Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.7) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999
66 s. : il.

ISBN 80-7013-283-3 (brož.)
Praktická příručka pro sestry
Obsahuje tabulky
Bibliografie: s. 65-66
Ošetřovatelství - příručky
000017592
OBSAH // Zjišťování informací, hodnocení nemocného...5 // Přínos hodnocení nemocného ...5 // Typy hodnocení nemocného ...6 // Obsahové zaměření informací ...7 // Zdroje informací ...10 // Zdravotnická dokumentace jako zdroj informací ... .10 // Rodina jako zdroj informací...10 // Členové zdravotnického týmu jako zdroj informací . .11 // Pozorování nemocného ...11 // Zásady pro správné pozorování nemocného ...11 // Obsahové zaměření pozorování...12 // Rozhovor s nemocným ...12 // Zásady správné komunikace s nemocným ...13 // Obecná doporučení pro účinný rozhovor...14 // Obsahové zaměření rozhovoru ...17 // Ošetřovatelská anamnéza ...17 // Praktické pokyny pro snímání // ošetřovatelské anamnézy ...18 // Zjišťování životního stylu ... 19 // Hodnotící techniky v ošetřovatelství ...22 // Rámcový standard pro 1. fázi ošetřovatelského procesu ... .23 // Ošetřovatelská diagnostika...24 // Charakteristiky ošetřovatelské diagnózy...24 // Odlišnosti ošetřovatelské diagnózy // od lékařské diagnózy ...24 // Diagnostický proces...25 // Utřídění a vyhodnocení informací...25 // Stanovení problémů pacienta a potřeb // ošetřovatelské péče...27 // Formulování ošetřovatelské diagnózy...28 // Typy ošetřovatelských diagnóz ...29 // Aktuální diagnóza...29 // Potencionální diagnóza ...29 // Syndromová (kombinovaná) diagnóza ...30 // Priority diagnóz...30 // 3 // Systém
klasifikace ošetřovatelských diagnóz // (taxonomie)...32 // Pokyny pro stanovení ošetřovatelské diagnózy // a nej častější chyby...33 // Příklady ošetřovatelských diagnóz...34 // Soubory ošetřovatelských diagnóz ...36 // Rámcový standard ošetřovatelské diagnózy...40 // Využití lékařských záznamů...41 // Plánování ošetřovatelské péče ...42 // Ošetřovatelský plán...43 // Typy ošetřovatelských plánů...44 // Cíle ošetřovatelského plánu a očekávané výsledky 44 // Charakteristika cílů...44 // Formulace ošetřovatelských cílů...45 // Obecné a specifické cíle...45 // Krátkodobé a dlouhodobé cíle...46 // Plánování ošetřovatelských činností...47 // Spolupráce s nemocným (rodinou) ...47 // Zajištění kontinuity ošetřovatelské péče...48 // Zápisy do ošetřovatelského plánu...48 // Předávání informací...49 // Standardizace ošetřovatelských plánů...49 // Realizace ošetřovatelského plánu ...53 // Koordinace a integrace péče ...54 // Hodnocení účinnosti ošetřovatelské péče ...56 // Hodnocení provedené sestrou ...56 // Hodnocení provedené nemocným ...57 // Postup a obsah hodnocení poskytované péče ...57 // Typy hodnocení...58 // Termínované hodnocení...58 // Průběžné hodnocení...61 // Závěrečné hodnocení ...61 // Závěr ...64 // Literatura...65 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC