Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:17x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Brno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2008
348 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-86488-48-6 (váz.)
Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 8
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. slovenský text, anglické resumé
000017330
Martin Nodl Martin Wihoda -- Slovo úvodem -- Konflikty a smíření raného středověku -- Lenka Doová Vladimír Polách Vikingové: verše, vendeta, wergeld -- Pohled pramenů na řešení konfliktu ve středověké skandinávské společnosti -- Tomáš Velímský -- Rituál usmíření a nejstarší svatováclavské legendy -- Petr Kopal -- Smíření Čechů se svatým Vojtěchem -- Struktura jednoho obrazu v Kosmově kronice -- Konflikty a smíření vrcholného středověku -- Dušan Zupka -- Rituály zmierenia v zápasoch o uhersky trón v druhej polovici 11. storočia -- Martin Wihoda Obtížné příbuzenství -- Konflikty a smiřování přemyslovských knížat -- Libor Jan -- Domácí šlechtická opozice a přemyslovští králové 13. věku -- Stanislav Bárta Smíření otce se synem -- Uzavření sporu krále Václava I. s markrabětem Přemyslem roku 1249. Robert Antonín -- Lenní institut a jeho funkce při smíření v diplomacii Václava II ---
Přemysl Bar -- Rituál smíření jako mýtus? -- Konflikt vratislavských biskupů se slezskými vévody a jeho řešení -- ve 13. století -- Konflikty a smíření pozdního středověku -- Martin Mikuláš -- Jan Lucemburský a Petr I. z Rožmberka -- Demeter Malaťák -- Zikmund Lucemburský, koncil a husité -- Jihlavská jednání v roce 1436 -- Martin Čapský -- Konstruování (ne)spravedlivého zeměpána -- Viktorin z Poděbrad v roli rozhodčího sirotčích sporů -- Antonín Kalous -- Papežský legát Marco Barbo, angelus pacis střední Evropy -- Dalibor Janiš Smlouva o hlavu -- Rituály sporu a smíření ve středověkém zemském právu -- Robert Novotný -- Spory o přednost ve středověku a na počátku raného novověku -- Konflikty a smíření ve městech -- Jan Hrdina -- Smírčí poutě v českých a moravských městech pozdního středověku Drobná sonda z pramenů měst Jihlava a Krupka -- Michaela Malaníková ---
Rozhodčí a smírčí řízení jako součást brněnského městského práva -- Petr Kozák Konfliktní soužití -- Zeměpanská moc, šlechta a obec Velkého Hlohova na sklonku středověku -- Konflikty a smíření na církevní a univerzitní půdě -- Josef Ševčík -- Pařížská univerzita a cenzurní výnos z roku 1277 -- Martin Nodl -- „Smíření národů" na pražské univerzitě na přelomu 14. a 15. století Drahomír Suchánek -- Role duchovních osob při řešení konfliktů ve středověku -- a smiřující rituály -- Radka Lomičková -- (Ne)poslušnost ve středověkém cisterciáckém klášteře -- Způsob a smysl trestu -- Jiří Mitáček -- Konflikt a smíření u voleb českých johanitských převorů -- Ke vztahům českých Lucemburků, papežské kurie a řádu johanitů -- Seznam zkratek
(OCoLC)320222309
cnb001852156

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC