Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.4) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1.
1. vyd.
[Ostrava] : Ostravská univerzita, 1996
94 s. + 21 map ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7042-457-5 (brož.)
Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity = Scripta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis ; č. 97/1996
Příl.
Vydáno s přispěním nadace Česko-polské centrum vědy a kultury
Obsahuje bibliografii s. 63-71
Polské resumé
Česko - Polsko - hranice etnické - vývoj - spisy vysokoškolské
000016872
1. Úvod 5 // 2. Teoretická východiska určovaní etnické hranice 9 // 2.1. Pojem hranice a hraniční zóny 9 // 2.2. Objektivní kritéria etnické příslušnosti 12 // 2.3. Subjektivní kritéria etnické příslušnosti 17 // 2.4. Teoretické podoby etnické hranice 19 // 2.4.1. Poloha a tvar hraniční čáry (zóny) 20 // 2.4.2. Šířka etnické hraniční zóny 21 // 2.4.2.1. Ideálni etnická hranice 21 // 2.4.2.2. Reálná etnická hranice 21 // 2.5. Teoretické varianty vývoje etnické hranice 22 // 2.5.1 Dlouhodobý výskyt atributů etnické hranice 22 // 2.5.2. Krátkodobý výskyt atributů etnické hranice 23 // 2.5.2.1. Migrace 23 // 2.5.2.2. Změna etnické orientace obyvatelstva (asimilace) 23 // 2.5.2.3. Kombinace migrace se změnou etnické orientace 24 // 3. Metody hodnocení průběhu česko-polské etnické hranice 25 // 3.1. Navrhovaný postup 25 // 3.2. Dosavadní vymezení průběhu česko-polské etnické hranice 25 // 3.2.1. Česko-polská hranice do doby vzniku moderních národů 26 // 3.2.2. Průběh česko-polské etnické hranice zaznamenaný v nejstarších předcensovních pramenech 27 // 3.2.2.1. Nejstarší vymezení česko-polské etnické hranice v první polovině 19. století podle Kneifla (1804) a Šafaříka (1848) 28 // 3.2.2.2. Průběh česko-polské etnické hranice ve druhé polovině 19. století na příkladu vymezení Czoerniga (1855) a Malinowského (1872) 29 // 3.2.2.3. Vymezení česko-polského etnického pomezí v období prvních sčítání lidu na příkladu vymezení Nitsche (1909) a Havránka (1934) 29 //
3.2.3. Průběh česko-polské etnické hranice na základě výsledků sčítání lidu 31 // 3.2.3.1. První rakouské sčítání zohledňující národnost v roce 1880 32 // 3.2.3.2. Druhé a třetí rakouské sčítání zohledňující národnost obyvatelstva // v letech 1890 a 1900 33 // 3.2.3.3. Poslední rakouské sčítání lidu v roce 1910 34 // 3.2.3.4. První československé sčítání lidu v roce 1921 34 // 3.2.3.5. Druhé československé sčítání lidu v roce 1930 35 // 3.2.3.6. Německý okupační soupis obyvatelstva v roce 1939 36 // 3.2.3.7. První poválečné československé sčítání lidu v roce 1950 37 // 3.2.3.8. Druhé, třetí a čtvrté poválečné československé sčítání lidu v letech 1961, 1970 a 1980 37 // 3.2.3.9. Poslední československé sčítání lidu v roce 1991 38 // 3.3. Poznatky z terénního výzkumu na česko-polském etnickém pomezí 39 // 3.3.1. Etnická autoidentifíkace 40 // 3.3.2. Jazyková identifikace 42 // 3.3.3. Shrnutí výsledků terénního výzkumu 44 // 3.4. Přístup "fuzzy" logiky k hodnocení etnického pomezí 45 // 3.5. Postup vlastního hodnocení 49 // 3.5.1. Časový kontext 52 // 3.5.2. Prostorový kontext 52 // 4. Výsledné zobrazení vývoje česko-polské etnické hranice 55 // 4.1. Vývoj česko-polské etnické hranice v minulosti 55 // 4.1.1. Česko-polská etnická hranice v Rakousko-Uhersku 55 // 4.1.2. Česko-polská etnická hranice v předválečném Československu 57 // 4.1.3. Česko-polská etnická hranice v poválečném Československu 58 // 4.2. Současný stav česko-polské etnické hranice a výhled do budoucnosti 59 // 5. Závěr // Literatura // Přílohy: // Dotazníky z terénního výzkumu // Tabulka klasifikace příslušnosti k česko-polskému etnickému pomezí // Streszczenie 93
(OCoLC)38152396
cnb000212863

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC