Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 1995
393 s.

objednat
ISBN 80-85268-41-8 (brož.) ISBN !80-85268-42-6 (chyb.)
Práce Historického ústavu ČAV = Opera Instituti historici Pragae. Řada A, Monographia ; sv. 12, ISSN 0862-7088
Obsahuje poznámky, předmluvu, rejstřík
Bibliografie: s. 363-367
Slavistika česká - dějiny - do stol. 19., léta 60. - studie historické
000017011
OBSAH // Předmluva 7 // Úvod (Z. Šimeček - R. Večerka) 11 // I. Společenské předpoklady vývoje české slavistiky // (M. Kudělka) 18 // II. Institucionální předpoklady studia slovanských jazyků, // kultury a dějin slovanských národů (Z. Šimeček) 50 // III. Bibliografická činnost (Z. Šimeček) 119 // IV. Konstituování slavistiky - pojetí slavistiky a povaha // jejího vývoje (M. Kudčlka) 130 // V. Studium slovanských starožitností a slovanských dějin (Z. Šimeček) // 1. V počátečním období rozvoje kritického dějepisu 145 // 2. Josef Dobrovský 158 // 3. V období romantické koncepce slovanských dějin 171 // 4. Počátky německé nacionálni historiografie o Slovanech 223 // VI. Slovanská jazykověda (R. Večerka) // Josef Dobrovský a vědecké počátky slovanské jazykovědy // (od poslední třetiny 18. stol. do dvacátých let 19. stol.) 230 // Pavel Josef Šafařík a slovanská jazykověda jeho doby // (dvacátá až šedesátá léta 19. stol.) 264 // VII. Literárněhistorická práce a studium ústní slovesnosti (M. Kudělka) // 1. Předchůdci Josefa Dobrovského - Dobrovský jako tvůrce // české literární historie 296 // 2. Období rozvoje národního hnutí 307 // 3. Studium ústní lidové tvorby 333 // VIII. Zájem o dějiny slovanské filologie (Z. Šimeček) 355 // Soupis encyklopedií, příruček a biografické literatury 363 // Soupis zkráceně citovaných jubilejních sborníků 365 // Soupis užitých zkratek
(P. Cibulka) 368 // Rejstřík 373 // Obsah 394
(OCoLC)68928402
cnb000108534

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC