Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2007
268 s. : il. ; 22 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7203-923-4 (váz.)
Historické myšlení ; sv. 38
Obsahuje bibliografické odkazy
000016991
PŘEDMLUVA -- GENDER A TĚLO -- DANIELA TINKOVÁ Tělo věda historie. K otázce formování „moderního" těla v historiografii a novověké vědě -- TEREZA DIEWOKOVÁ „Voják se bitvy nebojí, tak ani já se nebojím svého porodu" aneb vnímání porodu na konci 18. a na počátku 19. století -- SPIRITUALITA A ZBOŽNOST -- VERONIKA ČAPSKÁ Spiritualita servitů z genderové perspektivy. Příspěvek ke zkoumání podob barokního mariánského kultu na příkladu specifického řádového modelu -- JAN ZDICHINEC Přístupy k výzkumu ženských klášterů kontemplativních řeholí v raném novověku -- MARKÉTA KŘÍŽOVÁ Křesťanské misie a revitalizační hnutí v Novém světě -- REPREZENTACE A ELITY -- MARTIN NODL Rituál královských svateb a zásnub -- VÁCLAV BŮŽEK Přípitek ve společnosti raného novověku -- JOSEF HRDLIČKA Historická antropologie pro „střední třídu"? Možnosti a limity antropologických přístupů ke studiu společnosti vrchnostenských měst v raném novověku -- JAROSLAV ŠOTOLA Výzkum elit. Hranice historické antropologie? Možnosti nového pohledu na jezuitský řád -- CLAIRE MÁDLOVÁ Autobiografický diskurz osvícenského hraběte v českých zemích (Franz von Hartig 1758-1797)
(OCoLC)228778618
cnb001780459

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC