Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Pragoeduca, 1998
357 s.

ISBN 80-85856-58-1 (váz.)
Průvodce zahraničním obchodem
Obchod - slovníky česko-anglické
Slovníky česko-anglické - obchod
000017295
Úvod // Česko-anglický obchodní slovník vychází v nakladatelství Pragoeducajako logické pokračování úspčšné řady cizojazyčných obchodních korespondencí. Má základ v celoživotních aktivních zkušenostech autora s praktickým uplatněním obchodní angličtiny. // Slovník reaguje na potřebu obchodního svéta mít po ruce práci, která pomůže při anglické ústní i písemné komunikaci v obchodování a sférách s ním spojených, zejména bankovnictví, pojištění, dopravy a práva. // Publikace bude pro uživatele cenná hlavně tím, že ke každému výrazu přináší řadu příkladů, na nichž si ozřejmí použití anglických ekvivalentů. Konstrukce anglické věty je často velmi vzdálena české a ani nejjednodušší obrat nelze automaticky přeložit doslova a o obchodních výrazech to platí dvojnásob. Proto český uživatel jistě ocení tyto příklady, které poskytují obraz anglické frazeologie a umožní tak vyjádřit se co „nejangličtěji“ a tím pro obchodního partnera jistě srozumitelněji. Tento cíl byl při tvorbě slovníku vůdčí a jemu byla podřízena volba anglických ekvivalentů při překladu českých hesel. // Práce na mnoha příkladech poukazuje na rozdíly mezi anglickou a americkou terminologií. Vychází z moderní frazeologie a současného způsobu použití obchodního jazyka. // Rozsahem základních hesel a příkladů praktického užití v nejrůznějších souvislostech má publikace
aspiraci, stát se skutečným průvodcem zahraničním obchodem. // Struktura slovníku a použité typy písma // příklad vysvětlení // cena heslo // 1... v pfípadč. že heslo je homonymum, jsou // 2 ... jednotlivé významy uvozeny číslici a začínají // 3... na novém řádku // price anglický překlad českého hesla (jestliže je více možných překladů, jsou oddčlcny čárkou) // maximálni cena přiklad slovního spojení v češtině // maximum price anglický překlad slovního spojeni // (valuta) výraz upřesňující význam českého slovního spojení (je včtšinou použité v případech ménč známých odborných termínů) // (ta,.) zkratka nebo poznámka // Použité konvence // symbol příklad vysvětlení // ceiling, maximum jestliže je více možných překladů českého hesla, jsou oddčleny čárkou // / upisování akcií stock subscription / subscription of shares / underwriting jestliže je více možných překladů českého slovního spojení, jsou oddčleny lomítkem J" // O předložit spor arbitráži to refer (to submit, to take) a dispute to arbitration jestliže je více možných překladů českého slovního spojeni, ve kterých zůstává podstatná část stejná, jsou zaměnitelné výrazy uvedené v závorce (případné oddčleny čárkou) // Je možné číst jako: - „to refer a dispute to arbitration" nebo - „to submit a dispute to arbitration" nebo - „to take a dispute to arbitration” // bez poplatku free
of charge / free of all charges: úrok bez poplatků interest less charges jednotlivá slovní spojení a jejich anglické překlady v rámci jednoho hesla jsou oddělená středníkem // viz léž agent (viz léž zástupce) agent upozornění na synonymum (obč hesla mají vlastní příklady slovních spojeni) // viz pojištěný (viz pojištěnec) upozorněni na synonymum (první heslo nemá vlastni příklady slovních spojení) // Další použité symboly nebo interpunkční znaménka (otazníky, vykřičníky, uvozovky, desetinné tečky a čárky, dvojtečky, značky mčn. matematické symboly atd.) jsou součástí textu českého slovního spojeni nebo jeho anglického překladu. // Použité zkratky a poznámky // zkratka příklad vysvětlení // (lat.) současný stav (lat.) status quo angličtina přejala latinský výraz // (US) Šatna cloakroom. (US) checkroom označuje výraz americké angličtiny // (poj.) zvláštní havárie (poj.) particular average označuje výraz z oblasti pojišťovnictví // (práv.) zjišťování skutečností (práv.) assessing the facts označuje právnický výraz // (neformálně) podvod deceit, deception. (neformálně) liddic označuje hovorový (neformálni) výraz // (přeneseně) vstoupit do obchodu (přeneseně) to enter into business označuje přenesený (ne doslovný) výraz // (i přeneseně) oddělit zrno od plev (ipřeneseně) to separate the wheat from the chaff označuje výraz, který má smysl doslovné i v přeneseném
významu // (zkráceně) inzerát advertisement, (zkráceně) ad označuje zkrácenou podobu výrazu // (ve spojeni s uvedeným příkladem) bohatší (ve spojení s uvedeným příkladem/ to the good když se zbavil partnerství, byl o několik tisíc dolarů bohatší when he withdrew from the partnership, he was several thousand dollars to the good označuje překlad českého hesla, který má smysl pouze v níže uvedeném slovním spojení // (adj.) Účetní (adj.) accounting označuje slovní druh (pouze u slov, které mají stejný tvar pro více slovních druhů) // (pouze mn. č.) příslušenství (pouze mn. č.) accessories, fixtures označuje výraz, který má pouze množné číslo // (nemá mn. č.) Vstřebání (nemá mn. č.) absorption označuje výraz, který nemá množné číslo // (2. páidj. č.) nejvyšší kvality (2. pád j. č.) of the highest quality označuje výraz, který je ve druhém pádu jednotného čísla // (Všechny ostatní texty v závorkách psané kurzivou jsou poznámky vztahující se věcně k textu následujícímu po poznámce.) // sb. / sb.’s somebody / somebody’s // sth. something

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC