Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.08.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Ottovo nakladatelství, 2007
408 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, plány, faksim. ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7360-577-3 (váz.) ISBN !978-80-7360-577-5 (chyb.)
Obsahuje rejstříky
V kartonovém pouzdru
Dotisk r. 2012
Česko - atlasy historické
000017402
Úvod (Zdeněk Beneš) 8 // GEOLOGICKÁ HISTORIE (Martin Košťák) 10 // Vznik vesmíru (Petr Jakeš) 12 // Archaikum - Proterozoikum 14 // // // Kambrium 16 // Ordovik 18 // Silur 20 // Devon 22 // Permokarbon 24 // Druhohory 26 // Paleogén (Martin Mazuch) 28 // Neogén (Martin Mazuch) 30 // Změny klimatu (Václav Cílek) 32 // KULTURNÍ KRAJINA (Martin Gojda) 34 // Proměny krajiny a sídel 36 // PRAVĚK (Martin Gojda) 42 // Paleolit (starší doba kamenná) 44 // Mezolit (střední doba kamenná) 46 // Neolit (mladší doba kamenná) 48 // Eneolit (pozdní doba kamenná) 52 // Doba bronzová 54 // Doba železná 58 // Doba římská a stěhování národů 60 // Pražský hrad (Jan Frolík) 64 // Vývoj klimatu (Václav Cílek) 66 // STŘEDOVĚK (Eva Semotanová) 70 // Krajina a sídla (Martin Gojda) 72 // 6. - 8. století 76 // 9. století 78 // Počátek 10. století 80 // 2. polovina 10. století 82 // 11. a 12. století 84 // 13. století 86 // Vnitřní a vnější kolonizace 88 // Rozvoj měst 90 // Praha do roku 1348 92 // Kláštery 94 // Přelom 13. a 14. století 96 // 14. a počátek 15. století 98 // Praha po roce 1348 102 // Reformní církevní hnutí a počátky husitství 104 // Města doby husitské 106 // Události, bitvy a husitské válečnictví 108 // ?. století počátek 110 // 2. polovina 15. a 16. století 112 // Počátky krajského zřízení a církevní správa 114 // Románské památky (nebo jejich části) 116 // Raně gotické památky (nebo jejich části) 118 // Vrcholně gotické památky (nebo jejich části) 120 // Pozdně gotické památky (nebo jejich části) 122 // Gotické památky (nebo jejich části) v Praze 124 // Pražský hrad (Jan Frolík) 126 // Panovníci (Michal Janata) 130 // Vývoj klimatu (Václav Cílek) 140 // Sochařství (Vladimír Czumalo) 142 // Malířství (Vladimír Czumalo) 144 // Hudba (Vladimír Czumalo) 146 // Literatura (Vladimír Czumalo) 148 // Mapy 150 //
RANÝ NOVOVĚK (Eva Semotanová) 152 // Vznik habsburské monarchie (1526) 154 // Hospodářské oblasti 156 // Největší rybniční soustavy 158 // Vzdělanost a humanismus 162 // Před třicetiletou válkou 164 // Třicetiletá válka 166 // Po třicetileté válce 170 // Vznik a rozvoj manufaktur 172 // Slezské války 176 // Sedmiletá válka 178 // Nevolnické povstání 1775 180 // Krajské zřízení 182 // Církevní správa 186 // Renesanční památky (nebo jejich části) 188 // Renesanční památky (nebo jejich části) v Praze 190 // Raně barokní památky (nebo jejich části) 192 // Vrcholně barokní památky (nebo jejich části) 194 // Pozdně barokní, rokokové a barokně klasicistní památky (nebo jejich části) 196 // Barokní, rokokové a barokně klasicistní památky (nebo jejich části) v Praze 198 // Významné pevnosti 200 // Barokní krajina 204 // Pražský hrad (Jan Frolík) 206 // Panovníci (Michal Janata) 208 // Vývoj klimatu (Václav Cílek) 214 // Sochařství (Vladimír Czumalo) 216 // Malířství (Vladimír Czumalo) 218 // Hudba (Vladimír Czumalo) 220 // Literatura (Vladimír Czumalo) 222 // Mapy 224 // NOVOVĚK (Eva Semotanová) 236 // Habsburská monarchie 238 // Napoleonské války 240 // Revoluce 1848-1849 242 // Prusko-rakouská válka 244 // První světová válka 246 // Obyvatelstvo 248 // Krajské zřízení 252 // Hospodářství 256 // Průmyslová Praha 264 // Doprava 266 // Rozvoj měst a urbanizace krajiny 270 // Pražské asanace 276 // Památky (nebo jejich části) z 1. poloviny 19. století 278 // Památky (nebo jejich části) z 19. a počátku 20. století v Praze 282 // Pražský hrad (Jan Frolík) 286 // Panovníci (Michal Janata) 288 // Vývoj klimatu (Václav Cílek) 290 // Sochařství (Vladimír Czumalo) 292 // Malířství (Vladimír Czumalo) 294 // Hudba (Vladimír Czumalo) 296 // Literatura (Vladimír Czumalo) 298 // Mapy 300 //
MODERNÍ DĚJINY (Eva Semotanová) 306 // Nástupnické státy Rakouska-Uherska 308 // Republika československá (Československo) 310 // Obyvatelstvo Československa 312 // Správní zřízení 316 // Pohraniční opevnění 318 // Hospodářství 320 // Doprava 324 // Památky z 1. poloviny 20. století 326 // Památky z 1. poloviny 20. století v Praze 328 // Mnichovský diktát 330 // Druhá světová válka 332 // Po roce 1945 338 // Za železnou oponou 340 // Československo a vznik České republiky 342 // Obyvatelstvo 344 // Správní zřízení 346 // Hospodářství 350 // Doprava 356 // Rozvoj měst a urbanizace krajiny 358 // Významné stavby 360 // Praha 362 // Pražský hrad (Jan Frolík) 364 // Prezident 366 // Vývoj klimatu (Václav Cílek) 370 // Klimatická perspektiva 372 // Sochařství (Vladimír Czumalo) 374 // Malířství (Vladimír Czumalo) 376 // Hudba (Vladimír Czumalo) 378 // Literatura (Vladimír Czumalo) 380 // Mapy 384 // Rejstřík 396
(OCoLC)180702667
cnb001715893

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC