Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Fortuna, 1991

objednat
ISBN 80-85298-26-0
000016878
Rekat.
OBSAH // I. Od příchodu Slovanů do sklonku doby knížecí (6.-12. století) // 1. Velká Morava 4 // 2. Vznik českého státu 9 // 3. Přemyslovský stát v 10.-11. století 14 // 4. Stát a společnost ve 12. století 17 // II. Rozmach českého státu za Přemyslovců a Lucemburků (1197-1400) // 1. Století velkého přelomu 22 // 2. Upevnění královské moci 27 // 3. Výboje posledních Přemyslovců 29 // 4. Vrchol českého státu za prvních Lucemburků 33 // 5. Příznaky společenské krize na konci 14. století 37 // III. Husitské století (1400-1485) // 1. Od reformního hnutí ? revoluci 41 // 2. Husitské války v letech 1420-1434 45 // 3. Království dvojího lidu 50 // IV. České země v období stavovské monarchie (1485-1620) // 1. Začlenění českých zemí do středoevropského soustátí 57 // 2. Dotvoření stavovské společnosti 60 // 3. Zápas mezi panovníkem a stavy v 16. století 65 // 4. Cesta ? Bílé hoře 69 // V. Absolutismus a osvícenství (1620-1790) // 1. Třicetiletá válka 75 // 2. Pobělohorský absolutistický stát 77 // 3. Česká společnost v barokní době 81 // 4. Osvícenské reformy a ohrožení české státnosti 86 // 5. České země v epoše osvícenského absolutismu 88 // VI. Slovensko v 10.-18. století // 1. Slovensko v době vzniku a upevňování uherského státu 93 // 2. Středověké Slovensko 95 // 3. Husitství a Slovensko 99 // 4. Slovensko v ohrožení tureckými výboji 102 // 5. Protireformace. Století
stavovských povstání 104 // 6. Slovensko na prahu novověku 107 // Mapové přílohy // 1. Velká Morava v 9. století // 2. Český stát v 10.-12. století // 3. Český stát ve 13. století // 4. Český stát ve 14. století // 5. Český stát v 15. století (husitství) // 6. Český stát v 15.-17. století (do roku 1620) // 7. Český stát v 15.-17. století (od roku 1620) // 8. Habsburská monarchie v letech 1526-1648 // 9. Slovensko ve 13. a 14. století // 10. Slovensko v sousedství Turků

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC