Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Jubilejní fond Královské české společnosti nauk : 1901
vi, 320 s.

objednat
Spisův poctěných jubilejní cenou Král. české společnosti náuk v Praze ; č. XII
Obsahuje bibliografii a rejstřík
000017284
Vojtěch Martínek
Prameny // Úvod. (O výkladech písma sv. vůbec) ...III —VI // České postilly: // I. Doba před Husem: ...I // Úvod ...I // Konrád Waldhörner : Postilla studentium sanctae pragcnsis universitatis ...2 // Milíč z Kroměříže: Gratiae Dei, Abortivus // Sbírka starých kázání čes. v rukopise c. k. bibl. olomoucké // Kázání Dzikowská // Matěj z Janova ...10 // Štítný ...10 // Počátky reformy ...11 // II. Hus. Jakoubek. Chelčický. Rokycana ...12 // Úvod ...12 // Mistr Jan Hus: Postilla; rukopisy ...13 // tisky ...10 // jiná kázáni // rozbor postilly ...21 // úhrn ...38 // M. Jakoubek ze Stříbra: Postilla latinská ...38 // česká (epištolní) ...38 // rozbor ...39 // úhrn ...47 // Martin Lupáč: Sermones de tempore et de sanctis ...47 // M. Jan z Příbramě: Sermones de sanctis ...48 // Petr Chelčický : úvod ...48 // Postilla; rozbor ...49 // vlivy Wiclifovy ...54 // vlivy učení valdenského t // úhrn // II. Jan Rokycana : Úvod ...67 // Postilla: rukopisy ...68 // Jak soudí Rokycana v postille o současných poměrech v zemi české? ...73 // I. Úvahy rázu všeobecného ...74 // II. Úvahy rázu zvláštního ...96 // A) Vychování ...96 // B) Poměr pohlavní ...99 // C) O stavu duchovním a o životě církevním v Čechách za doby Rokycanovy ...104 // D) O stavech světských ...199 // Úhrn o Rokycanově Postille ...150 // Úhrn o českých kazatelích od Waldhausera do Rokycany ...150 // Způsob kázání latinsko-českého (makaronský) ...151 // III. Století XVI. (Vliv německé reformace. Postilly protestantské, českobratrské a katolické) ...151 // Úvod (Geiler von Kaisersberg, Savonarola, Luther, Mathesius, Arndt ; všeobecný, zvláště polemický ráz kazatelství stol. XVI. ...152 // Překlady z Lutherských kazatelů: Ant. Korvín ...156 // Jan Spangenberg (překl. Jan Stranénský) ...157 // Jan Hoffmeister (překl. Jan Stranénský) ...159 //
Krištof Fischer (překl. Jos. Řešátko Soběslavský) ...160 // Martin Philadelphus Zámrský a jeho Postilla ...161 // Překlad postilly kalvínského kazatele poskébo Řehoře z Žernovce ...169 // Jan Achilles Berounský: Postilla z latiny přeložená ...172 // Bohuslav Bepta Vysokomýlský: Postilla evangelická ...173 // Postilly českobratrské: Bratr Lukáš ...173 // Postilla Králická (Výklad věcí Božích) ...174 // Jan Kapito a obraz názorů českobratrských z jeho Postilly ...177 // Postilly katolické: Tomáš Bavorovský ; rozbor jeho postilly ...182 // Tomáš Rešel Hradecký (2. a 3. vydání jeho kázání od Jindř. Scribonia z Horšova) ...189 // Překlad postilly Jana Fera působením arcibiskupa Ant. Brusa z Mohelnice ...190 // Překlad polské postilly Jakuba Wujka z Wągrowce od Ondřeje Modestina ...192 // Kázání Jana Suchého ...194 // IV. Století XVII. (Postilly evangelické a českobratrské. Doba pronásledování : postilly literatury exulantské. — Postilly katolické; počátek protireformace) ...195 // Úvod: Všeobecný ráz kazatelství stol. XVII. dogmatika a polemika ...195 // Kazatelé evangeličtí: Václav Slovacins Turnovský a jeho postilly, zvláště výklad celé bible ...196 // Předmluva kněze Jana Rezacia Hoŕovského k 2. dílu Slovaciova Vysvětlení bibli ...198 // Jiří Dikast z Miřkova (dvě postilly) ...203 // Havel Žalanský ...211 // Blažej Borovský z Borovna ...211 // Postilly českobratrské: Jakub Petrozelin(a) ...214 // Br. Matouš Konečný (Kazatel domovní) ...217 // Doba pronásledování ; exulanté : Viktorin Vrbenský ...220 // Překlad postilly Hra Egidia Hunnia od M. Krištofa Megandra aj. ...220 // Překlad postilly Jana Gerharda od Štěpána Pilaříka ...222 // Martinius, Jan Ctibor Kbelský, J. Amos Komenský ...222 // Kašpar Malešický (Křest, domovní postilla) ...223 //
Postilly katolické: Šebestián Vojt. Berlička (Scipio) Plzeňský ...225 // Matěj Václav Šleyer ...230 // Obšírnější rozbor postilly Šteyerovy ...231 // Rukopis katol. kázání nedělních a svátečních v čes. museu ...237 // Postilla sváteční (Jungmann) ...237 // Pavel Petr Hallý (Galli) ...238 // Jiří Evermod Košetický ...238 // Jiří Pelta ...238 // V. Století XVIII. (Postilly protireformační. — Literatura exulantská. — Postilly slovenské [dodatek]) ...239 // Úvod: Vítězství protireformace ...239 // Jesuité ...240 // Postilly jesuitské: Jan Kleklar ...240 // Překlad postilly německého Jesuity Jiřího Selterera od Jana Barnera ...240 // Barnerova Summarie ...242 // Daniel Kitsch ...243 // Bohumír Hynek Bilovský. Rozbor sváteční postilly Coelum vivum ...244 // Antonin Koniáš ...255 // (Zlatá neomylné řím. kat. pravdy Dennice) ...255 // (Vejtažní naučení) ...260 // Fabián Veselý ...266 // Postilly katolických kazatelů z jiných řádů: Karel Račín ...268 // Štěpán Frant. Náchodský (Sancta Curiositas) ...269 // Pavel Axlar ...279 // Marek Damascen ...282 // Antonín Kelský ...283 // Pelišot Michal ...283 // Chrysostom Xaver Ignác Táborský ...285 // Leonard Goffine. České překlady jeho postilly ...286 // Karel Khun ...287 // (Frant. Beckovský a Ferd. Želízko) ...288 // Z literatury exulantské : Václav Kleych ...288 // Peškův překlad postilly Langhausovy ...288 // Summovní a gruntovní výklad ...290 // (Mik. Ludvík z Zinzendorfu) ...291 // Postilly slovenské: Alexander Máčaj ...291 // Jana Blazia st. překlad postilly Mart. Mollera ...292 // Eliáše Milce překlad postilly Jakuba Spenerii ...292 // Samuel Lissoviny, překladatel kázání Arndtových ...293 // Daniel Sartorius ...293 // VI. Konec století XVIII. a století XIX ...295 // Postilla vydaná od V. M. Krameria ...295 // Jan Medlín ...297 //
Všeobecný úsudek o homiletické literatuře století XIX. ...298 // Josef Javůrek ...300 // Vincenc Zahradník ...302 // Antonín Frencl ...303 // (Václav Beneš Třebízský) ...304 // Ferdinand Císař ...305 // Některé postilly slovenské (B. Seifrid, Jos. Hulyák, Ondřej Plachý, Karol Braxatoris) ...306 // Doslov ...307 // Rejstříky ...308
(OCoLC)2969741
cnb001715804

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC