pramenů ...224 // Seznam literatury ...226 // Slovníky a bibliografie ...239 // ??? ...243 // Rejstřík frazémů uvedených v disertaci ...255
i

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC