Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2008
474 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, faksim. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7394-091-1 (váz.)
Monographia historica ; sv. 10
Obsahuje bibliografii na s. 371-425 a bibliografické odkazy
Německé resumé
000017041
Historická demografie a dějiny rodiny -- Výzkumy evropské populace a rodinných forem Vývoj obyvatelstva a rodiny v českém pojetí Mikrohistorické výzkumy -- Vznik mikrohistorie Mikrohistorie z pohledu dějin mentalit -- Gender studies, historická antropologie, prosopografický výzkum a mikroanalý a -- Dějiny každodennosti v mikroskopickém pohledu Mikrohistorie pod vlivem kvantitativních metod a francouzské školy Annales -- České pojetí regionálních dějin a mikrohistorie Perspektivy mikrohistorie v českém prostředí Prameny -- Volba písemných pramenů Matriky -- Sirotci a poddanské seznamy Předbělohorské soupisy sirotků a poddaných Soupis obyvatelstva podle víry  roku 1651 Pozemkové knihy Mikroregion chýnovské panství v raném novověku Územní a historický vývoj Proměny ekonomických a sociálních struktur ---
Demografický výv°j na jihu Čech (17-18. století) Populační poměry v českých zemích Přirozená měna jihočeského obyvatelstva -- Kritéria výzkumu Období třicetileté války Překonávání válečných ztrát -- Poslední morové epidemie Změna charakteru populačního vývoje Od epidemie k pandemii Období „velkého hladomoru" Na rozhraní starého a nového demografického režimu Sezónnost porodnosti, úmrtnosti a sňatečnost na jihu Čech Přehled dosavadních bádání, metody výzkumu Narosení Úmrtí Sňatečnost -- Demografický vývoj chýnovské farnosti -- K metodice prováděného výzkumu Pňro ená měna obyvatelstva Sezónnost demografických událostí -- Životní a rodinný cyklus (16-18. století) Možnosti vnímání životního cyklu Narození a křest ---
Metodika prováděného výzkumu Křestní obřad Společenská role kmotra Volba jména dítěte Křestní obřad v ohromení života dítěte Křest nemanželských dětí Dětství a dospívání -- Společný život rodičů s dětmi, sirota Čelední služba Podru ství, definitivní celibát Dospívání a střední věk — období migrací Migrace městského a venkovského obyvatelstva Migrace a pohlaví -- Migrace podle rodinného a profesního postavení Sňatek -- Sňatek před a po tridentském koncilu -- Sňatek v pojetí pražské synody Svatební obřad Sňatkový vek Výbava  enicha a nevěsty Sňatek a migrace Struktura venkovské domácnosti -- Výskyt evropských rodinných struktur na jihu Čech Osoba v cele domácnosti Úloha ženy v poddanské domácnosti Význam poddanské rodiny -- Změna majitele nemovitosti ---
Jihočeská poddanská nemovitost Splácení nemovitosti v poddanských vsích Splácení nemovitostí v hornickém městečku Důvod %měny majitele nemovitosti Vek odstupujícího majitele nemovitosti Vek nabyvatele nemovitosti při odstoupení hospodáře Vek umírajícího majitele nemovitosti Vek nabyvatele nemovitosti při úmrtí hospodáře V tah me i odstupujícím a novým majitelem poddanské nemovitosti V tah me%i zemřelým a novým majitelem poddanské nemovitosti Okolnosti %měn vlastnických poměrů v hornickém městečku Délka vlastnictví nemovitosti v poddanských vsích Délka vlastnictví nemovitosti v hornickém městečku Migrace venkovského obyvatelstva a převody poddanských nemovitostí -- Metodika výzkumu ---
Okolnosti temeny majitele selského gruntu Okolnosti změny majitele chalupnické usedlosti Rozsah migrací souvisejících s převody poddanských nemovitostí Důvody migrací souvisejících s převody poddanských nemovitostí „Podzim života" výměnek Mocnosti výzkumu -- Postavení výměnkáře Smlouva o výměnku ekonomická situace a podoba výměnku -- Závět -- Seznam pramenů a literatury -- Prameny -- Archivní prameny Dobové tisky Vydané prameny Literatura -- Seznam zkratek -- Seznam vyobrazení -- Die demographische Entwicklung und der Lebenszyklus der Dorfbewohner (Südböhmen, 16-18. Jahrhundert) -- (Zusammenfassung) -- Seznam tabulek v textu Seznam příloh Přílohy

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC