Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Paseka, 2006
358 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty, faksimile, mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7185-794-7 (váz.)
Obsahuje jmenný a místní rejstřík
Česko - dějiny - r. 1918-2001 - přehledy
Československo - dějiny - r. 1918-1992 - přehledy
Evropa - dějiny - r. 1918-2001 - přehledy
000017435
Hlava první // ČESKOSLOVENSKO V MEZIVÁLEČNÉ EVROPĚ (1918-1939) // I. EVROPA SE VZPAMATOVÁVÁ Z VÁLKY // 1/1 Důsledky války...9 // 1/2 Poválečný chaos ve střední Evropě... 11 // 1/3 Nesamozřejmý vznik československého státu... 14 // 1/4 Pařížská mírová konference a versailleský systém... 17 // 1/5 Mezinárodní postavení Československa... 22 // 1/6 Občanská válka v Rusku a pokusy o svržení komunismu... 24 // 1/7 Poválečná sociální krize v ĆSR...28 // 1/8 Politický systém ČSR...31 // II. STABILIZACE A KONJUNKTURA LET DVACÁTÝCH // II/I Překonání poválečné krize...34 // II/2 Nástup fašismu v Itálii...38 // II/3 Úspěchy a slabiny československé ekonomiky ve 20. letech...40 // II/4 Hlavní politické sméry v ČSR...43 // II/5 Stabilizace mezinárodního systému a její limity...48 // II/6 Kultura a život v meziválečné Evropě...51 // II/7 Společnost a kultura v ČSR... 56 // III. KRIZE A ROZKLAD V LETECH TŘICÁTÝCH // K/l Světová hospodářská krize - její příčiny a důsledky...62 // III/2 Hospodářská krize v ČSR...65 // III/3 Nástup nacismu v Německu...69 // III/4 Stalinismus v SSSR...74 // III/5 Evropa mezi demokracií a diktaturou...77 // III/6 Radikalizace politiky v ČSR...81 // III/7 Expanze totalitních režimů...84 // II1/8 Ohrožení ČSR...89 // III/9 „Československý rok" 1938... 92 // III/10 České země za druhé republiky...96 // III/11 Od Mnichova k nové válce...99 //
Hlava druhá // DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) // I. EVROPA VE STÍNU NĚMECKO-SOVĚTSKÉHO PAKTU (1939-1941) // 1/1 Německá a sovětská agrese 1939-1940... 103 // 1/2 Británie osamocena... 107 // I/K Boj za svobodné Československo 1939-1941 ... 110 // 1/4 Ke střetu dvou totalitních mocností... 112 // II. ŽIVOT A SMRT V OKUPOVANÉ EVROPĚ // II/l Správa okupovaných území, teror, represe... 115 // 11/2 Šoa... 118 // II/3 České země a Slovensko: společnost, odboj a kolaborace... 121 // III. VELKÁ ALIANCE (1942-1945) // III/l Zrod protihitlerovské koalice... 131 // III/2 Přelom ve válce 1942-1943... 134 // Ill/K Československo a velmoci 1942-1944... 138 // III/4 Naděje a zklamání roku 1944 ... 141 // III/5 Vítězství v Evropě... 145 // IV. DOZVUKY A ÚČTOVÁNÍ // IV/1 Závěr války... 149 // IV/2 Lidské, materiální a kulturní ztráty... 150 // IV/3 Zúčtování a promarněná naděje... 153 // Hlava třetí // ČESKOSLOVENSKO V ROZDĚLENÉ EVROPĚ (1945-1989) // I. ROZDĚLENÍ EVROPY (1945-1953) // 1/1 Evropa po válce... 155 // I/2 Vytváření východního bloku... 156 // I/2 Československo - poválečné naděje a obtíže... 159 // 1/4 Budování nové Evropy... 163 // 1/5 Trumanova doktrína a Marshallúv plán... 166 // 1/6 Konec hry na demokracii - středovýchodní Evropa... 168 // 1/7 Československo - konec „třetí republiky“... 171 // 1/8 Československý únor 1948 ... 173 // 1/9 Rozdělení Německa a vývoj v Rakousku...175 // 1/10 Militarizace studené války... 179 // 1/11 Počátky evropského sjednocování... 181 // 1/12 Léta teroru - Stalinův východní blok... 183 // 1/13 První léta komunistického Československa... 187 //
II. ZÁPADNÍ HOSPODÁŘSKÝ ZÁZRAK A „TÁNÍ" NA VÝCHODĚ (1953-1964) // II/l Poslstalinský začátek... 193 // II/2 Dohody o Spolkové republice a Rakousku... 194 // 11/3 Krizový rok 1956 na Východě... 195 // II/4 Rok 1956 a Západ... 197 // II/5 Konec západoevropského kolonialismu... 199 // II/6 Evropský hospodářský zázrak a vznik EHS...201 // II/7 De Gaullova „pátá republika“... 206 // II/8 Chruščovův východní blok... 209 // II/9 Československo - destalinizace se nekoná... 213 // III. ŠEDESÁTÁ LÉTA // III/l Vesmírné soupeření a rozvoj technologií... 217 // III/2 Evropská politika v 60. letech... 219 // III/3 Kulturní revolta 60. let... 221 // III/4 Brežněvova stabilizace... 224 // I1I/5 Československo a „zlatá šedesátá"... 226 // III/6 Pražské jaro a východní blok... 231 // 1II/7 Krize roku 1968 na Západě... 236 // IV. UVOLŇOVÁNÍ MEZINÁRODNÍHO NAPĚTÍ A KRIZE 70. LET // 1V/1 Nástup normalizačního režimu v Československu... 239 // IV/2 Détente a východní politika Spolkové republiky Německo... 243 // IV/3 Východ a zdání stability... 245 // IV/4 Západní Evropa - rozšíření ES a politická radikalizace... 248 // IV/5 Ropný šok roku 1973 a krize Západu... 252 // IV/6 Proměny vztahů velmocí po americké prohře ve Vietnamu... 254 // IV/7 Horký evropský jih... 256 // 1V/8 Mezi Helsinkami a Kábulem... 258 // IV/9 „Husákovo ticho" - Československo 70. let... 26l // V. NOVÁ STUDENÁ VÁLKA (1979-1985) // V/l Nová studená válka mezi velmocemi?...266 // V/2 Solidarita a pokus o její potlačení... 268 // V/3 Nenápadné změny v Československu... 271 // V/4 Proměny západoevropské politiky... 276 // V/5 Západoevropská politická spolupráce a jižní rozšíření ES... 278 //
VI. PÁD IMPÉRIA (1985-1989) // VI/1 Gorbačov a pokus o reformu socialismu... 280 // VI/2 Začátek konce: Československo druhé půle 80. let... 284 // VI/3 Vztahy Východ-Západ... 287 // VI/4 Prohloubení evropské integrace... 288 // VI/5 Kolaps evropských komunistických režimů... 291 // VI/6 Zhroucení, nebo „sametová revoluce"?... 295 // Hlava čtvrtá // EVROPA PO PÁDU KOMUNISMU 0 989-2004) // I. ČESKÉ ZEMĚ V NOVÉM EVROPSKÉM A SVĚTOVÉM ŘÁDU (1989-1992) // 1/1 Zahájení reforem v bývalém východním bloku... 299 // 1/2 Dosah politické změny v Československu... KKK // I/K Ekonomická reforma v Československu... 302 // 1/4 Sjednocení Německa a sjednocování Evropy... 305 // 1/5 Nový světový řád a válka v Iráku... 306 // 1/6 Rozpad Sovětského svazu... 307 // 1/7 „Vyrovnání“ s komunistickou minulostí... 310 // 1/8 Cesta k rozpadu Československa...312 // II. NACIONALISMUS A GLOBALIZACE JAKO VÝZVY PRO NOVÝ ŘÁD (1992-2001) // II/l Války v Jugoslávii... 314 // II/2 Politický vývoj v České republice po rozdělení státu...317 // II/3 Střední Evropa a Rusko...320 // II/4 Kosovská válka a humanitární intervencionismus...324 // II/5 Evropa v globalizovaném světě... 326 // II/6 Kulturní a společenská změna v českých zemích...331 // II/7 Česká politika na přelomu tisíciletí...333 // III. EVROPA VE SVĚTĚ PO 11. ZÁŘÍ // III/l Rozšíření Evropské unie...335 // III/2 11. září 2001 a jeho důsledky... 338 // IV. OHLÉDNUTÍ ZA STOLETÍM... 341 // REJSTŘÍK JMENNÝ...345 // MÍSTNÍ REJSTŘÍK (výběrový)... 352 // POZNÁMKA K OBRAZOVÉMU DOPROVODU... 357

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC