Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Horizont, 1971
435 s., [11] s. obr. příl. : il., portréty, noty, faksimile ; 25 cm

slovenština
Část. přeloženo ze slovenštiny
Vydáno ve spolupráci s Československou akademií věd
Obsahuje bibliografii na s. 393-402 a rejstříky
000017671
OBSAH // DLA I // Předmluva... // Prvotné pospolná společnost // Archeologie a historie ... // Počátky lidské společnosti... // Rodová společnost lovců a sběračů... // Přechod k výrobnímu hospodářství a upevnění rodového zřízení . . . // Vznik patriarchálního rodového zřízení... // Patriarchální společnost na prahu doby bronzové ... // Rozvoj patriarchální společnosti v době bronzové a v počátcích doby železné ... // Kelti a Trákové... // Na hranicích dvou světů, římského a germánského... // Nejstarší Slované, vpád Avarů a Sámova říše ... // Před vznikem velkomoravského státu... // DLA II // iPITOLA III // Raný feudalismus // Vznik feudalismu a velkomoravský stát... // Počátky českého státu... // Rozkvět Českého království... // Slovensko součástí uherského raně feudálního státu // Vrcholný feudalismus // Vrcholný feudalismus v Čechách a na Moravě . . Slovensko v období vrcholného feudalismu ... Kořeny husitského revolučního hnutí... // TOLA IV Husitská revoluce // Husitská revoluce v českých zemích . Slovensko ve století husitské revoluce // TOLA V // fITOLA Vl // Znovuupevňování feudalismu // Boj o českou národní monarchii... // Úpadek monarchie, vítězství panské oligarchie ... Sloce::.-’ době feudální anarchie a lidových povstání // Habsburkové a stavovský odboj // Habsburská monarchie a protihabsburský odboj... // Slovensko a turecké nebezpečí...
// České stavovské povstání... // \\AP1T0LA VIII Krize a rozklad nevolnického zřízeni // České země v období vrcholu temna a počátků kapitalistických vztahů Rozvoj kapitalistických vztahů a rozklad nevolnického zřízení . . . . , Slovensko ve století manufaktur...~... // APľlOLA VII Upevnéni druhého nevolnictví // České země za třicetileté války ... // - České země po třicetileté válce ... // i Slovensko v období protihabsburských stavovských povstání // Literatura ... // Rejstřík jmenný ... // Rejstřík zeměpisných, místních a etnických názvů // Seznam map ... // Seznam barevných vyobrazení... // Autoři a původ předloh k reprodukcím v textu . . // [647] // •5 // 17 // 21 // 3« // 37 // 43 // 5* 64 73 89 I 99 // K2K // >47 // 167 // 189 // 203 // 226 // 245 // 277 // 3°7 // 326 // 34« // 369 // 398 // 410 // 423 // 456 // 479 // ô«« // 548 // 592 // 619 // 621 // 631 // 641 // 64K // 645
(OCoLC)44038752
cnb000296416

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC