Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Libri, 2000
438 s. : il.

objednat
ISBN 80-85983-98-2 (váz.)
Dějiny českých zemí
Obsahuje ilustrace, tabulky, předmluvu, jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 394-420
Česko - dějiny - r. 1378-1437 - pojednání
Lucemburkové (rod panovnický čes., stol. 13.-15.) - trůn český - pojednání
000017439
Obsah // Předmluva ...7 // Politický vývoj českých zemí v letech 1378-1437 ... 13 // Složité dědictví po velkém otci...13 // Pokus o kontinuitu s politikou Karla IV. a jeho nezdar...22 // Vnitropolitické rozpory a první zajetí Václava IV...31 // Ztroskotání Václavovy říšské politiky ...40 // Zápas s panskou jednotou a druhé zajetí Václava IV...49 // Královská moc, reformní hnutí a Dekret kutnohorský...58 // Husův heroický zápas a závěr vlády Václava IV. ...67 // Husitská revoluce I. Éra Žižkova...78 // Husitská revoluce II. Éra Prokopa Holého...88 // Přijetí Zikmunda Lucemburského za českého krále ...97 // Reformní hnutí v předhusitských a husitských Čechách ...105 // Předchůdci Husovi...107 // Pražské vysoké učení a přijetí viklefismu ...113 // Mistr Jan Hus (1370-1415)... 120 // Mistr Jeroným Pražský (f 1416) ...128 // Jakoubek ze Stříbra (1373-1429) ... 136 // Jan Zelivský (f 1422)...142 // Valdenští a Mikuláš z Drážďan (f 1417/1419) ...148 // Táborský chiliasmus (1419-1421)...156 // Jan Rokycana (asi 1397-1471) ... 164 // Petr Chelčický (1390-1460) ... 169 // Hospodářský, správní a právní vývoj českých zemí v letech 1378-1450 ... 176 // Krize pozdního středověku - mýtus a česká realita ...176 // Hospodářský vývoj českých zemí „kolem roku 1400“ // ve středoevropském kontextu...181 // Základy správy českých zemí za Václava IV. a husitství...188 // Narůstající
konflikty v zemi ...197 // České stříbro a pražské groše 1378-1437 ... 204 // Hospodaření šlechty - šlechticky velkostatek...213 // Rozvoj městského hospodářství ...220 // Vznik a počátky městského velkostatku ...228 // Hospodaření církevních a klášterních institucí...234 // Sekularizace církevních statků v letech 1419-1421 (1437) ... 243 // Venkovské hospodářství ...252 // Sociální struktura českých zemí v letech 1378-1450 ... 262 // České země v sociálním kontextu střední Evropy // první třetiny 15. století...262 // Sociální mobilita vyšší a nižší šlechty ...265 // Společenská proměna církve ...274 // Sociální skladba měst...284 // Transformace staroměstského patriciátu ...292 // Sociální skladba venkovského obyvatelstva...300 // Židovská komunita...308 // Spotřební nároky aristokracie v době husitské revoluce ...315 // Skupiny na okraji společnosti...323 // Každodennost...329 // Kultura, umění a vzdělanost...341 // Umění a revoluce? ...341 // Architektura předhusitského a husitského období ...345 // Malířství, sochařství a umělecké řemeslo...353 // Knihovna Václava IV...362 // Literární tvorba...370 // Historická tvorba ...377 // Pražské vysoké učení...384 // Závěr...392 // Prameny a literatura...394 // Jmenný rejstřík...421

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC