Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2003
386 s.

ISBN 80-200-1093-9 (brož.)
Obsahuje bibliografické citace, poznámky, úvod
Slavistika - sborníky referátů
000017009
Úvodem (Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka) ...11 // I. JAZYKOVĚDA...15 // K typologickému studiu slovanské věty: základ srovnávání (Josef Anderš) ...17 // Shody jazyka staroslověnského parimejníku s ostatními staroslověnskými biblickými texty (lexikon a syntax) (Emilie Bláhová) ...27 // Dvojí rod substantiv v slovanských jazycích (Radoslava Kvapilová Brabcová) ...37 // Trans- a intertextovost v kontextu regionálním a dobovém (Marie Čechová) ...47 // Význam charvátskohlaholských pramenů pro výzkum slovanského překladu starozákonních knih (Václav Čermák) ...59 // Dialog a mluvená komunikace jako předmět zájmu (slovanské) stylistiky (Jana Hoffmannová)...71 // Vztah starých Slovanů ke stromům z hlediska jejich jmen (Ilona Janyšková) ...83 // Slovanské jazyky v ekonomickém, sociálním a politickém kontextu dnešního světa (Jan Kořenský) ...93 // Názory na hlaholské písemnictví u Josefa Dobrovského a Bartoloměje Kopitara (Eva Pallasová) ...101 // К chronologii vzniku iniciálního praslovanského ch- (Jiří Rejzek)...115 // К проблеме коммуникативного анализа категории падежа (на материале русского монологического текста) (Jana Ruferová) ...125 // Neologie jako singulární bod jazykovědy (Nikolaj P. Savický) ...135 // O kolika revizích svědčí homiletické texty v chorvatskohlaholských breviářích? (Petra Stankovska) ...147 // К deflektivizačním tendencím ve slovanských jazycích (Oldřich Uličný) ...155 // Сопоставительное изучение славянских языков в начале тысячелетия (Stanislav Zaža) ...165 //
II. LITERÁRNI VĚDA...177 // Поэтика компромисса (реализм - постмодернизм - сентиментализм) (Galina Binová) ...179 // Česká Vídeň jako součást zvláštního meziliterárního společenství? (Marcel Černý) ...185 // Text díla a biliterámost (Ivan Dorovský) ...199 // От символизма к авангарду. Поэтика русской и чешской поэзии в европейском контексте (Danuše Kšicová) ...207 // Genologicko-hermeneutická reflexe, metodologický nosník umění interpretace novodobé literární vědy (Miroslav Mikulášek)...221 // Празька поетична школа (Євген Маланюк) (Alena Morávková) ...235 // Česká barokní homiletika (Dosavadní výzkum a výhledy) (Libor Pavera) ...243 // První český exil (Eduard Petrů)...257 // Román v slovanských literaturách, zejména v ruské, a nové kontexty stylistiky a poetiky (Ivo Pospíšil) ...267 // К вопросу о метафоре в контексте русско-чешского художественного перевода (Oldřich Richterek) ...289 // Charakteristické rysy specifických vypravěčských žánrů v některých slovanských literaturách (Ludvík Štěpán)...299 // Aktuální problémy slovanské filologie (K perspektivám literárněvědné slavistiky) (Miloš Zelenka) ...315 // Pokračovatelé Dobrovského: etnolingvistické a geokulturní souvislosti v srovnávací slovanské filologii (Slavomír Wollman) ...327 //
III. HISTORIE A KULTUROLOGIE ...335 // Balkánští Slované a jejich „pravlast“ ve středověkých pramenech (Lubomíra Havlíková) ...337 // Kulturní a ideové vlivy českého prostředí na jižní Slovany v průběhu 19. století a první poloviny 20. století (Ladislav Hladký) ...349 // Integrační procesy v řeči a dnešní dynamický svět dětské kultury a literatury (Květuše Lepilová)...361 // Bratislavské základy demokratického humanismu Františka Palackého (Richard Pražák)...369 // Naděždin, Rusko a slovanství. Slovanství v pojetí Nikolaje Naděždina a společensko-politických souvislostech doby a prostředí (Radomír Vlček)...377

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC