Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.08.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:20x 
BK
1. vyd.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 1997
51 s.

objednat
ISBN 80-7042-124-X (brož.)
Učební texty Ostravské univerzity. Pedagogická fakulta
Bibliografie: s. 51
Čeština - interpunkce - cvičení praktická - učebnice vysokošk.
000016760
Obsah: // 1. TEČKA // 1. 1 Tečka za větami // 1. 2 Tečka za nadpisy // 1. 2. 1 Poznámka ? psaní teček ve zkratkách a značkách 1. 3 Tečka a pomlčka // 1. 4 Pomlčka místo tečky // 2. ČÁRKA // 2. 1 Čárka v souvětí // 2. 1. 1 Oddělování souřadně spojených vět // 2. 1. 2 Oddělování vět závislých od řídících // 2. 1. 3 Složitější konstrukce // 2. 2 Čárka v jednoduché větě // 2. 2. 1 Čárka v koordinační skupině // 2. 2. 2 Čárka v adordinační skupině // 2. 2. 2. 1 Volné přístavkové spojení // 2. 2. 3 Osamostatňování (vytýkání ) části výpovědi // 2. 3 Vsuvky a doplňující výrazy bez větněčlenské platnosti // 2. 4 Potenciální čárky v textu // 3. STŘEDNÍK // 4. OTAZNÍK // 5. VYKŘIČNÍK // 6. DVOJTEČKA // 7. UVOZOVKY // 8. POMLČKA // 9. TŘI TEČKY // 10. ZÁVORKY // 11. INTERPUNKČNÍ CVIČENÍ č. 1 - 10 A INTERPUNKČNÍ DIKTÁTY A-D // 12. KLÍČ ? INTERPUNKČNÍM CVIČENÍM č. 1 - 10 A DIKTÁTŮM A-D // 13. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A EXCERPOVANÝCH ZDROJŮ // 2

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC