Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21.7) Půjčeno:130x 
BK
Smíšené literární formy
Biografie
Praha : Lidové nakladatelství, 1999
732 s.

ISBN 80-7106-288-X (váz.)
Česká historie
Literatura česká - stol. 19.-stol. 20., pol.1. - čítanky
000016781
Úvod ...5 // KAREL HYNEK MÁCHA (1810-1836) // Marinka ...9 // Z Máchových dopisů a deníků // Návrat ...22 // Máj ...25 // (J.S. Tomíček) ...32 // Z Máchova dopisu ...33 // (K. Nejedlý, J.K. Tyl, J.K. Chmelenský) ...33 // Z Máchova dopisu ...33 // (K. Sabina, V. Holan, L. Novomeský, J. Seiferl, I. Diviš) ...35 // JOSEF KAJETÁN TYL (1808-1856) // Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka ...41 // Pomněnky z Roztěže (Kusy mého srdce) ...44 // Pan Omastil (Kusy mého srdce) ...48 // Lidský život a železné silnice (Květy) ...49 // Po bále (Květy) ...50 // Otevřená psaní ...(Pražský posel) ...52 // Nebezpečný proslov (Včela) ...54 // Zrníčka (Pražský posel) ...57 // O chytrosti v Kočárkově (Pražský posel) ...58 // O knihovnách (Sedlské noviny) ...58 // Paličova dcera ...62 // Tvrdohlavá žena ...66 // Tylův dopis A. Rajské.. .73 // (K. Sabina. K. Havlíček, B. Němcová) ...73 // BOŽENA NĚMCOVÁ (před 1820-1862) // Obrazy z okolí domažlického.. .76 // Selka a Honza (Národní báchorky a pověsti) ...79 // Babička ...80 // Čtyry doby ...89 // 7. dopisů B. Němcové.. .92 // (V. Hálek. F. Halas. J. Čep, J. Seifen, V. Černý) ...94 // KAREL JAROMÍR ERBEN (1811-1870) // Z Erbenova záznamu snů ...101 // Prostonárodní české písně a říkadla ...102 // Rozum a štěstí (České pohádky) ...104 // Svatební košile (Kytice) ...106 // Zápis pověsti. ..116 // (J. Suchý)...117 // (B. Němcová) ...118 // Vrba (Kytice) ...118 // (O. Fischer, F.X. Šalda, R. Svobodová) ...119 // KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ (1821-1856) // Tys bratr náš ...121 // Havlíčkův dopis F. Weidenhoffrové.. 122 // Epigramy ...122 // Gulaňje (Obrazy z Rus) ...125 // Kapitola o kritice (Česká včela) ...126 // Krátké, ale jadrné odpovědi (Česká včela) ...128 // Havlíčkův dopis B. Němcové ...129 // Bratří! (Včela) ...130 //
Statečnost politická (Národní noviny) ...131 // (Panu redaktoru Karlu Havlíčkovi v Kutných Horách) ...131 // Konec! (Slovan) ...134 // (A. Musil, B. Němcová) ...135 // Havlíčkův dopis F. Palackému ...135 // Havlíčkovy zápisky z Brixenu ...137 // (A. Novák) ...131 // Křest svátého Vladimíra ...138 // O posledních věcech člověka ...144 // Tomáš II ...145 // (A. Zeman. K. Toman. A. Brousek) ...145 // JOSEF VÁCLAV FRIČ (1829-1890) // Modlitba ...149 // Život můj ...150 // Fričův deník z roku 1851 ...154 // Fričův dopis otci a ženě ...155 // Dumka ...155 // [Poslední báseň] ...156 // (J.Neruda. J.S. Machar ) ...156 // KAREL SABINA (1811-1877) // Vyznání nové víry (Pražský večerní list) ...158 // Oživené hroby ...159 // Sabinův dopis deeři ...165 // VÍTĚZSLAV HÄLEK (1835-1874) // Alfréd ...166 // Večerní písně ...167 // Hájkův dopis Svatoboru ...170 // V přírodě ...171 // Dražba (Pohádky z naší vesnice) ...177 // Náš písničkář (Pohádky z naší vesnice ) ...178 // Cestopis na Oupor ...l80 // Na statku a v chaloupce ...182 // Statečnost poslanecká (Národní listy) ...185 // Ubohé naše dítě městské (Národní listy) ...185 // Laciná literatura (Národní listy) ...186 // (J. Neruda, J.S. Machar, J. Seifert) ...187 // KAROLINA SVĚTLÁ (1830-1899) // Dopis sestře Sofii ...190 // Z dopisů Janu Nerudovi ...191 // Z dopisu Vojtěchu Náprslkovi ...193 // Frantina ...l94 // Večer u koryta ...199 // Hubička ...202 // (E. Krásnohorská) ...208 // JAN NERUDA (1834-1891) // Kde domov můj? ...211 // Hřbitovní kvítí ...212 // Škodlivé směry 214 // Z dopisů K. Světlé ...215 // Matka (Knihy veršů) ...218 // Dědova mísa (Knihy veršů) ...220 // Básně subjektivní (Knihy veršů) ...221 // Milovali jsme se, otče... (Knihy veršů) ...222 // V sobě jen a mlčky nesu... (Knihy veršů) ...222 // Dí matka: „Ty prý písničky ...“ (Knihy veršů) ...223 //
*** (Psáno na asijském Burghurlu) (Knihy veršů) ...223 // Dalo nebe bratry, dalo lásku (Knihy veršů) ...223 // Elegické hříčky (Knihy veršů) ...224 // Našel jsem se! (Knihy veršů) ...225 // Na peštské Kalvárii (Knihy veršů) ...226 // Moderní člověk a umění (Národní listy) ...227 // Písně kosmické ...228 // Romance helgolandská (Balady a romance) ...231 // Z Nerudova fejetonu o llelgolandu ...232 // (J. Kainar).. .232 // Balada rajská (Balady a romance) ...234 // Romance o Černém jezeře (Balady a romance) ...235 // (J.Vrchlický) ...236 // Prosté motivy ...237 // V zemi kalichu (Zpěvy páteční) ...241 // Za srdcem! (Zpěvy páteční) ...242 // Ukolébavka vánoční (Zpěvy páteční) ...242 // Ku vzkříšení! (Vánoční album) ...243 // Kniha epigramů ...244 // Byl darebákem! (Arabesky) ...246 // Pannopanna (Žerty, hravé i dravé) ...251 // U Tří lilií (Povídky malostranské) ...255 // (M. Pujmanová, S. K. Neumann, V. Vančura, J. Seifen, F. Halas, V. Holan) ...231 // VÁCLAV ŠOLC (1838-1871) // Písničkář ...262 // Z perlové šňůrky ...265 // Z dopisů V. Šolce ...265 // JAKUB ARBES (1840-1914) // Sivooký démon ...267 // Stozlatové ucho (Národní listy) ...276 // (J. Neruda) ...218 // Pod míru (Šotek) ...278 // Padámě reklamě (Šotek) ...279 // Pláč Koruny české ...281 // (J. Karásek ze Lvovic).. .284 // JOSEF VÁCLAV SLÁDEK (1845-1912) // Z dopisů J. V. Sládka ...286 // Z Louisiany (Národní listy) ...287 // Od jezera Michiganského (Osvěta) ...287 // U Michiganu (Básně) ...291 // Neuměl bych zapomenout (Básně) ...292 // Tři jezdci (Světlou stopou) ...293 // Dvě romance z hladu (Ze života) ...294 // Ze Sládkova dopisu J. Zeyerovi ...295 // Čtyři české znělky (Sluncem a stínem) ...295 // U bran štěstí (Sluncem a stínem) ...296 // Kde je máma? (Sluncem a stínem) ...296 // (J. Zeyer) ...298 // Polní cestou (Selské písně a české znělky) ...298 //
Z osudu rukou (Selské písně a české znělky) ...298 // To bylo v horách ...(Selské písně a české znělky) ...299 // Oral v poli (Starosvětské písničky a jiné písně) ...299 // Lesní studánka (Zvony a zvonky) ...300 // (J. Skácel) ...300 // Nohy (Zvony a zvonky) ...300 // Z dopisu J. V. Sládka J. Vrchlickému ...302 // Balada (Lethe a jiné básně) ...302 // Sládek mezi překladateli Shakespearova Hamleta ...302 // Sládek mezi překladateli Shakesperova Romea a Julie ...306 // Ze Sládkova dopisu R. Jesenské.. .308 (F.X. Šalda. J. Zahradniček) ...309 // SVATOPLUK ČECH (1846-1908) // Vůz (Básně) ...311 // Balada (Menší básně) ...311 // Lešetínský kovář ...312 // Hanuman ...316 // Pražské zvony (Národní listy) ...324 // Kost (Čtyři cykly básní) ...327 // Na omluvu (Máj) ...328 // Z mých literárních počátků.. .329 (L. Klíma) ...330 // JAROSLAV VRCHLICKÝ (1853-1912) // (J. V. Sládek) ...331 // Z dopisu J. Vrchlického S. Podlipské ...331 // Stín (Staré zvěsti) ...332 // Hrabě Breda (Selské balady) ...333 // Balada každodenní (Hořká jádra) ...334 // Česká balada (Fresky a gobelíny) ...336 // Jarní romance (Epické básně) ...337 // Mně v hloubi srdce vždycky láska zpívá (Dojmy a rozmary) ...339 // Zavírám oči, tma se na mne řítí (Dojmy a rozmary) ...340 // V dešti (Poutí k Eldorádu) ...340 // Soše Svobody v New Yorku (Dědictví Tantalovo) ...341 // Sonet o sonetu (Prchavé iluze a věčné pravdy) ...341 // Sestina v srpnu (Hudba v duši) ...342 // Balata o mých dvou dcerách (Moje sonáta) ...344 // Gazel o mladosti ...345 // Jen krátko! (Eklogy a písně) ...345 // Já v jihu slyšel zpívat ritomely ...(Moje sonáta) ...346 // Zas ritomel! ...(Moje sonáta) ...346 // Oblaka (Dojmy a rozmary) ...346 // Tercíny (Poutí k Eldorádu) ...347 // Poutník se loučí (Písně poutníka) ...347 // Balada o skepsi věku našeho (Moje sonáta) ...348 //
Dolů s křídly! (Brevíř moderního člověka) ...349 // Díky (Strom života) ...351 // Modřín (Život a smrt) ...352 // Z dalekých cest (Z hlubin) ...353 // V zimě (Z hlubin) ...354 // Tichá láska (Z hlubin) ...354 // Zastaveníčko na vsi v dešti (Z hlubin) ...355 // Jarní (Poutí k Eldorádu) ...355 // Svatební (Poutí k Eldorádu).. .356 // Cesta ořeším (Poutí k Eldorádu) ...357 // Sloky (Poutí k Eldorádu) ...357 // Po dešti (Poutí k Eldorádu) ...358 // Ne, Bože, více štěstí! ...(Okna v bouři) ...358 // Za trochu lásky ...(Okna v bouři) ...358 // V bezesné noci (Okna v bouři) ...359 // Píseň (Na sedmi strunách).. 359 // Modlitba (Meč Damoklův) ...360 // Glosy k nejnovější poezii francouzské.. .360 // Noc na Karlštejně ...363 // (E. Krásnohorská, J. Neruda, S. Čech. J.S. Machar, J. Karásek ze Lvovic, F. X. Šalda, J. Seifert j.. .370 // JULIUS ZEYER (1841-1901) // Bílému domu v staré zahradě (Poezie) ...374 // Borovice (Poezie) ...375 // Vyšehrad ...377 // Z dopisu J. Zeyera Z. Przesmyckému ...380 // Jan Maria Plojhar ...385 // (J. Jedlička) ...388 // Večer u Idalie ...390 // Radúz a Mahulena ...397 // (J. Karásek ze Lvovic) ...400 // VÁCLAV BENEŠ TŘEBÍZSKÝ (1849-1884) // Sedlák Krákora ...402 // (J.V Sládek, O. Březina J ...411 // ALOIS JIRÁSEK (1851-1930) // Černá hodinka (Povídky a novely 2) ...412 // Ze Židovského Města (Staré pověsti české) ...417 // A. Jirásek J. S. Macharovi.. 422 // Balada z rokoka (Rozmanitá próza) ...422 // Temno ...427 // [F.X. Šalda, A. Sova, Z. Nejedlý, J. Jedlička)..439 // ZIKMUND WINTER (1846-1912) // Čaroději (Malé historie ze života staročeského) ...442 // Dvě košile (Povídky a obrázky historické) ...444 // Mistr Kampanus ...450 // Slavnostní nálada // (A. Macek, J. Kamper, A. Novák).. .456 // JOSEF HOLEČEK (1853-1929) // Po letech (Lumír) ...457 // Naši ...461 // (F.X. Šalda)..469 //
KAREL KLOSTERMANN (1848-1923) // To byl špás! (Z dobrého srdce) ...470 // ANTAL STAŠEK (1843-1931) // Martinec (Blouznivci našich hor) ...478 // Z doby táborů (Vzpomínky) ...486 // Z korespondence A. Staška s nastávající ženou ...491 // TEREZA NOVÁKOVÁ (1853-1912) // Vražda nezrozených ...495 // Z dopisu T. Novákové R. Svobodové.. 496 // Děti čistého živého ...496 // Drašar ...503 // Partnachtklamm (Výkřiky a vzdechy) ...507 // (F.X. Šalda) ...509 // JAN GEBAUER (1838-1907) // Obrana RKZ obnovením důvodů starých vyvrácených ...510 // OTAKAR HOSTINSKÝ (1847-1910) // O realismu uměleckém ...512 // LADISLAV STROUPEŽNICKÝ (1850-1892) // Naši furianti ...514 // GABRIELA PREISSOVÁ (1862-1946) // Její pastorkyňa ...520 // JAN HERBEN (1857-1936) // Vstup (Na dědině) ...526 // Helvítka (Na dědině) ...528 // Z dopisu J. Herbena P. Bezručovi ...532 // Jak šel slovácký chlapec na štúdie ...532 // Naše začátky ...533 // KAREL VÁCLAV RAIS // (1859-1926) // Z vlasařských pamětí (Potměchuť)...536 // Kalibův zločin...539 // Skleník (Půlpáni)...544 // Z korespondence K. V. Raise... 546 // ALOIS A VILÉM MRŠTÍKOVÉ (1861-1925 , 1863-1912) // Maryša...548 // Z dopisů A. Mrštíka... 550 // Rok na vsi...552 (M. Krobol)... 556 // VILÉM MRŠTÍK (1863-1912) // Santa Lucia...558 // Pohádka máje...560 // Hudci (Kniha cest)...565 // O řešení současných otázek beletrií // Bestia triumphans.. .574 // (A. Mrštík) // IGNÁT HERRMANN (1854-1935) // U snědeného krámu...579 // (I. Diviš)...584 // Z dopisu I. Hermanna...584 // Amerika hostem Evropy ...584 // KAREL MATĚJ ČAPEK CHOD (1860-1927) // Kašpar Lén mstitel ...588 (A. Novák) ...592 // JOSEF KAREL ŠLEJHAR (1864-1914) // Kuře melancholik ...593 (J. S. Machar) ...591 // RŮŽENA SVOBODOVA (1868-1920) // Z dopisu R. Svobodové F. X. Šaldovi ...599 // Přetížený klas ...600 (F.X. Šalda) ...603 // Maryčka Tanečnice ...604 //
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK (1850-1937) // Česká otázka ...613 // Naše nynější krize ...615 // (F ? Krejčí) ...6I1 // Česká moderna ...619 // (FV. Krejčí) ...622 // JOSEF SVATOPLUK MACHAR (1864-1942) // Elegie (Confiteor l) ...625 // Ouvertura nového románu (Confiteor II) ...625 // Sloky literární (Confiteor II) ...626 // Konfese literáta ...627 // Sonet úvodní (Letní sonety) ...631 // Sonet o Panně Marii (Letní sonety) ...631 // Konfese literáta.. .632 // Sonet na sklonku století (Letní sonety) ...632 // Sonet o sobě (Podzimní sonety) ...633 // Třicet roků ...633 // První dojmy (Tristium Vindobona) ...636 // Suchý žalm (Tristium Vindobona) ...638 // Magdalena ...639 // (J. Váchal) ...642 // Vize (Golgata) ...643 // Epigram literární (Golgata) ...644 // *** (Golgata) ...644 // Valčík (Satirikon) ...645 // V bezmyšlenkovém hovoru (Satirikon) ...646 // Hannibal ante portas! (V záři helénského slunce) ...646 // (O. Theer, A. Procházka, F.X. Šalda) ...643 // Legenda (Kam to spěje?) ...649 // KAREL HLAVÁČEK (1874-1898) // Pozdě k ránu (Pozdě k ránu) ...651 // Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji (Pozdě k ránu) ...652 // Pseudojaponerie (Pozdě k ránu) ...654 // Dva hlasy (Pozdě k ránu) ...654 // Záhada (Pozdě k ránu) ...655 // Mstivá kantiléna ...655 // (J. Karásek ze Lvovic) ...657 // Hrál kdosi na hoboj (Z veršů do sbírek nezařazených) ...658 // (B. Hrabal) ...653 // JIŘÍ KARÁSEK ZE LVOVIC (1871-1951) // Spleen (Zazděná okna) ...660 // Hudba siesty (Zazděná okna) ...661 // Kytara (Zazděná okna) ...661 // Staré domy (Zazděná okna) ...662 // Zelené oči (Sexus necans) ...662 // Jsem dítě Sodomy ...(Sodoma) ...663 // Tíha věčnosti (Endymion) ...664 // Tulácká píseň (Písně tulákovy o životě a smrti) ...665 // Večerní zvony (Poslední vinobraní) ...665 // Genenda (Posvátné ohně) ...666 //
Psychologické poznámky k poznání literární generace let devadesátých // OTOKAR BŘEZINA (1868-1929) // Moje matka (Tajemné dálky) ...672 // Modlitba večerní (Tajemné dálky) ...673 // Nálada (Svítání na západě) ...675 // Svítání na západě (Svítání na západě) ...675 // (S. Bouška) // Město (Větry od pólů) ...678 // Stavitelé chrámu (Stavitelé chrámu) ...679 // Jsem jako strom v květu (Stavitelé chrámu) ...681 // Jarní noc (Ruce) ...683 // (F.X. Šalda) ...b83 // Zástupové (Hudba pramenů) ...683 // Sen o nadčlověku, z Březinových dopisů.. .b81 // (F. X. Šalda, V. Nezval).. .690 // ANTONÍN SOVA (1864-1928) // Marný život (Realistické sloky) ...692 // (F.X. Šalda, A. Stich ) ...693 // U řek (Květy intimních nálad) ...694 // Budoucnost (Květy intimních nálad) ...694 // Květ narcisu (Květy intimních nálad) ...695 // Vím, zemře století... (Květy intimních nálad) ...696 // Slunečný den (Soucit a vzdor) ...696 // Hořký sonet (Vybouřené smutky) ...697 // Po bílých nocích (Vybouřené smutky) ...697 // Tragické sloky (Vybouřené smutky) ...698 // Hrůza zamlklé bídy (Vybouřené smutky) ...698 // Sen o Údolí Smutku (Lyrické vteřiny duše) ...699 // Smilování (Údolí Nového Království) ...702 // Básník (Dobrodružství odvahy) ...703 // Sloky o mládí (Dobrodružství odvahy) ...704 // Co mohl najiti poutník (Lyrika lásky a života) ...704 // Drama (Lyrika lásky a života) ...705 // Studny nadějí (Ještě jednou se vrátíme) ...705 // Nokturno v zahradě, kde se tančí (Ještě jednou se vrátíme) ...706 // Tím podzim zdá se mluvit ...(Ještě11jednou se vrátíme) ...706 // Píseň úzkosti (Ještě jednou se vrátíme) ...707 // Ještě jednou se vrátíme ...(Ještě jednou se vrátíme) ...707 // Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy? (Ještě jednou se vrátíme) ...708 //
Já nikdy nechci dohotoven být ...(Básníkovo jaro) ...708 // Píseň z jižních Čech (Drsná láska) ...709 // (F.X. Šalda, ?. Stich) ...710 // FRANTIŠEK XAVER ŠALDA (1867-1937) // Nová krása: její geneze a charakter (Boje o zítřek) ..711 // Kritika patosem a inspirací (Boje o zítřek) ...716 // Prorok zpronevěřilý ...718
(OCoLC)43808100
cnb000734703

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC