Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : Karolinum, 2008
172 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-246-1578-3 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze ; 15
Obsahuje bibliografii na s. 163-172 a bibliografické odkazy
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000017630
I. Jazyk a komunikace ve světě médií -- 1. Terminologický úvod do studia médií a komunikace /7 -- 2. Média a médiologie /II -- 3. Komunikační kanály /13 -- 4. O síle působení mluveného slova /14 -- 5. Komunikační obrat ve vědeckém a filozofickém myšlení 20. století /16 -- 6. Přenosové a konstitutivní modely jazykové komunikace a jejich zdroje /17 -- II. Význam reprezentace sdělení -- 1. Média bojují o uživatele /25 -- 2. Horká a chladná média /31 -- 3. Mediální studia obor interdisciplinární /33 -- 4. Mediální studia křižovatka vědeckých teorií a praktických dovedností /36 -- 5. Masová komunikace /$() -- 6. Sdělovaný význam jako konstrukce skutečnosti /41 -- 7. Reprezentace sociální skutečnosti jako výsledek gnozeologické skepse (systémová teorie a konstruktivismus) /45 -- 8. Mezi sdělováním informací a jejich recepcí /49 -- 9. Komunikace jako konflikt porozumění s neporozuměním /51 -- 10. Kontingence a znovuobjevení antické rétoriky ve 20. století -- III. Jazyk a média -- 1. Komunikace jako dialog /59 -- 2. Řečové akty /62 -- 3. Presupozice, implikace, deixe, modalizace /66 -- 4. Komunikační maximy jako projev implicitnosti jazykové komunikace /72 -- 5. Jazyk jako vzor a norma projevů řečové variantnosti /j6 -- 6. Jazyk a styl 784 -- IV. Od analýzy textu k analýze diskurzu -- 1. Poststrukturalismus -- 2. Jacques Derrida /94 -- 3. Kniha otevřené médium /97 -- 4. Vyjádření přenesená
a obrazná tropy a figury /102 -- 5. Konstitutivní metafory /109 -- 6. Teorie diskurzu /112 -- 7. „Dějiny idejí" a hermeneutika /113 -- 8. Michel Foucault /115 -- 9. Problematika moci, hegemonie a násilí jako předmět zkoumání ze strany kritických teorií /117 -- 10. Pojem ideologie a „ideologických znaků" v raném sovětském období let dvacátých /122 -- 11. Nemarxistické teorie diskurzu /123 -- 12. Antonio Gramsci /126 -- 13. Univerzální pragmatika a racionální komunikace Jürgena Habermase /129 -- 14. Teun van Dijk /134 -- 15. Výklad ideologické podstaty jazykových významů u Stuarta Halla /136 -- 16. Konstruktivní strukturalismus Pierra Bourdieua /139 -- 17. Postmarxistická teorie diskurzu Chantal Mouffové a Ernesta Laclaua /141 -- V. Metodologická východiska analýzy mediálního diskurzu -- 1. Jazyk a text ve výkladu sociálních jevů /145 -- 2. Argumentace a struktura argumentu /149 -- 3. Argumentativní funkce otázek v polemickém diskurzu /156
(OCoLC)316302349
cnb001835052

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC