Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:180x 
BK
1. vyd.
Praha : Scientia, 1995
74 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-85827-93-X (brož.)
Obsahuje bibliografii
* česká výslovnostní norma
000016697
Rekat.
ÚVOD 7 // 1. Stručné dějiny snah o kultivovaní české výslovnosti 8 // 2. Dosud platné príručky 10 // 3. Východiska předkládané práce 12 // TRANSKRIPCE 16 // ORTOEPIE 17 // I. Ortofonie jako součást ortoepie 17 // 1. Samohlásky 17 // 1.1. Odchylky v kvalitě samohlásek 18 // 1.1.1. Otevřené samohlásky 18 // 1.1.2. Úzké samohlásky 19 // 1.2. Odchylky v kvantitě samohlásek 19 // 2. Souhlásky 20 // 2.1. Odchylky oblastní 23 // 2.2. Individuální odchylky (vady řeči) 23 // 2.3. Odchylky zaviněné oslabením artikulace 24 // II. Ortoepická pravidla spojování hlásek (vlastní ortoepie) 24 // 1. Spojování samohlásek 25 // 1.1. Tzv. ráz v češtině 25 // 2. Spojování souhlásek 27 // 2.1. Spodoba (asimilace) znělostní 27 // 2.1.1. Spojování souhlásek párových 28 // 2.1.2. Spojení se souhláskami nepárovými 28 // 2.1.3. Spojení s předložkami s, se, pres 29 // 2.1.4. Výslovnost slov typu kresba, prosba, modlitba, svatba 30 // 2.2. Spodoba (asimilace) artikulační 30 // 2.2.1. Spojení sykavek a polosykavek 30 // 2.2.2. Výslovnost souhlásek stejných 31 // 2.2.3. Výslovnost souhlásek artikulačně příbuzných 32 // 2.2.4. Výslovnost souhlásky [j] v tvarech pomocného slovesa být a v jiných spojeních 34 // 2.2.5 Nenormativní redukce jiných souhláskových spojení 35 // 2.2.6. Souhláskové spojení s nosovkami [m], [n], [ň] 36 // 2.2.7. Přípustná zjednodušování souhláskových spojení 36 // III. Slovní přízvuk 371 // 1. Přizvukování slabičných předložek 38 // 1.1. Odchylky v přizvukováni předložek původních 39 // 1.2. Přizvukováni předložek nepůvodních 40 // 2. Vedlejší přízvuk 40 // IV. Zvukové prostředky větné 41 i // 1. Frázování 41 // 2. Větný přízvuk 42 // 3. Intonace 43 // 3.1. Intonační kadence větných úseků koncových 44 // 3.1.1. Kadence vět oznamovacích (rozkazovacích a otázek doplňovacích) 44 //
3.1.2. Intonační kadence otázky zjišťovací 45 // 3.2. Kadence větných úseků nekoncových 45 // 3.3. Nejčastější odchylky od normativní podoby kadencí 46 // 3.3.1. Odchylky od normativní kadence zjišťovací otázky 46 // 3.3.2. Odchylky od normativní kadence věty oznamovací 46 // V. Ortoepie slov přejatých 47 // 1. Zásady české výslovnosti slov přejatých 48 // 2. Samohlásky v slovech přejatých 49 // 2.1. Kvalitativní náhrady samohlásek v slovech přejatých 49 // 2.2. Kvantita samohlásek v slovech přejatých 50 // 2.2.1. Výslovnost samohlásek dlouhých 51 // 2.2.2. Výslovnost samohlásek dlouhých i krátkých (tzv. dublety) 52 // 2.2.3. Zakončení přejatých slov na -on 53 // 2.2.4. Výslovnost při tvoření a odvozování slov 54 // 2.3. Samohlásková spojení v přejatých slovech 56 // 3. Souhlásky v slovech přejatých 58 // 3.1. Souhlásky [s] — [z] 58 // 3.2. Souhlásky [k] — [g] 61 // 3.3. Výslovnost psaného x 62 // 3.4. Souhlásková spojení v slovech přejatých 62 // 4. Výslovnost citátových výrazů 64 // 5. Výslovnost cizích vlastních jmen 65 // 5.1. Hlavní zásady výslovnosti cizích vlastních jmen 66 // 5.2. Některé náhrady cizích hlásek 66 // 5.3. Kolísání ve výslovnosti francouzských jmen zakončených na [o], [e] 68 // 5.4. Některé tendence ve výslovnosti cizích vlastních jmen 69 // VI. Výslovnostní styly 70 // LITERATURA 74
(OCoLC)34009763
cnb000092873

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC