Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:2x 
BK
Publikace z konference
Vydání první
Praha : Karolinum, 1999
2 svazky (399; 330 stran) : ilustrace ; 21 cm

ISBN 80-7184-825-5 (2 svazky ; brožováno)
Obsahuje bibliografie
1. 1999. 399 stran -- 2. 1999. 330 stran
Částečně anglický text
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000016805
SVAZEK 1 :   Zahájení - Lubomír Mlčoch, Miloslav Petrusek, Martin Potůček // Plénum // Jaký model pro český kapitalismus? - Lubomír Mlčoch // Česká rodina v době pozdní modernity - Ivo Možný // Bariéry uplatnění udržitelného rozvoje v České republice - Bedřich Moldau // RefoRMa českého zdravotnictví po osmi letech (pohled z Oxfordu) - Martin Bojar // Sekce A - Vize pro český stát // Jakou vizi pro český stát? - Martin Potůček // Vize jako kulturní konstrukt českého společenství - František Petrášek // Globalizace ekonomiky a lidský kapitál v ČR - Radim Valenčik // Mentální krize transformace a výchova člověka budoucnosti jako občana - Jindřich Fibich // Mnohonárodnostní stát zvaný Česká republika - Josef Kandert // Demokratické rozhodování o veřejných zájmech a další vývoj republiky - Miroslav Purkrábek // Historicko-pravděpodobnostní, či normativně teleologický přístup k vizím české společnosti? - Pavel Machonin // Reason, Democracy and Reform - Stein Ringen ...125 // Populační vývoj na prelomu 20. a 21. století - Zdeněk Pavlik, Milan Kučera ...133 // Nevládní organizace jako opomíjený faktor nositelů změn pro 21. století - Pavel Šremer ...139 // Poslání českého státu v evropském společenství na sociálním poli - Vladimir Rys ...145 // Labour, Property and Co-Determination: Guidelines of the Christian Social Teaching and Experiences in Germany - Manfred Spieker ...151 // Is the State in Retreat? - J.L.Porket ...159 // Systémové změny a evropská integrace - Ilja Šrubař ...171 // Sekce K - Makroekonomická transformace v kontextu společenských změn // Ekonomická teorie a realita transformace -- Martin Žižlavský ...183 // Ekonomická teorie a politika pro Českou republiku v 21. století - Milan Sojka ...191 // The Emerging Ownership’s Structure in Central and Eastern Europe - Pavel Mertlik ...197 //
Různá chápání významu EU pro českou ekonomiku - Zdeněk Šrein ...211 // Vládní selhání - politickoekonomický cyklus - Milan Žák ...217 // Veřejný sektor jako zdroj ekonomického rozvoje - Yvonne Strecková ...229 // Česká ekonomika v první polovině příštího století a její místo v Evropě - Jiří Sláma ...235 // Business, Ethics and the Common Good: Sharing an American Perspective - Milan F. Miskovsky, Gaspar S. J. LoGiondo ...251 // The Restructuring after Privatization in the Czech Republic: Tendencies - Michal Mejstřík ...263 // Řízení lidských zdrojů a strategie transformace - Luděk Rychetnik ...303 // Perspektivy vstupu ČR do Evropské unie: Ideové bariéry - Luděk Urban ...315 // Zemědělství v procesu restrukturalizace české ekonomiky - Miroslav Svatoš ...321 // History of Czech External Political Alignments and their Economic Impacts: Can we Learn from the Past? - Vladimír Benáček ...331 // Strukturální aspekty odpisové politiky v České republice - Stanislav Šaroch ...347 // Makroekonomický vývoj v Slovenskej republike - Michal Majtán ...365 // Attitudes Towards Democratization and Marketization in the Czech Republic - Claire Wallace, Christian Haerpfer ...369 // Ekonomika a právo v transformaci - Jiří Havel
SVAZEK 2 :  OBSAH // Sekce C - Problémy české společnosti // Sociální náklady transformace ČR viděné časovou perspektivou - Jiří Kabele ...11 // Důvěra a ekonomické jednání - Dan Ryšavý ...31 // K některým otázkám a perspektivám transformace sociální politiky v České republice - Tomáš Sirovátka, Mirka Wildmannová, Andrea Bubnová ...35 // Formuje se nová generace? Výsledky studie „Životy mladých pražských žen" - Alena Heitlingerová, Zuzana Trnková ...55 // Fenomén sociálního vyloučení v kontextu české společnosti - Magdalena Kotýnková ...73 // Čtyři úrovně konfrontace s omezeností zdrojů ve zdravotnictví - Ivan Malý ...85 // Lessons Leamed from the Reform of the Czech Health Care System - Richard Scheffler ...95 // Kriminalita a její reflexe ve společnosti - Jiří Buriánek ...103 // Organizovaný zločin v České republice - Martin Cejp ...113 // Vězeňství jako vážný sociálně ekonomický problém české společnosti - Jaroslav Rektořík ...119 // Sekce D - Problémy českého a slovenského státu // Český rozměr v evropském prostoru: neuralgická místa malých zemi - Václav Jurečka ...135 // Reforma veřejné správy - Dušan Hendrych ...143 // Bezpečnost a obrana republiky v příštím tisíciletí - Antonín Rašek ...147 // Povaha českého státu a výzvy doby - Martin Potůček ...153 // Sekce E - Cesty ke zlepšení životního prostředí České a Slovenské republiky // Udržitelný rozvoj jako výzva pro český stát - Pavel Nováček ...167 // Dobrovolné dohody v politice životního prostředí - Petr Šauer, Antonín Dvořák, Petr Fiala ...173 // Restaurace politické kultury v České republice, transformace a trvale udržitelný rozvoj - Ivan Rynda ...181 // Ekopolitické a právní předpoklady šetrného hospodaření v krajině - Svatomír Mlčoch ...195 //
Právo jako nástroj environmentální politiky v České republice - Milan Damohorský ...203 // Geoetika a trvale udržitelný rozvoj -- Václav Němec, Lidmila Němcová ...207 // Ekologická inspirace hodnotové etiky - Vlastimil Hála ...213 // Integrace ekonomické a ekologické politiky je nezbytná - Zdeněk Štěpánek ...221 // Teoretická ekologie jako základ setrvalého vývoje v ČR - Milan Straškraba ...225 // Měnící se role zemědělství v trvale udržitelném rozvoji venkova - Věra Majerová ...237 // Organizace těžby v OKD a problém prostředí - Libor Musil ...251 // Globální program přežití - Jiří Ohnutek ...263 // Program trvalé udržitelnosti z hlediska kulturních stereotypů - Jitka Orlová ...269 // Sport na cestě k trvalé udržitelnosti. Ke globální strategii lidského zdraví a životního prostředí - Tomáš Doležal ...277 // Enviromentální zdraví člověka jako součást nového životního stylu - Vladimír Srb ...285 // Medicína a prostředí (Lékařství, životní prostředí a meziresortní spolupráce) - Jaroslav Kříž ...293 // Slovensko a realizácia koncepcie trvalo udržateľného rozvoja - progres, či regres? - Mikuláš Huba ...299 // Přílohy // Program konference ...312 // Česká společnost na konci tisíciletí (Shrnutí) - Martin Potůček ...319 // Výsledky ankety k rozvojovým příležitostem a vývojovým ohrožením českého státu - Martin Potůček ...321 // Závěry z konference Česká společnost na konci tisíciletí ...325
(OCoLC)84986027
cnb000786261

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC