Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Český spisovatel, 1997
252 s.

objednat
ISBN 80-202-0662-0 (brož.)
Bibliogr. s. 219-236.
Rejstř. jmen a literárních děl.
000016937
Obsah // STŘEDOVĚK (Jan Lehár) // 1. kapitola: Česká literatura a předchozí tradice 9 // 1. Počátky české literatury: 9 // 2. Předchozí literární tradice: 9 // 2. kapitola: Staroslověnské písemnictví na Velké Moravě: 863-885 II t. Byzantská misie: 11 // 2. Konstantin a Metoděj: n // 3. Slovanská liturgie: 13 // 4. Osudy byzantské misie: 14 // 5. Literární odkaz Velké Moravy: 16 // 6. Druhý život staroslověnského písemnictví: 18 // 3. kapitola: Latinská a slovanská tradice // v přemyslovských Čechách: 10.-11. století 20 // 1. Historické předpoklady kulturního vývoje: 20 // 2. Záhady 10. století: 21 // 3. Doba sv. Václava: 22 4- Doba sv. Vojtěcha: 23 // 5. Kristiánova legenda: 25 // 6. 11. století: 26 // 7. Sázavský klášter: 27 // 8. Zápas latinské a slovanské liturgie: 28 9- Význam vítězství latiny: 29 // 4. kapitola: Latinská literatura 12. a 13. století 31 // 1. Evropa kolem roku 1100: zrod novodobých národních literatur: 31 // 2. Pojem středověku: 32 // 3. Latinský středověk: 33 // 4. Latinský středověk a národní literatury: 34 // 5. Latinská literatura v Čechách: 35 // 6. Kosmas: 38 // 7. Kosmovi pokračovatelé: 40 // 8. Latinská legendistika: 41 // 5. kapitola: Německé básnictví v Čechách 13. století 45 // 1. Zlatý věk německého básnictví v Čechách: 45 // 2. Německá literární tradice a české písemnictví: 47 // 6. kapitola: Hebrejské písemnictví v přemyslovských Čechách
// 1. Trosky literární činnosti z doby přemyslovské: 48 // 2. Význam kulturního vzestupu pražské židovské obce: 49 // 7. kapitola: Folklorní slovesnost: fakta a domněnky 50 // 1. Co je folklorní slovesnost: 50 // 2. Pohanské pověsti u Kristiána a Kosmy: 51 // 3. Existoval v českém básnictví hrdinský epos?: 52 // 4. Svědectví o existenci kultických písní: 52 // 5. Fakta a domněnky: 53 // 8. kapitola: Zrození české literatury: doba kolem roku 1300: 55 // 1. První doklady českého jazyka a písemnictví: 55 // 2. Předpoklady vzniku české literatury: 57 // 3. Nejstarší epika: Dalimilova kronika, Alexandreida, veršované legendy: 59 // 4. Nejstarší lyrika: 63 // 5. Překlad žaltáře a evangeliáře: 65 // 6. Literární kontext počátků české literatury - evropský a domácí: 65 // Q. kapitola: Doba lucemburská 68 // 1. Literární vývoj v době lucemburské: 68 // 2. Veršovaná epika: 69 // 3. Lyrické básnictví: 76 4- Drama: 80 // 5. Básnictví lyrickoepické a lyrickodramatické: 83 // 6. Didaktické básnictví: 84 // 7. Počátky české prózy: 86 // 10. kapitola: Doba husitská 97 // 1. Literární vývoj v době husitské: 97 // 2. Próza: 101 // 3. Básnictví: 109 // HUMANISMUS (lan Lehár) // 11. kapitola: Období raného humanismu 117 // 1. Renesance, humanismus, reformace: 117 // 2. Literární vývoj od konce doby poděbradské do Bílé hory; období raného a vrcholného humanismu: 121 // 3. Latinský humanismus
doby poděbradské a jagellonské: 127 // 4. Česká literatura v období raného humanismu: 129 // 12. kapitola: Období vrcholného humanismu 132 // 1. Latinské písemnictví: 132 // 2. Česká literatura v období vrcholného humanismu: 134 // BAROKO (Jan Lehár) // ?. kapitola: Evangelické baroko 145 // 1. Pojem baroka: 145 // 2. Literární vývoj v době barokní; evangelické baroko, katolické baroko: 147 // 3. Evangelické baroko: 149 // 14. kapitola: Katolické baroko 156 // 1. Poezie: 156 // 2. Próza: 161 }. Drama: 166 // 4. Folklorní slovesnost: 167 // RANÉ OBROZENI (Alexandr Stich) // 15. kapitola: Osvícenský klasicismus a jeho ústup působením romantismu a národních snah 171 // 1. Pojem osvícenského klasicismu: 171 // 2. Podněty pro novou národní kulturu na konci 18. a v 19- století: 173 // 3. Čtenáři a adresáti ěeské produkce: 177 // 4. Osvícenská věda: 179 // 5. Almanachy: 185 // 6. Drama a divadlo: 187 // 7. Knížky lidového čtení: 190 // 8. Dvojí zdůvodnění pro český jazyk: 192 16- kapitola: Preromantismus 194 // 1. Pojem preromantismu: 194 // 2. Idea svébytné národní literatury a kultury: 196 // 3. Nabádavá mluva dějin - Ve stopách hrdinského eposu: 200 // 4. Východočeské kulturní ohnisko: 208 // 5. Poezie velkých idejí a prožitků: 211 // 6. Ohlasová poezie: 214 // 7. Obrození (obsah a rozsah pojmu): 216 // Literatura 219 // Rejstřík jmen a literárních děl 237

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC