Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.5) Půjčeno:171x 
BK
Vyd. 2., přeprac.
Praha : Academia, 2007
692 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1484-9 (váz.)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000016487
Úvod ...11 // Použitá a doporučená literatura ...15 // Systém a fylogeneze organismů ...17 // Další použitá a doporučená literatura ...25 // Strunatd (Chordata) ...27 // Charakteristika ...27 // Původ a fylogenetické postavení ...28 // Předkové mnohobuněčných živočichů a strunatců ve fosilním záznamu ...32 // Historický vývoj strunatců ...33 // Evoluce genomu ...38 // Homeotické geny ...40 // Hlavní charakteristické znaky strunatců ...45 // Systém ...46 // Další použitá a doporučená literatura ...48 // Pláštěnci (Urochordata) ...50 // Charakteristika ...50 // Systém ...51 // Sumky („Ascidiacea“) ...53 // Charakteristika ...53 // Morfologie larvy ...53 // Morfologie dospělce ...54 // Ekologie a chování ...56 // Systém ...57 // Vršenky (Appendicularia) ...58 // Charakteristika ...58 // Morfologie ...58 // Ekologie a chování ...59 // Systém ...60 // Salpy (Thaliacea) ...60 // Charakteristika ...60 // Rozmnožování ...60 // Morfologie zooidu ...61 // Ekologie a chování ...62 // Systém ...62 // Další použitá a doporučená literatura ...64 // Bezlebeční (Cephalochordata, Acrania) ...65 // Charakteristika ...- ...65 // 5 // Morfologie ...67 // Ontogeneze ...70 // Ekologie a chování ...73 // Fylogeneze a systém ...73 // Další použitá a doporučená literatura ...74 // Obratlovci (Vertebrata) ...75 // Charakteristika ...75 // Evoluční morfologie ...77 // Krycí soustava ...80 // Kosterní soustava ...85 // Svalová soustava ...99 // Nervová soustava ...100 // Žlázy s vnitřní sekrecí ...110 // Smyslové orgány ...111 // Trávicí soustava ...124 // Dýchací soustava ...128 // Cévní soustava ...132 // Vylučovací a rozmnožovací soustava ...142 // Tělní dutiny ...152 // Ekologie ...153 // Ekologická nika ...154 // Populace ...158 // Životní strategie ...166 // Společenstva ...169 // Biogeografie ...175 //
Chování ...186 // Prvky, vzorce a funkční okruhy chování ...189 // Vrozené a získané chování ...191 // Cirkadiánní rytmy ...195 // Učení ...198 // Individuální chování ...201 // Reprodukční a sociální chování ...205 // Komunikace ...213 // Funkce chování ...216 // Fylogeneze a systém ...218 // Další použitá a doporučená literatura ...221 // Kruhoústí (Cyclostomata) ...223 // Charakteristika ...223 // Systém ...225 // Sliznatky (Myxinoidea) ...225 // Charakteristika ...225 // Morfologie ...226 // Ekologie a chování ...229 // Fylogeneze a systém ...229 // Mihule (Petromyzontida) ...230 // Charakteristika ...230 // Morfologie larvy ...230 // Morfologie dospělce ...231 // Ekologie a chování ...233 // Fylogeneze a systém ...234 // Další použitá a doporučená literatura ...235 // 6 // Konodonti (Conodonta) a štítnatci („Ostracodermi“) ...236 // Konodonti (Conodonta) ...236 // Štítnatci („Ostracodermi“) ...237 // Arandaspida, Astraspida ...238 // Heterostraci ...238 // Anaspida, Galeaspida, Osteostraci ...239 // Thelodonti ...239 // Další použitá a doporučená literatura ... ...240 // Čelistnatci (Gnathostomata) ...241 // Charakteristika ...241 // Fylogeneze a systém ...243 // Další použitá a doporučená literatura ...245 // Pancířnatci (Placodermi) ...246 // Vesloploutví (Antiarchi) ...247 // Kloubnatci (Arthrodira) ...247 // Další použitá a doporučená literatura ...247 // Paryby (Chondrichthyes) ...248 // Charakteristika ...248 // Systém ...249 // Chiméry (Holocephali) ...250 // Morfologie ...250 // Ekologie a systém ...250 // Příčnoústí (Neoselachii) ...252 // Morfologie ...252 // Ekologie ...257 // Chování ...257 // Systém ...258 // Další použitá a doporučená literatura ...262 // Tmoploutví (Acanthodii) ...263 // Další použitá a doporučená literatura ...264 //
Čelistnatci s kostní tkání (Osteognathostomata) ...265 // Charakteristika ...265 // Další použitá a doporučená literatura ...266 // Paprskoploutvé ryby (Actinopterygii) ...267 // Charakteristika ...267 // Morfologie ...268 // Fylogeneze a systém ...274 // Bichiři (Cladistia) ...277 // Morfologie ...277 // Ekologie ...278 // Systém ...278 // Chrupavčití (Chondrostei) ...279 // Morfologie ...279 // Ekologie ...279 // Systém ...279 // Kostlíni (Ginglymodi) ...281 // Morfologie ...281 // 7 // Ekologie a systém ...281. // Kaprouni (Halecomorphi) ...281 // Kostnaté ryby (Teleostei) ...282 // Charakteristika ...282 // Morfologie ...283 // Ekologie ...289 // Chování ...293 // Význam ...297 // Fylogeneze a systém ...298 // Další použitá a doporučená literatura ...321 // Svaloploutví (Sarcopterygii) ...323 // Charakteristika ...323 // Morfologie ...323 // Fylogeneze a systém ...326 // Actinistia ...328 // Dvojdyšní (Dipnoi) ...329 // Morfologie ...329 // Ekologie ...330 // Systém ...330 // Rhipidistia ...331 // Další použitá a doporučená literatura ...332 // Čtvernožci (Tetrapoda) ...333 // Charakteristika ...333 // Fylogeneze a systém ...334 // „Ichthyostegalia“ ...337 // „Temnospondyli“ ...338 // „Anthracosauria“ ...338 // „Lepospondyli“ ...338 // Další použitá a doporučená literatura ...339 // Obojživelníci (Lissamphibia) ...340 // Charakteristika ...340 // Morfologie ...341 // Ekologie ...351 // Chování ...352 // Fylogeneze a systém ...354 // Červoři (Gymnophiona) ...356 // Morfologie ...356 // Fylogeneze a systém ...357 // Ocasatí (Caudata) ...358 // Morfologie ...358 // Ekologie ...360 // Fylogeneze a systém ...360 // Žáby (Anura) ...363 // Morfologie ...363 // Ekologie ...365 // Fylogeneze a systém ...366 // Další použitá a doporučená literatura ...371 // Blanatí (Amniota) ...372 // Charakteristika ...372 //
Fylogeneze a systém ...376 // Další použitá a doporučená literatura ...378 // Plazi (Reptilia) ...379 // Charakteristika ...379 // Morfologie ...380 // Ekologie ...389 // Chování ...391 // Význam ...394 // Fylogeneze a systém ...395 // Mezosauři (Mesosauria) ...398 // Želvy (Testudines) ...398 // Charakteristika ...398 // Fylogeneze a systém ...401 // Ryboještěři (Ichthyosauria) ...405 // Sauropterygia ...405 // Lepidosauři (Lepidosauria) ...405 // Charakteristika ...405 // Fylogeneze a systém ...406 // Haterie (Sphenodontida) ...406 // Šupinatí (Squamata) ...407 // Archosauři (Archosauria) ...418 // Charakteristika ...418 // Fylogeneze a systém ...419 // Jamkozubí („Thecodontia“) ...419 // Krokodýlové (Crocodylia) ...420 // Ptakoještěři (Pterosauria) ...422 // Dinosauři (Dinosauria) ...423 // Charakteristika ...423 // Ekologie ...423 // Systém ...425 // Další použitá a doporučená literatura ...429 // Ptáci (Aves) ...431 // Charakteristika ...431 // Morfologie ...432 // Ekologie ...451 // Chování ...460 // Význam ...470 // Fylogeneze a systém ...471 // Běžci (Palaeognathae) ...476 // Létaví (Neognathae) ...479 // Další použitá a doporučená literatura ...514 // Synapsida ...515 // Charakteristika ...515 // Fylogeneze a systém ...515 // Další použitá a doporučená literatura ...517 // Savci (Mammalia) ...518 // Charakteristika ...518 // Morfologie ...520 // Ekologie ...542 // 9 // Chování ...551 // Význam ...559 // Fylogeneze a systém ...560 // Vejcorodí (Prototheria) ...565 // Živorodí (Theria) ...567 // Multituberculata ...567 // „Eupantotheria“ ...570 // Boreosphenida ...570 //
Vačnatí (Metatheria) ...570 // Placentálové (Placentalia) ...576 // Další použitá a doporučená literatura ...624 // Význam a ochrana obratlovců ...626 // Domácí zvířata ...626 // Laboratorní zvířata ...633 // Divoká zvířata ...636 // Ohrožené druhy a jejich ochrana ...636 // Další použitá a doporučená literatura ...641 // Věcný rejstřík ...643 // Rejstřík taxonů ...671

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC