Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Práce, 1997

objednat
ISBN 80-208-0437-4
000016664
Rekat.
Obsah // Předmluva ... 6 // Metodická poznámka ... 7 // Co jsou české dějiny? ... 8 // I. Pravěké osidlem území Čech a Moravy (od prvních dokladů do přelomu n. 1.) 15 // Paleolit ... 15 // Neolit ... 21 // Doba bronzová ... 26 // Doba železná... 30 // II. Doba římská a stěhování národů // (1.-5. stol. n. 1.) ... 35 // Germáni... 35 // Slované... 41 // Názory ... 47 // III. První státní útvary na českém území a počátky českého státu // (poč. 7. stol. - 999) ... 50 // Avaři a Sámova říše ... 50 // Velká Morava ... 52 // Vznik a počátky českého státu ... 59 // Názory ... 65 // IV. České knížectví (999-1198/1212) ... 68 Mezinárodní postavení českého státu // v 11.-12. století ... 68 // Vnitřní vývoj českého státu ... 73 // Společnost a kultura českého státu // v 11.-12. století ... 79 // Názory ... 85 // V. České království za posledních // Přemyslovců (1198/1212 - 1306/1310) 88 // Přemyslovský stát a střední Evropa .. 88 // Stát a jeho společnost ... 94 // Vzdělanost a umění ... 102 // Názory ... 107 // VI. Český stát a lucemburská dynastie // Q306/1310 - 1437) ... 110 // Český stát v říšské politice Lucemburků ... 110 // Česká společnost a její kultura ... 116 // Úpadek lucemburské moci ... 124 // Názory ... 130 // VII. Český stát v době husitské // (1402-1471) ... 134 // Snahy o nápravu života církve // i společnosti ... 134 // Revoluce ... 141 // Dlouhý
čas válek a příměří ... 148 // Názory ... 155 // VIII. Stavovský stát (1471 - 1620/1628) ... 158 Český stát ve hře středoevropských // sil ... 158 // Česká raně novověká společnost // a její proměny ... 164 // Od středověké k novověké kultuře .. 173 Názory ... 181 // IX. Třicetiletá válka a český stát v době // absolutismu (1618-1711/1740) ... 184 // Od povstání českých stavů // k evropské válce ... 184 // Náboženské a kulturní proměny // v českém státě ... 193 // Proměny vnitřního uspořádání a státního zřízení v zemích // České koruny ... 202 // Názory ... 210 // X. Na prahu modenu společnosti a státu // (1711/1740-1792) ... 212 // Habsburská velmoc a české země ... 212 // Osvícenský absolutismus ... 217 // Společnost osvícenské doby... 224 // Názory ... 233 // Rejstřík osob ... 235

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC