Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004
311 s. : il.

ISBN 80-86621-05-7 (brož.)
Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ; [vol.] 9
Obsahuje tabulky, úvod, výběrový slovníček právnických pojmů, rejstřík, resumé česky, anglicky, německy
Bibliografie: s. 290
Soudnictví - Československo - r. 1948-1953 - dokumenty
000017765
OBSAH // Slovo úvodem (L. Babka)... 10 // Některé aspekty vývoje právního řádu v Československu v letech 1948-1954 // (J. Plachý)... 13 // SOUDCI A PROKURÁTOŘI // DOKUMENT č. 1 // Seznam zaměstnanců Nejvyššího soudu k 1. květnu 1950 ... 33 // DOKUMENT č. 2 // Personální obsazení Nejvyššího soudu k 17. květnu 1950 ... 35 // DOKUMENT č. 3 // Seznam prokurátorských a soudcovských kádrů pro mimořádné procesy 42 // DOKUMENT č. 4 // Návrh soudců a prokurátorů pro zpracování státněprokurátorských a státněsoudních případů v jednotlivých krajích... 43 // Organizační struktura a personální obsazení Státní prokuratury a Státního soudu, Generální prokuratury a Nejvyššího soudu (F. Gebauer, L. Veleta, T. Lipták) 46 // DOKUMENT č. 5 // Vyjádření bývalého náměstka ministra spravedlnosti K. Klose k situaci v justici vletech 1948-1952 ... 71 // DOKUMENT č. 6 // Vyjádření bývalého prokurátora J. Urválka k situaci v justici a soudnictví // ve 40. a 50. letech... 76 // DOKUMENT č. 7 // Zpráva o činnosti agendy Státního soudu za červenec a srpen 1951... 86 // DOKUMENT č. 8 // Učební oddělení Ministerstva spravedlnosti - zpráva o úkolech a činnosti // ke konci roku 1949 ... 101 // DOKUMENT č. 9 // Zpráva o průběhu jednotlivých kurzů právnické školy pracujících a o rozmístění dělnických kádrů v justici... 110 // Seznam posluchačů právnické školy pracujících v letech 1948-1951
... 120 // DOKUMENT č. 10 // Zpráva o odpovědnosti soudců a prokurátorů za porušování zákonnosti v době politických procesů a o přijatých opatřeních... 132 // DOKUMENT č. 11 // Přehled pracovníků prokuratury, soudů a advokacie podílejících se // na politických procesech v letech 1949-1954 a návrh jejich sankcionování 136 // DOKUMENT č. 12 // Návrh kádrových opatření u soudců Nejvyššího soudu zúčastněných při projednávání politických procesů... // 149 // DĚLNIČTÍ PROKURÁTOŘI // Úvod... 155 // DOKUMENT č. 13 // Zásady rozmisťování absolventů právnické školy pracujících... 156 // DOKUMENT č. 14 // Zpráva o činnosti dělnických prokurátorů... 158 // DOKUMENT č. 15 // Plán rozmístění správců prokuratur, nástin rozmístění absolventů II. běhu PŠP a seznam uvolněných správců prokuratur... 159 // DOKUMENT č. 16 // Celkový přehled o stavu dělnických prokurátorů v justici... 163 // SOUDCI Z LIDU // Úvod... 167 // DOKUMENT č. 17 // Rozbor statistických dat o rozvrstvení soudců z lidu... 169 // DOKUMENT č. 18 // Výsledek šetření o soudcích z lidu přidělených Státnímu soudu v Praze... 170 // DOKUMENT č. 19 // Statistické zpracování údajů o stavech soudců z lidu... 171 // DOKUMENT č. 20 // Informace o soudcích z lidu... 173 // DOKUMENT č. 21 // Zpráva o první krajské konferenci soudců z lidu... 175 // DOKUMENT č. 22 // Komise pro otázky soudců z lidu při Ministerstvu
spravedlnosti, její úkoly a plán jejich provedení... 181 // GENERÁLNÍ PROKURATURA // Úvod... 191 // DOKUMENT č. 23 // Situační přehled o Generální prokuratuře - struktura, personální obsazení a kádrová hodnocení zaměstnanců... 192 // DOKUMENT č. 24 // Organizační plán Generální prokuratury... 202 // JUSTICE A INSTITUT BEZPEČNOSTNÍCH PĚTEK // Úvod... 207 // DOKUMENT č. 25 // Zápis z jednání krajské bezpečnostní pětky 10. května 1950 ... 208 // DOKUMENT č. 26 // Zápis z jednání krajské bezpečnostní pětky 14. června 1950... 209 // DOKUMENT č. 27 // Zápis z projednávání příprav veřejného procesu na jednání krajské // bezpečnostní pětky 7. července 1950 ... 210 // DOKUMENT č. 28 // Zápis z jednání krajské bezpečnostní pětky 11. dubna 1951... 212 // VEŘEJNÉ POLITICKÉ PROCESY // Úvod... 217 // DOKUMENT č. 29 // Návrh na vyslání československých pozorovatelů do Maďarska na proces s László Rájkem... 219 // DOKUMENT č. 30 // Zápis z porady o novém způsobu zveřejňování a komentování soudních procesů 220 // DOKUMENT č. 31 // Zápis z porady týkající se propagační a výchovné funkce vybraných politických procesů... 221 // DOKUMENT č. 32 // Rozkaz velitele Státní bezpečnosti č. 4/1951 o organizování veřejných soudních přelíčení (21. června 1951)... 223 // DOKUMENT č. 33 // Instruktážní materiál Ministerstva spravedlnosti o veřejných soudních // procesech a jejich
organizaci... 224 // DOKUMENT č. 34 // Informace organizačního sekretariátu ÚV KSČ krajským výborům KSČ o chybách a nedostatcích při přípravě veřejných procesů... 231 // DOKUMENT č. 35 // Směrnice pro nové zpravodajství o soudní činnosti... 233 // PROBLEMATIKA ABSOLUTNÍCH TRESTŮ // Úvod... 237 // DOKUMENT č. 36 // Návrh instrukcí pro členy bezpečnostních pětek o postupu při soudním líčení s možností uložení trestu smrti... 238 // DOKUMENT č. 37 // Úprava zprávové povinnosti a nové pokyny generálního prokurátora ohledně ukládání absolutních trestů... 242 // UKÁZKY DŮLEŽITÝCH ZÁKONŮ UPRAVUJÍCÍCH POMĚRY V JUSTICI // DOKUMENT č. 38 // Justiční dvouletka - nástiny osnov provádění změn právního řádu... 247 // Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. ze dne 9. května 1948 - Ústava Československé republiky (výňatky)... 249 // Všeobecná deklarace lidských práv ze dne 10. prosince 1948 (výňatky)... 254 // Přísaha soudců z povolání a soudců z lidu podle zákona ě. 270/1948 // ze dne 1. prosince 1948 - zákona o přísaze soudců... 257 // Zákon č. 231/1948 Sb. ze dne 6. října 1948 - zákon na ochranu // lidově demokratické republiky... 258 // Zákon č. 232/1948 Sb. ze dne 6. října 1948 - zákon o Státním soudu (výňatky) ... 274 // Zákon č. 247/1948 Sb. ze dne 25. října 1948 - zákon o táborech nucených prací (výňatky)... 281 // Zákon č. 319/1948 Sb. ze dne 22. prosince 1948
- zákon o zlidovění soudnictví (výňatky)... 283 // Účel trestu a jeho druhy podle zákona č. 86/1950 Sb. ze dne 12. července 1950 -trestního zákona... 287 // Soupis pramenů a literatury... 290 // Seznam zkratek... 291 // Výběrový slovníček právnických pojmů... 294 // Jmenný rejstřík... 295 // Resumé / Summary / Resümee... 305 // Ediční poznámka... 311

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC