Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

základy psychoterapie (@@20120925-14:07:26@@) -- 
2 (hodnocen1 x )
(18.7) Půjčeno:56x 
BK
Praha : Aurora, 2007
514 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7299-089-4 (váz.)
němčina, angličtina
Německý překlad byl pravděpodobně pořízen z anglického originálu
Obsahuje bibliografii na s. 466-486, bibliografické odkazy a rejstřík
000017443
OBSAH // PŘEDMLUVA ...7 // TERMINOLOGIE ...10 // ÚVOD: PUDY A LIDSKÉ VÁŠNĚ ...14 // POZNÁMKY ...23 // PRVNÍ DÍL // INSTINKTIVISMUS, BEHAVIORISMUS, PSYCHOANALÝZA // l.INSTINKTIVISTÉ (Představitelé pudové teorie) ...27 // Starší...27 // Neoinstinktivisté: Sigmund Freud a Konrad Lorenz // Freudova koncepce agresivity...28 // Teorie agrese Komoda Lorenze... 30 // Freud a Lorenz: podobnosti a rozdíly...33 // „Důkaz" pomoci analogie...34 // ZÁVĚRY O VÁLCE ...39 // Uctíván! evoluce...43 // POZNÁMKY ...44 // 2. ZASTÁNCI TEORIE PROSTŘEDÍ // A ZASTÁNCI TEORIE CHOVÁNÍ ...46 // Teorie prostředí doby osvícenské...46 // Behaviorismus (teorie chování)...46 // Neobehaviorismus F. B. Skinnera ...47 // Cíle a hodnoty ...48 // Důvody obliby Skinnerovy teorie ...52 // Behaviorismus a agrese... // O psychologických experimentech ... // Teorie frustrace-agrese... // POZNÁMKY ... // 3. INSTINKTIVISMUS A BEHAVIORISMUS: // JEJICH ODLIŠNOSTI A PODOBNOSTI ... // Společný základ... // Novější pojetí ... // Politické a sociální pozadí obou teorií. // POZNÁMKY ... // 4. PSYCHOANALYTICKY PŘÍSTUP ? POCHOPENÍ // AGRESIVITY... // Shrnutí... // POZNÁMKY ... // DRUHÝ DÍL // DŮKAZY PROTI INSTINKTIVISMU // 5. NEUROFYZIOLOGIE ... // Vztah mezi psychologií a neurofyziologií .. Mozek jako základna pro agresivní chování // Obranná funkce agrese... // Instinkt „útěku" ... // Masožravci a agrese ... // POZNÁMKY ... // 6. CHOVÁNÍ ZVÍŘAT...
// Agrese v zajetí... // Lidská agrese a přelidnění... // Agrese ve volné přírodě ... // Teritorialismus a dominance ... // Agresivita jiných savců... // Má člověk nějakou zábranu zabíjet?. // POZNÁMKY ... // 7. PALEONTOLOGIE ... // Je člověk jediným biologickým druhem? .. // 54 // 57 // 76 // 78 // 81 // 81 // 82 // 85 // 87 // 88 // 93 // 95 // . 99 // . 99 // 102 // 104 // 105 // 106 // 108 // 111 // 112 // 115 // 118 // 122 // 125 // 127 // 129 // 131 // 131 // Je člověk predátor? ...132 // POZNÁMKY...134 // 8. ANTROPOLOGIE ...136 // „Člověk lovec" - antropologický Adam? ...136 // Agrese a primitivní lovci ...142 // Primitivní lovci - blahobytná společnost?...149 // Vedení války u primitivních kmenů...151 // Neolitická revoluce...155 // Prehistorické společnosti a „lidská přirozenost" ...162 // Městská revoluce...163 // Agresivita v primitivních kulturách...168 // Analýza třiceti primitivních kmenů ... 169 // Systém A: Společnosti kladného životnílw postoje ...169 // Systém B: Nedestruktivně-agresivní společnosti...170 // Systém C: Destruktivní společnosti...170 // Příklady tří systémů ...171 // Indiani ZuSii (systém A)...171 // Manus (systém B)...173 // Dobus (systém C) ...175 // Důkazy destruktivity a krutosti ...178 // POZNÁMKY...181 // TŘETÍ DÍL // RŮZNÉ TYPY AGRESE A DESTRUKTIVITY A JEJICH PŘEDPOKLADY // 9. BENIGNÍ AGRESE ...189 // Předběžné poznámky ...189 // Pseudoagrese...191
Neúmyslná agrese...192 // Hravá agrese ...192 // Agrese jako sebeprosazení... 193 // Obranná agrese...198 // Rozdíl mezi člověkem a zvířetem...198 // Agrese a svoboda...201 // Agrese a narcismus ...202 // Agrese a odpor...206 // Konformní agrese ...208 // Instrumentální agrese ... // O příčinách války ... // Podmínky snižování obranné agrese POZNÁMKY... // 211 // 216 // 217 // 10. MALIGNÍ AGRESE: PREMISY ... // Předběžné poznámky ... // Přirozenost člověka ... // Existenciálni potřeby člověka a různé, v jeho charakteru // zakořeněné vášně ... // Orientační rámec a oddanost... • // Zakořenčnost ... // Jednota... // Výkonnost... // Vzrušení a stimulace... // Nuda a chronická deprese... // Charakterová struktura...¦ • _• •• // Předpoklady vývoje charakterem podmíněných vášní.. // Neurofyziologické předpoklady ... // Sociální podmínky ... // O racionalitě instinktů a vášní... // Psychické funkce vášní ... // POZNÁMKY... // 221 // 221 // 222 // 232 // 232 // 233 // 234 236 238 243 251 // 253 // 254 257 261 // 263 // 264 // 11. ZHOUBNÁ AGRESE: KRUTOST A DESTRUKTIVITA ... // Zdánlivá destruktivita... // Spontánní formy ... // Dějinný přehled... // Pomstychtivá destruktivita ... // Extatická ničivost... // Vzývání ničivosti... // Kern a von Salomon: klinický případ vzývání destruktivity // Destruktivní charakter: sadismus ... // Příklady sexuálního sadismu a masochismi!...
// Josef Stalin: klinický případ nesexuálního sadismu .. // Podstata sadismu ... // Podmínky vyvolávající sadismus ... // Heinrich Himmler: klinický případ análně-hroniadícího sadismu ... // . 269 . 269 . 271 . 271 . 272 . 275 . 276 . 276 . 280 . 282 . 284 . 288 . 295 // . 297 // Shrnutí...317 // POZNÁMKY...320 // 12. ZHOUBNÁ AGRESE: NEKROFILIE ...324 // Tradiční pojem ...324 // Nekrořilní charakter ...328 // Nekrofilnísny ...330 // „Neúmyslné" nekrofilní jednání...334 // Nekrofilní řeč...337 // Nekrofilie a zbožňování techniky...338 // Hypotéza o incestu a o oidipském komplexu...352 // Vztah Freudova pudu života a pudu smrti // ? biofilii a nekrofilii ...358 // Klinicko-metodologické principy ...359 // POZNÁMKY ...361 // 13. ZHOUBNÁ AGRESE: ADOLF HITLER, // KLINICKÝ PŘÍPAD NEKROFILIE ...365 // Předběžné poznámky ...365 // Hitlerovi rodiče a časné dětství...367 // Klara Hitlerová...367 // Alois Hitler ...368 // Hitlerovo časné dětství do šesti let (1889-1895)... 369 // Dětství od šesti do jedenácti let (1895-1900)... 372 // Období predpubertálni, pubertální a dospívání: // 11 až 17 let (1900-1906)... 374 // Vídeň (1907-1913)... 381 // Mnichov ...386 // Komentář ? metodologii ...388 // Hitlerova destruktivita...389 // Potlačení destruktivity ...395 // Jiné aspekty Hitlerovy osobnosti...397 // Hitlerovy vztahy ? ženám...400 // Nadání a talent ...404 // Povrchní dojem ...412 // Nedostatek vůle
a smyslu pro realitu...415 // POZNÁMKY... 421 // EPILOG: O ROZPORNOSTI NADĚJE...426 // DODATEK: FREUDOVA TEORIE AGRESIVITY A DESTRUKTIVITY ...430 // 1. Vývoj Freudových představ o agresivitě a destruktivitě ... 430 // 2. Analýza změn ve Freudových teoriích pudu života // a smrti a jejich kritika...435 // 3. Moc a omezení pudu smrti...448 // 4. Kritika podstaty Freudovy teorie...453 // 5. Princip redukce podráždění: základ principu slasti // a pudu smrti...455 // POZNÁMKY...461 // BIBLOGRAFIE ... 466 // REJSTŘÍK...487

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC