Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:22x 
BK
Praha : Sociologické nakladatelství, 1996

ISBN 80-85850-17-6
000017035
Rekat.
OBSAH // PODĚKOVÁNÍ... 9 // KNIZE NA CESTU KE ČTENÁŘI... 11 // UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY ... 15 // Pavel Machonin // 1. Otázky vyžadující sociologické osvětlení ... 15 // 2. Předmět, jímž se kniha zabývá, a základní pojmy... 19 // 3. Třídy a vrstvy... 26 // 4. Společná empirická základna a metody jejího využití ... 32 // ČÁST I. // VERTIKÁLNÍ SOCIÁLNÍ DIFERENCIACE // 1. DIFERENCIACE PODLE DÍLČÍCH STATUSŮ JEDNOTLIVCŮ ... 39 // 1.1. Vzdělání a kvalifikace... 39 // Milan Tuček // 1.2. Zaměstnanecký status ... 54 // Pavel Kuchař // 1.3. Moc a vliv jako dimenze sociálního statusu ... 76 // Ale.í Kroupa // 1.4. Změny ve mzdové, příjmové a majetkové nerovnosti ... 91 // Jiří Večerník // 1.5. Životní styl ... 106 // Pavel Machonin // 2. STRATIFIKACE A TŘÍDNÍ DIFERENCIACE JEDNOTLIVCŮ ... 115 // Pavel Machonin // 2.1. Souhrnné sociální hierarchie a jejich operacionalizace... 115 // 2.2. Vzájemné vztahy různých souhrnných charakteristik // sociálního postavení... 131 // 2.3. Faktory spoluovlivňující vertikální sociální diferenciaci ... 134 // 2.4. Vliv sociálního postavení na postoje a chování... 136 // 3. VNITROGENERAČNÍ SOCIÁLNÍ MOBILITA... 141 // Pavel Machonin // 3.1. Základní pojmy... 141 // 3.2. Vertikální sociální mobilita 1988-1993 ... 142 // 3.3. Vertikální sociální mobilita mezi prvním a posledním zaměstnáním 150 // 3 .4. Dynamický aspekt sociálního rozvrstvení ... 152
// 4. VYTVÁŘENÍ NOVÉ ELITY ... 154 // Milan Tuček // 4.1. Úvodní poznámky ... 154 // 4.2. Struktura elitních skupin a rekrutace do elitních pozic... 157 // 4.3. Závěry... 166 // 5. OTEVŘENÁ NEBO UZAVŘENÁ SPOLEČNOST? ... 168 // Klára Vlachová // 5.1. Úvodem ... 168 // 5.2. Manželství a partnerské svazky... 169 // 5.3. Sociální kontakty - přátelé a známí ... 175 // 5.4. Závěrem ... 184 // 6. SOCIÁLNÍ DIFERENCIACE DOMÁCNOSTÍ... 185 // Milan Tuček // 6.1. Úvodem ... 185 // 6.2. Změny v životní úrovni domácností ... 186 // 6.3. Sociální status domácností ... 191 // 6.4. Vnímání změn v životní úrovni ... 197 // 6.5. Závěry... 200 // 7. GENERAČNÍ PŘEMĚNY A MEZIGENERAČNÍ MOBILITA ... 202 // Milan Tuček // 7.1. Úvodní poznámky ... 202 // 7.2. Generační změny v třídně profesionální struktuře... 203 // 7.3. Mezigenerační změny ve složitosti práce... 206 // 7.4. Generace a členství, popř. funkce v komunistické straně ... 208 // 7.5. Třídně profesionální mezigenerační mobilita... 212 // 7.6. Závěry... 215 // ČÁST K. // VERTIKÁLNÍ SOCIÁLNÍ DIFERENCIACE V ŠIRŠÍM SOCIÁLNÍM KONTEXTU // 8. PERCEPCE VERTIKÁLNÍ SOCIÁLNÍ DIFERENCIACE ... 219 // 8.1. Představy o sociální diferenciaci... 219 // Milan Tuček // 8.2. Vnímání sociální nerovnosti a spravedlnosti... 234 // Pavlína Štástnová // 8.3. Individuální a sociálně politické hodnotové orientace ... 246 // Dalibor Holda
8.4. Hodnocení transformace... 255 // Pavel Machonin // 9. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VERTIKÁLNÍ SOCIÁLNÍ DIFERENCIACI ... 261 // • 9.1. Diferenciace podle pohlaví ... 261 // Milan Tuček // 9.2. Závislost sociálního postavení na věku ... 270 // Milan Tuček // 9.3. Formy rodinného soužití... 279 // Věra Kuchařová // 9.4. Regiony a typ osídlení ... 289 // Tomáš Kostelecký // t 9.5. Odvětví a skupiny povolání ... 301 // Pavel Kuchař // 10. SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍ STRUKTURY // ČESKÉ REPUBLIKY S JINÝMI ZEMĚMI ... 312 // Milan Tuček // 10.1. Úvodem ... 312 // 10.2. Diferenciace sociálního postavení ... 314 // 10.3. Vzdělanostní struktura ... 319 // 10.4. Příjmová diferenciace... 322 // 10.5. Chudoba a bohatství ... 325 // 10.6. Shrnutí ... 326 // 11. ZÁVĚREM ... 328 // Pavd Machonin // 11.1. Přehled pojednaných problémů ... 328 // 11.2. Sociální struktura státního socialismu... 330 // 11.3. Postkomunistický vývoj... 333 // O autorech... 338 // English summary ... 341 // English table of contents ... 353 // Literatura ... 357

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC