Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

domácí násilí (@@20121027-21:36:22@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
2., přeprac. vyd.
Praha : proFem, 2008
244 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-903626-7-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 233-244
000017731
I. KAPITOLA OBECNĚ K POJMU NÁSILÍ -- 1. Osoby ohrožené domácím násilím; násilí na ženách -- 2. Druhy, formy a rizikové faktory domácího násilí, -- mýty o domácím násilí -- 3. Domácí násilí a lidská práva -- II. KAPITOLA K PŘÍČINÁM NÁSILNÉ KRIMINALITY -- SE ZŘETELEM NA DOMÁCÍ NÁSILÍ -- 1. Obecně k násilné kriminalitě -- 2. Vybrané teorie příčin kriminality -- 3. Domácí násilí v kriminologii -- 4. Teorie příčin domácího násilí včetně -- teorií feministických -- 5. Profil pachatelů domácího násilí -- 6. Terapeutické programy pro pachatele -- domácího násilí -- III. KAPITOLA K VIKTIMOLOGICKÝM ASPEKTŮM -- DOMÁCÍHO NÁSILÍ -- 1. Viktimologie obecně -- 2. Předmět viktimologie -- 3. Viktimnost a viktimizace -- 4. Syndrom týrané ženy, posttraumatická -- stresová porucha a stockholmský syndrom -- 5. Profil obětí domácího násilí -- 6. Reakce obětí na trestné činy -- 7. Viktimologie a trestní právo -- IV. KAPITOLA ZÁKON O OCHRANĚ -- PŘED DOMÁCÍM NÁSILÍM -- 1. Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony -- v oblasti ochrany před domácím násilím -- 2. Ochrana před domácím násilím v zákoně o Policii ČR -- 3. Ochrana před domácím násilím v zákonu o přestupcích -- V. KAPITOLA OCHRANA PŘED DOMÁCÍM NÁSILÍM -- V TRESTNÍM PRÁVU -- 1. Trestní právo hmotné -- 2. Trestní právo procesní -- 3. Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti -- 4. Ochrana
nezletilých dětí instituty trestního práva -- VI. KAPITOLA DOMÁCÍ NÁSILÍ V OBČANSKÉM -- A RODINNÉM PRÁVU -- 1. Řízení o výchově a výživě nezletilých dětí -- v situacích domácího násilí -- 2. Znalecké posudky z oboru psychologie a psychiatrie -- 3. Rozvod manželství -- 4. Bytová otázka -- 5. Předběžná opatření -- 6. Osvobození od soudních poplatků -- a stanovení právního zástupce -- 7. Žaloba na zdržení, obnovení -- původního stavu, dobré mravy -- 8. Návrhy možných opatření -- VII. KAPITOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ -- V RODINÁCH POZNAMENANÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM -- VIII. KAPITOLA INTERVENČNÍ CENTRA-POMOC OSOBÁM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM -- V SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB -- IX. KAPITOLA PREVENCE DOMÁCÍHO NÁSILÍ V AKTIVITÁCH STÁTNÍCH ORGÁNŮ A NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ -- 1. Aktivity státních orgánů -- 2, Aktivity nestátních neziskových organizací -- X. KAPITOLA OCHRANA PŘED DOMÁCÍM NÁSILÍM -- V PRÁVU EVROPSKÝCH ZEMÍ -- 1. Problematika domácího násilí na úrovni EU-závěry a doporučení Evropského hospodářského a sociálního výboru -- 2. Pohled na vybrané právní normy -- XI. KAPITOLA VYBRANÉ STATICKÉ ÚDAJE 0 VÝSKYTU -- A POSTIHU DOMÁCÍHO NÁSILÍ -- XII. KAPITOLA DOMÁCÍ NÁSILÍ V ČESKÉ REPUBLICE: SHRNUTÍ A NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC