Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:45x 
BK
Biografie
V Praze : Evropský literární klub, 1941
351, [16] s. obr. příl. : il., faksimile

Národní klenotnice
000016788
Rekat.
ÚVOD ...7 // I. KANCIONÁL KATOLICKÝ ...51 : Písně adventní a vánoční: Hle, přijde Pán, Spasitel náš 51 (257); Vánoční hospoda 52 (257)5 Zvaní k jesličkám Pána Krista 52 (257); Chtíc, aby spal 53 (257); Zavítej k nám, dítě milé 53 (257); Veselé vánoční hody 54 (258); Prstýnku můj, má hrdličko 55 (258); Nebeská ptáčátka 56 (258); Nový rok běží 56 (259). — Písně postní: Čeměť já se přistrojím 57 (259); Na procházku z kratochvíle 59 (260). — Písně velikonoční: Prozpěvujmež všickni nyní 60 (260); Na bubny, trouby, píšťaly 61 (260); Slavné Syna božího vzkříšení 62 (260); Triumf, triumf, veselme se 62 (260). — Písně o Bohu obecné: Svaté lásky labyrint 63 (260); Ó Bože můj! Ó lásko má! 64 (261); Vy krásní Serafínové 64 (261). — Písní o Panně Marii, svátých a andělích: Probuď se, ptactvo přemilé 65 // (261); Zdrávas, oděná sluncem 66 (261); Radujte se, ó Čechové 66 (261); Usnula, usnula 67 // (262); Zdráva bud, krásná růžičko 67 (262); Nebeští kavalerové 68 (262). — Písně v úzkosti a o smrti- Předobrý Kriste Jež® 69 (262); Píseň o nestálosti, bídě a marnosti života lidského a všech věcí na tomto světě 69 (263); Májové kvítky, zpívejte, dítky 71 (263); Kde jste, kde, císařové 72 (263); Ó podvodná světa kráso a tvářnosti 72 (263). — Meditace a poesie pastýřská: Rozjímání svátého Ignacia na ta slova: Quam sordet mihi terra, dum coelum aspicio, Jak mě mrzí země, když na nebe hledím 74 (264); Nevěsta Ježíšova vypravuje svou srdečnou horlivost 77 (264); Pastýřské rozmlouvání o Narození Páně 77 (265); Písničky v nově složené, první ozahra-dách, druhá o stromích, třetí o studnici 79 (265). //
II. PÍSNĚ DUCHOVNÍ EVANGELICKÉ ...83 : Proč tak truchlíš, proč se tak svíráš 83 (266); Otče světel 84 (266); Blížíť se již věčné léto 84 (266); Paciencia jest bylina 85 (266); Čož jsem viděl, co vím 86 (266); Píseň Mojžíšova po převedení lidu izraelského přes moře a zatopení zpívána 87 (267); Život náš v světě je pouť 87 (267); Žehnání se duše věrné s tělem 88 (267); Kriste, dobrý Pane 89 (268); Duše má v svém kvaltování 90 (268); 0 přebídná světská marnost 91 (269); Jež®, děťátko milé 92 (269); 0 křesťané, radujme se 93 (269). // III. SKLÁDÁNÍ SVĚTSKÁ ...95 : Milostí se hrubě trápím 95 (269); Začíná se oratio Lipirona k Amoru neb Cupidovi 96 (269); 0 Fortuno má přemilá 99 (271); Píseň starodávní pohůnská 101 (271); O Diano, v čem jsem já tě 102 (271); Holla, holla, veseli buďme 102 (271); Honácká 103 (272); Chodila, chodila okolo osení 104 (272); Lamentado rusticana 104 (272); Žalm lkající města Prahy 105 (273); Epigramy 107 (273). // IV. VERŠOVANÁ SKLÁDÁNÍ EPICKÁ, DUCHOVNÍ I SVĚTSKÁ ...109 : Příklad o říkání anjelského pozdravení 109 (273); Příklad, že jest dobře říkati růženec 109 (274); Píseň o jednom mládenci jménem Theofilovi 110 (274); Sarkandra suché mučení, při tom horlivé modlení 113 (274); Na den svátý panny a mučedlnice boží Juliány 117 (275); O bitvě u městečka Jankova 1. 1645 d. 6. března píseň historická 119 (276); O třech ženách schytralých 121 (277). // V. MODLITBY A MEDITACE ...125 : Dvě modlitby 125 (277); Kdo do centrum milosrdenství božího trefiti chce 126 (278); Patero rozjímání [Jer. Hirnheima] 132 (278); Kterak byl jazyk slovanský oslaven svátým Jeronýmem, učitelem církevním, rodem Dalmatincem, i tím, že tohoto jazyka užívá a vždy užívalo přemnoho národů při bohoslužbách 134 (279). //
VI. KRÁSNÁ PRÓZA ...137 : Z „Labyrintu světa a ráje srdce“ 137 (280); O tom, co Krystoslav kníže viděl v klášteře, do kterého náhodou trefil, ztracený na štvaní 140 (280). // VII. Z LEGEND ČESKÉHO BAROKA ...147 : Život svatého a slavného vyznavače Alexia 147 (280); Život svaté Doroty, panny a mučedlnice 149 (281); O blahoslavené Ánežce České 152 (282); Tři kapitoly z legendy svatojanské 155 (282); Pokora pátera Albrechta Chanovského 159 (283). // VIII. LISTY Z DĚJIN ...163 : Léta Páně 1180 163 (284); Krátká zpráva o svátém životě Arnošta, prvního arcibiskupa pražského, prvního původu a ctitele svatohorského obrazu 166 (285); O stráži starých Horníků nad horami 169 (285); Léta 1618 173 (286); Léta Páně 1631 176 (287); Léta Páně 1641 180 (287)5 Léta Páně 1663 183 (288). // IX. PUTOVÁNÍ PO DALEKÝCH ZEMÍCH ...189 : O připlavení se k ostrovu Kandii i co se tam dálo 189 (289); Na Západě 190 (289); O příchodu // do královského města Gondaru 196 (291). // X. ZE STARÝCH DOPISOVÁNÍ ČESKÝCH ...201 : Dva listy o hudbě 201 (292); Z rodinné korespondence 202 (292); Šest milostných listů 205 (293); Psaní z vojny 207 (293); Dva listy Boh. Balbína opatu R. Wilfertovi 208 (294). // XI. UMĚNÍ ŘEČNICKÉ ČESKÉHO BAROKA ...211 // O novém řečnictví 211 (294); Kázání v svátek svátého Bartoloměje 214 (295); Východ a západ slunce na hoře Siónské 217 (296); Neděle druhá adventní 220 (297); Vinšovaný ouplněk měsíce // V temnostech noci 224 (297); Růže nad potoky vod vsazená 228 (298). //
XII. DRAMATA A HRY ...233 : Krátká zpráva, kterak a dle jakých pravidel Čechové v jazyku českém v tyto časy komedije skládají а k spatření vydávají 233 (298); Tyranství vítězné i přemožené neboli Anglie 236 (299); Jarmareční interludium 240 (300); Komedie o svaté panně Dorotě 242 (301); Pastýřská hra // o narození Páně 248 (301); Hra o vzkříšení Pána Ježíše 253 (302). // CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍCH ODVĚTVÍ ...303 : I. Duchovní poesie katolická 303. — II. Duchovní lyrika protestantská 305. — III. Světská skládání 307. — IV. Epické básnictví 308. — V. Próza meditatívni 310. — VI. Krásná próza 312. — VII. Legendická tvorba 313. — VIII. Historická próza 316. — IX. Cestopisná literatura 318. — X. Ze starých dopisování českých XVII—XVIII. věku 320.—XI. Řečnictví 321. —XII. Drama 322. // CHARAKTERISTIKA AUTORŮ ...325 // Bohuslav Balbín 325 (107, 134,155,166, 208, 211). - Matěj Bartys 327 (228). - Jan František Beckovský 327 (140,152,176). — Jakub Beskovský 328 (147?). - Bohumil Hynek Bilovský 328 (113, 220). - Jan Josef Božan 329 (56, 57, 59, 64, 69, 72, 117). - Bedřich Bridel 329 (53, 74, 109, 109). - Jiří Crugerius 331 (163). — Humprecht Jan Černín z Chudenic 331 (203). — Zuzana Černínová z Harasova 332 (202). — Jan Ignác Dlouhovesský z Dlouhé vsi 332 (657, 217). — Jan Jiří Harant z Polžic 333 (180). - Kryštof Harant z Polžic 333 (189). - Václav Karel Holan Rovenský 334 (62, 66, 67, 72). - Václav Jandit 334 (233). - Felix Radlinský 335 (77). - Václav Kleych 335 (90, 91, 92). - Václav František Kocmánek 336 (104). — Karel Kolčava 336 (201, 236). — Jan Amos Komenský 337 (86, 87, 87, 88, 126, 137). - Jan Kořínek 339 (169). - Evermod Jiří Košetický 340 (56, 102, 102, 103, 104, 105, 240, 242). — Daniel Krman 341 (89). - Jan Václav Mezlecký z Palmolevu 341 (224). -
Adam Václav Michna z Otradovic 341 (51, 52,52, 53,61,62,63, 71). — Kašpar Motěšický 342 (93). - Tomáš Pěšina z Čechorodu 343 (173). - Jiří Ignác Pospíchal 344 (183). - Remedius Prudký 344 (196). — Václav Jan Rosa 345 (77, 96). — Jan Rozenplut ze Švarcenbachu 346 (60). — Václav Jan Šlechta 346 (214). - Matěj Václav Šteyer 346 (55, 55, 64, 66, 166). - Jan Tanner 347 (159). - Jiří Třanovský 348 (83, 84). - Matěj Vierius 349 (140). - Jiří Volný 350 (121).— Lukáš Volný 350 (79). — Jiří Zábojník 350 (85). - Číslice v závorce značí u textů stránku, kde jsou poznámky k tomuto čtení, u autorů, kde jsou texty, jejichž původci, překladateli, vydavateli či uchovateli byli
(OCoLC)2190505
cnb000755488

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC