Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 1999
118 s.

objednat
ISBN 80-85864-78-9 (brož.)
EU
Obsahuje tabulky, úvod, předmluvu, přílohy (úmluvy o lidských právech ratifikované kandidátskými zeměmi, statistické údaje, metodické poznámky)
Česko - Evropská unie - hodnocení - r. 1999 - zprávy
Evropská unie - Česká republika - hodnocení - r. 1999 - zprávy
000016648
Pravidelná zpráva Evropské komise o České republice // OBSAH // A. ÚVOD // a) Předmluva 11 // b) Vztahy mezi Evropskou unií a Českou republikou 11 // Vývoj v rámci Evropské dohody mezi EU a Českou republikou (včetně vzájemného obchodu) 12 // Přístupové partnerství/Národní program přijímání acquis (NPAA) 13 // Předvstupní pomoc: program Phare 13 // Systém řízení programu Phare 14 // Předvstupní pomoc 2000 15 // Twinning (sdružování) 15 // Vyjednávání / proces screeningu 15 // B. KRITÉRIA ČLENSTVÍ // 1. Politická kritéria 16 // Úvod 16 // Poslední vývoj 16 // 1.1 Demokracie a právní stát 16 // Parlament 17 // Exekutiva 17 // Soudnictví 17 // Opatření proti korupci 18 // 1.2 Lidská práva a ochrana menšin 19 // Občanská a politická práva 19 // Hospodářská, sociální a kulturní práva 19 // Práva menšin a ochrana menšin 19 // 1.3 Celkové hodnocení 20 // 2. Ekonomická kritéria 21 // 2.1 Úvod 21 // 2.2 Hospodářský vývoj 21 // Makroekonomický vývoj 21 // Strukturální reformy 23 // 2.3 Hodnocení podle kodaňských kritérií 25 // Existence fungujícího tržního hospodářství 25 // Schopnost vyrovnat se s konkurenčními tlaky a tržními silami uvnitř Unie 27 // 2.4 Celkové hodnocení 29 // 3. Schopnost převzít povinnosti spojené s členstvím 29 // 3.1 Vnitřní trh bez hranic 29 // Čtyři svobody 30 // Hospodářská soutěž 33 // 3.2 Inovace 34 // Informační společnost 34 // Výchova,
vzdělání a mládež 34 // Výzkum a technologický rozvoj 35 // 7 // ČESKA REPUBLIKA V HODNOCENI EVROPSKÉ KOMISE 1999 // Telekomunikace 35 // Audiovize 35 // 3.3 Hospodářská a daňová problematika 36 // Hospodářská a měnová unie 36 // Daně 36 // Statistika 37 // 3.4 Odvětvové politiky 37 // Průmysl 37 // Zemědělství 37 // Chov ryb a rybolov 40 // Energetika 40 // Doprava 41 // Malé a střední podniky 42 // 3.5 Hospodářská a sociální soudržnost 42 // Zaměstnanost a sociální věci 42 // Regionální politika a soudržnost 44 // 3.6 Kvalita života a životní prostředí 44 // Životní prostředí 44 // Ochrana spotřebitele 45 // 3.7 Justice a vnitřní věci 46 // Imigrace / kontrola hranic 46 // Azyl 47 // Policie 47 // Drogy 47 // Spolupráce soudů 48 // 3.8 Vnější vztahy 49 // Obchod a mezinárodní hospodářské vztahy 49 // Rozvojová pomoc 49 // Cla 50 // Společná zahraniční a bezpečnostní politika 50 // 3.9 Finanční otázky 51 // Finanční kontrola 51 // 3.10 Celkové hodnocení 51 // 4. Správní kapacita pro realizaci acquis 52 // 4.1 Správní struktury 53 // 4.2 Kapacita veřejné správy a soudnictví: klíčové oblasti realizace acquis 54 // Jednotné uplatňování práva Společenství 54 // Jednotný trh 54 // Hospodářská soutěž 57 // Telekomunikace 58 // Audiovizuální služby 58 // Daně 58 // Zemědělství 58 // Energetika 59 // Doprava 59 // Pravidelná zpráva Evropské komise o České republice // Zaměstnanost
a sociální politika 59 // Regionální politika a soudržnost 60 // Životní prostředí 61 // Ochrana spotřebitele 61 // Justice a vnitřní věci 62 // Cla 64 // Finanční kontrola 64 // C. ZÁVĚR 66 // D. přístupové partnerství a národní program přijímání acquis: // CELKOVÉ HODNOCENÍ JEHO REALIZACE 68 // 1. Přístupové partnerství: hodnocení krátkodobých a střednědobých priorit 68 // 2. Národní program přijímání acquis — hodnocení 71 // PŘÍLOHY // Úmluvy o lidských právech ratifikované kandidátskými zeměmi 77 // Statistické údaje 78 // Metodické poznámky 81

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC