Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2004
296 s.,[8] s.příl. : il., mapy

objednat
ISBN 80-200-1051-3 (váz.)
Obsahuje černobílé mapky, tabulky, grafy, barevné fotografie na příloze, poznámky pod čarou, rejstřík, české a anglické resumé
Bibliografie na s. 255-268
Česko - pohraničí - vývoj - r. 1989- - studie
Politika regionální - regiony pohraniční - Česko - studie
Regiony pohraniční - spolupráce - Česko - studie
000017275
PŘEHLED TABULEK 9 // PŘEHLED OBRÁZKŮ 11 // 1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY / M. JEŘÁBEK 13 // 1.1 Vstupní poznámky / M. Jeřábek 15 // 1.2 Představení projektu / M. Jeřábek 17 // 1.3 Metodika vlastních výzkumů / M. Jeřábek, J. Dokoupil 25 // 1.4 Zhodnoceni literatury/ J. Dokoupil, T. Havlíček 29 // 1.5 Historickogeografieký pohled na České pohraničí / P. Chromý 33 // 2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA / T. HAVLÍČEK 45 // 2.1 Hranice a hraniční efekt/ J. Dokoupil 47 // 2.1.1 Hranice v politické geografii 47 // 2.1.2 Hranice v regionální geografii 50 // 2.1.3 Hraniční efekt 53 // 2.1.4 Vybrané příklady hranice a hraničního efektu 56 // 2.2 Teorie vymezení pohraničí / T. Havlíček 59 // 2.2.1 Obecné zakotvení problematiky 59 // 2.2.2 Definice příhraničního prostoru 60 // 2.2.3 Typy vymezení příhraničního prostoru 62 // 2.2.4 Vymezení pohraničí na příkladu Česka 64 // 2.3 Geografický potenciál pohraničí / S. Řehák 67 // 2.3.1 Potenciál obyvatelstva v pohraničí 67 // 2.3.2 Reillyho model a jeho aplikace 70 // 2.3.3 Gravitační model a jeho aplikace 72 // 2.4 Pohraničí a přeshranični spolupráce v regionálním rozvoji / M. Jeřábek 75 // 2.4.1 Územní diferenciace se zaměřením na úlohu hranice a pohraničí 75 // 2.4.2 Pohraničí a přeshranični spolupráce v politice a legislativě 77 // 2.4.3 Obecná charakteristika přeshraniční spolupráce 81 // 2.5 Postaveni pohraničí v integračních procesech / S. Řehák 87 // 3 REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉHO POHRANIČÍ / J. DOKOUPIL 93 // 3.1 Národní regionální politika / S. Řehák 95 // 3.2 Územní diferenciace v Česku / T. Havlíček, M. Marada 103 // 3.2.1 Role pohraničí v polarizovaném vývoji území 103 // 3.2.2 Pohraničí a periferie Česka pohledem statistiky 106 // 3.2.3 Vybraná diferenciace podle obci Česka 112 // 3.3 Situační analýza českého pohraničí / P. Wilam 115 //
3.4 Reflexe regionálního rozvoje českého pohraničí / M. Jeřábek 123 // 3.4.1 Charakter, změny, problémy, identifikace obyvatel pohraničí 123 // 3.4.2 Hranice, přeshranični spolupráce, vztah k sousedním stálům a EU 130 // 3.5 Typologie českého pohraničí / J. Dokoupil 137 // 4 ČESKÉ POHRANIČÍ A EVROPSKÁ INTEGRACE / M. JEŘÁBEK 149 // 4.1 Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie / P. Rumpet 151 // 4.1.1 Podmínky vzniku regionálni, resp. strukturální politiky 151 // 4.1.2 Etapy vývoje regionální, resp. strukturální politiky 152 // 4.1.3 Charakteristika současné politiky hospodářské a sociální soudržnosti 154 // 4.1.4 Předvstupní strukturální pomoc EU ČR a ostatním asociovaným zemím 160 // 4.2 Hraniční regiony Evropské unie / J. Dokoupit, M. Jeřábek 163 // 4.2.1 Přeshranični spolupráce jako součást evropské integrace 163 // 4.2.2 Typologie příhraničních regionů EU 173 // 4.2.3 Inslitucionalizace přeshranični spolupráce 176 // 4.3 Přeshranični spolupráce ve středoevropském prostoru / T. Havlíček, M. Jeřábek 179 // 4.3.1 Rámcové podmínky a vývoj 179 // 4.3.2 Slovenské příhraniční oblasti 181 // 4.3.3 Německo-rakouské pohraničí 183 // 4.3.4 Vybrané projekty přeshranični spolupráce 184 // 4.4 Regionální rozvoj českého pohraničí / M. Jeřábek 187 // 4.4.1 Problematika pohraničí v národní regionální politice 187 // 4.4.2 Regionální podpora ze strany EU 189 // 4.4.3 Zhodnocení dosažené úrovnč přeshranični spolupráce v Česku 192 // 4.4.4 Spolupráce na úrovni národní, regionální a lokální 195 // 4.5 Nástroje a opatření k podpoře pohraničí / S. Řehák 203 // 4.5.1 Podmínky pro usměriíování regionálního rozvoje 203 // 4.5.2 Úloha subjektů a doporučeni pro regionální politiku 204 //
5 ČESKÉ POHRANIČÍ - BARIÉRA NEBO PROSTOR ZPROSTŘEDKOVÁNÍ? - CZECH BORDERLAND - SPACE OF BARRIER OR MEDIATION? / M. JEŘÁBEK, J DOKOUPIL, T. HAVLÍČEK 209 // 5.1 Závěr / M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček 211 // 5.2 Shrnutí / M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček 215 // 5.3 Summary / M. Jeřábek, J. Dokoupil, T. Havlíček 223 // 5.4 Contents 247 // 5.5 List of tables 249 // 5.6 List of illustrations 251 // 6 PŘÍLOHY 253 // 6.1 Přehled literatury 255 // 6.2 Metodický dodatek / S. Řehák 269 // 6.2.1 K potenciálu obyvatelstva 269 // 6.2.2 K Reillyho modelu 270 // 6.2.3 Ke gravitačnímu modelu 271 // 6.3 Vzor dotazníku pro starosty obcí 275 // 6.4 Vzor dotazníku pro obyvatelstvo mikroregionů 293 // REJSTŘÍK 297
(OCoLC)72805397
cnb001186326

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC