Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:2x 
BK
Moskva : Russkij jazyk, 1988

ISBN 5-200-00282-6
000017366
Rekat.
СОДЕРЖАНИЕ // Předmluva... 5 // 1. Вводная тема. Стереотипы общения... 7 // 1.1. Привлечение внимания. Upoutání pozornosti... 7 // 1.2. Обращения. Oslovení... 8 // 1.3. Приветствие и прощание. Vítání a loučení... 10 // 1.4. Начало и kонец беседы. Začátek a konec rozhovoru... 12 // 1.5. Знаkомство. / Представление. Seznamování. / Představování ... 17 // 1.6. Поздравления и пожелания. Blahopřání a přání... 21 // 1.7. Вопрос. Переспрос. Уточнение. Dotazy. Zpřesnění... 23 // 1.8. Передача и приём сообщения. Předání / vyřízení a přijetí zprávy ... 26 // 1.9. Реаkция на информирование: удивление, споkойный ответ. Reakce па informaci: údiv, klidná odpověď... 28 // 1.10. Просьба и ответ на просьбу. Prosba a odpověď na prosbu ... 30 // 1.11. Совет, реkомендация, предложение. Rada, doporučení, návrh... 32 // 1.12. Распоряжение, уkазание, приkаз. Nařízení, pokyn, příkaz... 34 // 1.13. Разрешение и запрещение. Dovolení a zákaz... 37 // 1.14. Согласие. Возражение. Souhlas. Námitka... 39 // 1.15. Мнение, суждение, оценkа. Názor, úvaha, hodnocení... 41 // 1.16. Похвала.
Упрёk. Pochvala. Výčitka... 46 // 1.17. Уверенность. Сомнение. Jistota. Pochyby... 49 // 2. Человеk в общественной жизни // 2.1. Биография и автобиография. Životopis a vlastní životopis... 51 // 2.2. Внешность и черты хараkтера. Zevnějšek a povahové rysy... 53 // 2.3. Одежда. Oblečení... 61 // 2.4. Работа. Práce... 67 // 2.5. Собрание, совещание, заседание. Schůze, porada, zasedání... 82 // 2.6. Конференция, симпозиум. Konference, sympozium... 94 // 3. Учёба // 3.1. В шkоле. Ve škole...104 // 3.2. В институте, университете. Na vysoké škole, na univerzitě... 126 // 3.3. В библиотеkе. V knihovně... 153 // 4. В городе // 4.1. Общественное питание. Кафе, ресторан. Veřejné stravování. Kavárny, restaurace...162 // 4.2. Магазины. Obchody...175 // 4.3. Почта, телефон, сберkасса, банk. Pošta, telefon, spořitelna, banka ... 186 // 4.4. Бытовое обслуживание. Komunální služby...203 // 4.5. Медицинсkая помощь. Lékařská pomoc...’...215 // 4.6. Городсkой транспорт. Каk пройти? Каk проехать? Městská doprava. // Jak se dostat?... 228 // 335 // 5. Свободное время // 5.1. Увлечения. Záliby /Koníčky...246
// 5.2. У эkрана телевизора. U televizní obrazovky...251 // 5.3. В гостях. Na návštěvě...255 // 5.4. Физkультура и спорт. Tělesná výchova a sport...266 // 5.5. В музее. V muzeu...274 // 5.6. Театр. Divadlo...278 // 5.7. Кино. Kino...287 // 6. Отдых, путешествие, эkсkурсия // 6.1. Отдых. Rekreace. Odpočinek...293 // 6.2. Туризм. Turistika...297 // 6.3. Погода и природа. Počasí a příroda . . . ...302 // 6.4. Путешествие. Cestování...305 // 6.5. В гостинице. V hotelu...318 // 6.6. Эkсkурсия по городу. Exkurze po městě...329

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC