Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006
226 s. : il. ; 24 cm

ISBN 80-7330-081-8 (brož.)
Na obálce pod názvem: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav Akademie věd ČR
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000017278
Obsah // Úvod ... 9 // I. Teoretické a metodologické aspekty výzkumů veřejného mínění // 1. Veřejné mínění z pohledu teorie a výzkumné praxe. (Několik poznámek) // Jiří Šubrt... 13 // 2. Lazarsfeldova metodologie pro výzkum veřejného mínění // Hynek Jeřábek ... 25 // 2.1. Úvod... 25 // 2.2. Lazarsfeldova„SurveyAnalysis"jakoprotikladmodelu„PublicOpinionPooľ ... 28 // 2.3. Model Elaborace (odhalování falešných korelací) jako základ Survey Analysis ... 29 // 2.4. Kombinované využití ... 33 // 2.5. Analýza zdůvodnění (Reason Analysis) - metoda pro výzkum procesů rozhodování... 35 // 2.6. Panelová analýza-metoda pro zkoumání mechanismů proměn ... 38 // 2.7. Analýza latentní struktury (Latent Structure Analysis) -metoda odhalování latentních tříd ... 39 // 2.8. Kontextová analýza (Contextual Analysis)-metoda využití agregovaných dat ... 42 // 2.9. Závěry ... 43 // 3. Standardizované dotazování: kognitivní a komunikační aspekty // Jiří Vinopal... 47 // 3.1. Úvod... 47 // 3.2. Současná praxe výzkumu veřejného mínění... 48 // 3.3. Realita situace dotazování ... 55 // 3.4. Vybrané vlivy působící během dotazování ... 59 // 3.5. Důsledky pro kvalitu výsledků ... 65 // 3.6. Shrnutí... 66 // II. Média a veřejnost // 1. Veřejnost a politika v mediované demokracii. // Poznámky k roli médií ve veřejné sféře // Markéta Škodová ... 71 // 1.1. Reprezentace reality vs. veřejné mínění...
72 // 1.2. Koncept veřejné sféry, jeho kritika a rozvedení ... 73 // 1.3. Komercionalizace a jak se sní vyrovnat... 76 // 1.4. Závěrem ... 77 // 2. Agenda-setting. Teoretická východiska // Vlastimil Nečas ... 79 // 2.1. Historie výzkumů procesu nastolování agendy a základní kategorizace... 80 // 2.2. Mediální agenda ... 83 // 2.3. Veřejná agenda ... 85 // 2.4. Politická agenda ... 87 // 2.5. G. Ray Funkhouser -Proces nastolování agendy na makroanalytické úrovni ... 88 // 3. Agenda-setting. Případová studie // František Kalvas... 91 // 3.1. Úvod... X9 // 3.2. Data a metodologie... 92 // 3.3. Analýza... 93 // 3.4. Závěr ... 103 // 4. Důvěra v média // Gabriela Šamanové ...105 // 4.1. Vývoj důvěry v média ... 105 // 4.2. Důvěra v média vs. důvěra v politické instituce... 108 // 4.3. Závěrem ... 111 // III. Strany a voliči // 1. Současný stranický systém z perspektivy konfliktních linií // Jan Červenka...115 // 1.1. Rozpory a formování stranických systémů... 115 // 1.2. Historický vývoj rozporů a stranického systému v českých zemích ... 119 // 1.3. Obnova stranického systému po roce 1989 ...č... 128 // 1.4. Současný stranický systém z pohledu dominantních rozporů ... 134 // 1.5. Závěr... 136 // 2. Stranická identifikace českých voličů // Daniel Kunštát ...139 // 2.1. Stranické preference ... 139 // 2.2. Intenzita vztahu voličů ke stranám... 144 // 2.3. Volební motivace... 148 // 2.4. Závěrem
... 151 // IV. Názory na otázky zahraniční politiky // 1. Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti // Naděžda Horáková ...157 // 1.1. Úvod... 157 // 1.2. Názory občanů na členství ČR v Evropské unii-vývoj a mezinárodní srovnání ... 158 // 1.3. Postoje k evropskému občanství a důvěra k mezinárodním organizacím ... 162 // 1.4. Co nám přináší Evropská unie a co přinášíme myji?... 164 // 1.5. Závěr... 165 // 2. Středoevropské sousedství v perspektivě veřejného mínění // Daniel Kunštát ...167 // 2.1. Střední Evropa jako svébytný politický region ... 167 // 2.2. Český národní zájem a středoevropská spolupráce ... 169 // 2.3. Hodnocení vztahů s okolními zeměmi ... 170 // 2.4. Ovlivňují Benešovy dekrety naše vztahy se sousedy? ... 176 // 2.5. Zahraniční politika a veřejné mínění ... 177 // 3. Rozdělují nás Spojené státy nebo jejich zahraniční politika? // Jan Červenka...179 // 3.1. USAajejichzahraničnípolitikajakozdrojštěpení... 179 // 3.2. Reflexe Ameriky českou veřejností... 181 // 3.3. Závěr... 190 // V. Reflexe sociálně-ekonomických témat // 1. Veřejné mínění a ekonomická transformace v ČR // Jan Červenka...195 // 1.1. úvod... 195 // 1.2. Role veřejného mínění ve společenských procesech... 197 // 1.3. Ekonomická transformace, hospodářský vývoj a názory české veřejnosti ... 198 // 1.4. Závěr... 209 // 2. Pracovní hodnoty a postoje
v české společnosti // Naděžda Horáková ...211 // 2.1. Úvod... 211 // 2.2. Pracovní hodnoty v kontextu ostatních hodnot ... 212 // 2.3. Pracovní hodnoty a pracovní spokojenost... 217 // 2.4. Jistá práce-nejdůležitější pracovní hodnota... 220 // 2.5. Závěr... 221 // O autorech // 223

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC