Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003
415 s.

ISBN 80-86621-03-0 (brož.)
Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ; [vol.] 8
Obsahuje poznámky, úvod, jmenný rejstřík, resumé česky, anglicky, německy
Bibliografie: s. 385-387
Soudnictví - Československo - r. 1948-1953 - dokumenty
000017732
OBSAH // Slovo úvodem (O. Motejl)... 9 // Slovo autora (J. Vorel)... 11 // Státní prokuratura a Státní soud v dokumentech (M. Fabšičová, Z. Vališ) 15 // DOKUMENT č. 1 // Zápis o pracovním aktivu brněnského Státního soudu a brněnské Státní prokuratury 20 // NEZÁKONNOSTI V ČINNOSTI ČS. PROKURATURY // Komentář k dokumentu č.2... 57 // DOKUMENT č. 2 // Dokumentace vzniku a příčin nezákonností v činnosti čs. prokuratury // (zpráva tzv. Bayerovy komise)... 61 // DOKUMENT č. 3 // Návrh Ministerstva spravedlnosti ČSR na jmenování u Státního soudu a Státní prokuratury v Praze... K0 // DOKUMENT č. 4 // Zápis z porady o činnosti Státního soudu a Státní prokuratury... 105 // DOKUMENT č. 5 // Zápis o gremiálni poradě referentů Státní prokuratury... 110 // DOKUMENT č. 6 // Zápis o poradě na Státní prokuratuře o zahájení činnosti zvláštních oddělení // Státní prokuratury při státněbezpečnostních úřadech... 1 14 // DOKUMENT č. 7 // Instruktážní pomůcka k přenesení státněprokurátorské agendy na krajské prokurátory... 116 // DOKUMENT č. 8 // Žádost ministra vnitra R. Baráka o informace k vyšetřování kontrarevolučních // činů a odpověď náměstka gen. prokurátora V. Aleše... 119 // DOKUMENTACE ČINNOSTI STÁTNÍHO SOUDU (1949-1952) // Komentář ke zprávám, tabulkám a grafům o výsledcích činnosti Státního soudu 123 // DOKUMENT č. 9 // Zprávy o činnosti Státního soudu a
Státní prokuratury v r. 1949 ... 124 // DOKUMENT č. 10 // Zprávy o činnosti Státního soudu a Státní prokuratury v r. 1950 ... 133 // DOKUMENT č. 11 // Výkazy o činnosti Státního soudu za rok 1951... 147 // Komentář k činnosti Státního soudu v roce 1952 ... 156 // DOKUMENT č. 12 // Z výroční zprávy Ministerstva spravedlnosti o vlastním výkonu soudnictví // za rok 1952 ... 157 // REHABILITAČNÍ KOMISE ÚV KSČ // Postavení a role rehabilitačních komisí ÚV KSČ (J. Vorel)... 165 // DOKUMENT č. 13 // Zpráva o činnosti justičních orgánů v období politických procesů // (zpráva tzv. Kolderovy komise)... 173 // DOKUMENT č. 14 // Závěrečná zpráva tzv. Pillerovy komise... 190 // Komentář k materiálům vypracovaným týmem Pillerovy komise... 289 // DOKUMENT č. 15 // J. Fiala: Úloha sovětských poradců v čs. bezpečnosti při přípravě a provedení politických procesů v letech 1949-1954 ... 290 // Komentář k dokumentu č. 16... 310 // DOKUMENT č. 16 // P. Zářecký: Moc, právo a procesy... 311 // Komentář k dokumentu č. 17... 326 // DOKUMENT č. 17 // E. Dvořáková - Z. Snítil: Odpovědnost politického sekretariátu ÚV KSČ // za politické procesy počátkem 50. let... 327 // Komentář k dokumentu č. 18... 333 // DOKUMENT č. 18 // Odpovědnost justice... 334 // REHABILITACE V ARMÁDĚ // Komentář k dokumentu č. 19... 336 // DOKUMENT č. 19 // Zpráva o rehabilitacích v armádě... 337 // ČESKOSLOVENSKÁ
JUSTICE 1948-1952 // Komentář k dokumentu č. 20 ... 350 // DOKUMENT č. 20 // Oběžník ministra spravedlnosti o jeho výhradním právu vydávat ve věcech Státního soudu a Státní prokuratury tiskové zprávy... 351 // Komentář k dokumentu č. 21 ... 352 // DOKUMENT č. 21 // Vnitřní členění a jednací řád Ministerstva spravedlnosti ČSR... 353 // Komentář k dokumentu č. 22 ... 359 // DOKUMENT č. 22 // Organizace a metoda práce v justici... 360 // Komentář k dokumentu č. 23 ... 366 // DOKUMENT č. 23(1-4) // Zprávy pro ministra spravedlnosti... 367 // Komentář k dokumentu č. 24 ... 374 // DOKUMENT č. 24 // Zjišťování sociálního původu obviněných... 375 // Komentář k dokumentu č. 25 ... 377 // DOKUMENT č. 25 // Zpráva o trestních věcech proti duchovním... 378 // Komentář k dokumentu č. 26 ... 379 // DOKUMENT č. 26 // Výnos o zařazování osob propuštěných z vězeňských ústavů a TNP do práce 380 // Soupis pramenů a literatury... 385 // Seznam zkratek... 388 // Jmenný rejstřík... 390 // Resumé / Summary / Resümee... 399 // Ediční poznámka... 415

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC