Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2007
381 s. : il., portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86488-43-1 (Matice moravská ; váz.)
Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 6
Obsahuje bibliografii na s. 232-248 a bibliografické odkazy
000016990
5 // Obsah // 1.1. Úvodem... // 1.2. Cíle výzkumu... // 1.3. Metodika výzkumu...9 // 1.4. Vymezení základních pojmů...16 // 1.5. ? možnostem komparace s výsledky středoevropských výzkumů_21 // 2. DETERMINANTY VÝVOJE ...26 // 2.1. Demografický, sociální a národnostní profil města...26 // 2.2. Legislativní základy fungování samosprávy...35 // 3. PROFIL A SPOLEČENSKÁ PRESTIŽ JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ // KOMUNÁLNÍ ELITY...41 // 3- 1. Sociální a profesní skladba obecního výboru...41 // 3-l.l.Velkopodnikatelé...45 // 3.1.2. Majitelé nemovitostí ...46 // 3.1.3. Středně majetné a drobné měšťanstvo ...49 // 31.4. Svobodná povolání...51 // 3.1.5. Učitelstvo ...54 // 31.6. Úřednictvo...56 // 3.1.7 Shrnutí...58 // 3-2. Sociální postavení a životní styl vybraných skupin měšťanstva.62 // 3.2.1. Diferenciace řemeslnického stavu ...62 // 3-2.2. Velkopodnikatelé: mezi měšťanstvem a aristokracií ...72 // 3.2.3. Vzdělanci: vědění je moc...86 // 3 2. Služebný personál v měšťanských domácnostech jako znak prestiže a životního stylu ...92 // 3.4. Spolková a politická činnost příslušníků měšťanské elity...105 // 3.4.1. Spolky a společenstva...105 // 3 4.2. Politické a zájmové bloky v obecním výboru ...117 // 3.4.3. Vzájemné vztahy měšťanské a dělnické elity na platformě // komunální správy...126 // 3.4.4. Příslušníci brněnské komunální elity v moravském zemském // sněmu...133
3.6. Rodinné vazby jako integrační faktor v procesu konstituování // občanských elit...139 // 3.6.1. Osoby s velmi výhodnými příbuzenskými vazbami...142 // 3.6.2. Sňatková strategie vybraných profesí...150 // 3.6.3. Vliv náboženské orientace na příbuzenské vztahy ...153 // 3.6.4. Korelace příbuzenských vazeb a působení ve veřejné sféře .. 154 // 3-6.5. Příbuzenské vazby - shrnutí ...157 // 00 - i // 6 // 3.7. Socioekonomické postavení a veřejný vliv jednotlivých složek měšťanstva - shrnutí ...158 // 4. MĚSTSKÉ HOSPODAŘENÍ ...160 // 4.1. Teoretická východiska...160 // 4.2. Struktura obecních rozpočtů...168 // 4.3. Nejdůležitější modernizační projekty...180 // 4.3.1. Bytová otázka a asanace 1896-1916 ...180 // 4.3.2. Zdravotnictví...195 // 4.3.3. Školství ...201 // 4.3.4. Chudinství...203 // 4.3.5. Brezovský vodovod...206 // 4.3.6. Kanalizace, svoz odpadu a čistírna odpadních vod...210 // 4.3.7. Plynárna a elektrárna ...213 // 4.3.8. Pouliční dráha...215 // 4.4. Modernizační projekty předměstských obcí...217 // 4.5. Vzory v komunální správě...223 // 4. 6. Městské hospodaření - shrnutí...226 // 5. ZÁVĚR...228 // Literatura: ...232 // RESUMÉ ...249 // MATRICE ZÁKLADNÍCH BIOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ ČLENŮ OBECNÍHO // ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRNA 1851 -1914 ...253

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC