Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004
478 s.

ISBN 80-86621-06-5 (brož.)
Sešity Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ; [vol.] 10
Obsahuje tabulky, úvod, výběrový slovníček právnických pojmů,
rejstřík, resumé česky, anglicky, německy
Bibliografie: s. 462
Soudnictví - Československo - r. 1948-1953 - dokumenty
000017766
OBSAH // Slovo úvodem (L. Babka)... 11 // KAUZA KUTLVAŠR A SPOL. // Úvod... 15 // DOKUMENT č. 1 // Obžaloba Státní prokuratury K. Kutlvašra a spol. ze 7. února 1949 ... 19 // DOKUMENT č. 2 // Závěrečná zpráva o vyšetřování protistátních skupin Pravda zvítězí a Šeřík 29 // DOKUMENT č. 3 // Rozsudek Státního soudu v Praze v kauze Kutlvašr a spol... 34 // DOKUMENT č. 4 // Zpráva o průběhu hlavního přelíčení proti Kutlvašrovi a spol... 50 // DOKUMENT č. 5 // Rozsudek Nejvyššího soudu jako soudu odvolacího - výňatky... 55 // DOKUMENT č. 6 // Postoupení trestních spisů ve věci Kutlvašr a spol. Krajskému soudu v Praze s návrhy na zamítnutí žádostí odsouzených... 59 // DOKUMENT č. 7 // Návrh na obnovu trestního řízení ve prospěch J. Hrušky, nástin vývoje kauzy Kutlvašr a spol... 61 // DOKUMENT č. 8 // Žádost o povolení k nahlédnutí do dokumentů týkajících se revize případu // J. Hrušky... 72 // DOKUMENT č. 9 // Informativní záznam o výslechu D. Králové... 74 // DOKUMENT č. 10 // Protokol výslechu L. Uhlířové... 75 // DOKUMENT č. 11 // Rozsudek Městského soudu v Praze osvobozující J. Hrušku... 76 // DOKUMENT č. 12 // Usnesení o povolení obnovy trestního řízení v kauze Kutlvašr a spol... 79 // DOKUMENT č. 13 // Rozsudek Městského soudu v Praze v obnoveném líčení o kauze Kutlvašr a spol. 82 // DOKUMENT č. 14 // Zpráva o výsledku hlavního obnoveného Učení v kauze
Kutlvašr a spol... 88 // I // SKUPINA BUDOVÁNÍ // Úvod... 93 // DOKUMENT č. 1 // Trestní oznámení podané dne 27. března 1950 velitelstvím oddílu StB Jáchymov 100 // DOKUMENT č. 2 // Posudek stavební činnosti Jáchymovských dolů ze dne 2. dubna 1950... 113 // DOKUMENT č. 3 // Posudek stavební činnosti Jáchymovských dolů ze dne 23. června 1950... 117 // DOKUMENT č. 4 // Zpráva o provedení revize trestního oznámení provedené ve dnech 27. září - // 5. října 1950 a návrh na další postup v kauze BUDOVÁNÍ... 118 // DOKUMENT č. 5 // Žaloba státního prokurátora vznesená v kauze BUDOVÁNÍ... 126 // DOKUMENT č. 6 // Rozsudek Státního soudu v Praze ze dne 24. března 1951 ... 144 // DOKUMENT č. 7 // Zpráva o činnosti odsouzeného ing. S. Chmely a o jeho chování v průběhu procesu 165 // DOKUMENT č. 8 // Dvě zprávy Inspekce ministra vnitra o přešetření jednání orgánů Ministerstva vnitra při vyšetřování akce BUDOVÁNÍ... 167 // DOKUMENT č. 9 // Návrh na zavedení disciplinárního řízení s příslušníky Ministerstva vnitra podílejícími se na přípravě akce BUDOVÁNÍ... 173 // DOKUMENT č. 10 // Schválení zavedení disciplinárního řízení s příslušníky Ministerstva vnitra podílejícími se na přípravě akce BUDOVÁNÍ - výtah... j 75 // DOKUMENT č. 11 // Zpráva o provedení disciplinárního řízení s příslušníky Ministerstva vnitra podílejícími se na přípravě akce BUDOVÁNÍ...
j 77 // DOKUMENT č. 12 // Výpis ze zprávy příslušníka StB J. Patky o metodách použitých při vyšetřování akce BUDOVÁNÍ... 189 // DOKUMENT č. 13 // Souhrnná zpráva komise pro prošetření politických procesů v období 1949- // 1954 pracující v letech 1962-1963 o akci BUDOVÁNÍ... 191 // DOKUMENT č. 14 // Zprošťující rozsudek Krajského soudu v Plzni v kauze BUDOVÁNÍ... 194 // K PERZEKUCI ZEMĚDĚLCŮ // Úvod... 213 // DOKUMENT č. 1 // Protokol o výpovědi J. Vlčka... 221 // DOKUMENT č. 2 // Protokol o výpovědi J. Nováka... 223 // DOKUMENT č. 3 // Žaloba Státní prokuratury na Vlčka a spol... 226 // DOKUMENT č. 4 // Protokol o doručení žaloby J. Novákovi... 232 // DOKUMENT č. 5 // Protokol o doručení žaloby J. Vlčkovi... 234 // DOKUMENT č. 6 // Osobní posudek na O. Vlčka z MNV Horní Dunajovice... 236 // DOKUMENT č. 7 // Rezoluce Okresního velitelství Lidové milice ve Znojmě... 237 // DOKUMENT č. 8 // Rozsudek Státního soudu, oddělení Brno v kauze Vlček a spol... 238 // DOKUMENT č. 9 // Odvolání J. Nováka proti rozsudku Státního soudu v Brně z 27. března 1952 .. 256 // DOKUMENT č. 10 // Zamítnutí odvolání J. Nováka a J. Fukače... 258 // DOKUMENT č. 11 // Žaloba Státní prokuratury v Brně na Plichtu a spol... 260 // DOKUMENT č. 12 // Rozsudek Státního soudu, oddělení Brno v kauze Plichta a spol... 264 // DOKUMENT č. 13 // Návrh náměstka státního prokurátora J. Handla na podmínečné
propuštění F. Brindzy... 280 // DOKUMENT č. 14 // Žaloba Státní prokuratury v Brně na Valendu a spol... 282 // DOKUMENT č. 15 // Rozsudek Státního soudu, oddělení Brno v kauze Valenda a spol... 284 // DOKUMENT č. 16 // Připiš ONV ve Znojmě ohledně špatné vymahatelnosti peněžitého trestu // na O. Vlčkovi... 290 // DOKUMENT č. 17 // Usnesení Krajského soudu v Brně o snížení trestu J. Vlčka amnestií prezidenta republiky z 4. května 1953 ... 291 // DOKUMENT č. 18 // Podmínečné propuštění A. Moravce... 292 // DOKUMENT č. 19 // Usnesení Krajského soudu v Brně o snížení trestu J. Vlčka amnestií prezidenta republiky z 9. května 1955 ... 293 // DOKUMENT č. 20 // Usnesení Krajského soudu v Brně o snížení trestu J. Vlčka amnestií prezidenta republiky z 1. prosince 1957 ... 294 // DOKUMENT č. 21 // Prověření politické situace v Příměticích na Znojemsku... 295 // DOKUMENT č. 22 // Zpráva Krajské prokuratury Brno o výsledku revize případu Vlček a spol 296 // DOKUMENT č. 23 // Zamítnutí návrhu J. Nováka na obnovu vlastního řízení... 305 // DOKUMENT č. 24 // Informace o případu J. Nováka pro Generální prokuraturu... 307 // DOKUMENT č. 25 // Hodnocení vězně J. Vlčka příslušníky NZ MV Leopoldov... 309 // DOKUMENT č. 26 // Usnesení Nejvyššího soudu v Praze přikazující nižším instancím opětovně se zabývat otázkou zařazení J. Vlčka do amnestie prezidenta republiky z 9. května 1962
... 310 // DOKUMENT č. 27 // Rozhodnutí Krajského soudu v Brně o vyloučení J. Vlčka z amnestie prezidenta republiky z 9. května 1962 ... 311 // DOKUMENT č. 28 // Usnesení Okresního soudu v Trnavě o podmínečném propuštění J. Vlčka 313 // DOKUMENT č. 29 // v // Žádost J. Vlčka o rehabilitaci, eventuálně o obnovu řízení... 315 // DOKUMENT č. 30 // Protokol o výslechu bývalého vyšetřovatele StB F. Janíčka... 316 // DOKUMENT č. 31 // Usnesení Krajského soudu v Brně o rehabilitaci J. Vlčka... 318 // PROCES OTO MÁDR A SPOL. // Úvod... 323 // DOKUMENT č. 1 // Metodické podklady Sdružení katolické mládeže „O prostředí“ a „O mzdě“ 332 // DOKUMENT č. 2 // „Slovo o této době“... 334 // DOKUMENT č. 3 // Charakteristika případu Mádr a spol. z materiálů skupinového svazku vedeného k této problematice... 336 // DOKUMENT č. 4 // Hlášení pracovníka StB o získání informace od J. Románka... 337 // DOKUMENT č. 5 // Protokol o výpovědi M. Tomka... 338 // DOKUMENT č. 6 // Zpráva prokurátora Čížka náměstku ministra spravedlnosti Klosovi... 340 // DOKUMENT č. 7 // Žádost státního prokurátora Zieglera o další pokyny v případu Mádr a spol 342 // DOKUMENT č. 8 // Zpráva ministra spravedlnosti Raise o případu Mádr a spol. a usnesení Politického sekretariátu ÚV KSČ... 344 // DOKUMENT č. 9 // Žaloba Státní prokuratury ze dne 31. května 1952 ... 347 // DOKUMENT č. 10 // Plán procesu ze
dne 2. června 1952 ... 354 // DOKUMENT č. 11 // Nařízení hlavního líčení... 356 // DOKUMENT č. 12 // Protokol o hlavním líčení - výslech O. Mádra... 358 // DOKUMENT č. 13 // Opis stenografického záznamu tajné části hlavního líčení v trestní věci proti Mádrovi a spol. - výběr... 363 // DOKUMENT č. 14 // Znalecký posudek ze státněbezpečnostní a politickozpravodajské oblasti // ve včci Mádr a spol... 375 // DOKUMENT č. 15 // Dálnopisná zpráva státnímu prokurátoru Zieglerovi... 381 // DOKUMENT č. 16 // Rozsudek Státního soudu v Praze - výběr... 382 // DOKUMENT č. 17 // Hodnotící zpráva prokurátora Čížka o procesu se skupinou Mádr a spol... 392 // DOKUMENT č. 18/1 // Zpráva o procesu v denním tisku... 395 // DOKUMENT č. 18/2 // Zpráva o procesu v denním tisku... 397 // DOKUMENT č. 19 // Hodnocení vězně O. Mádra vypracované náčelníkem NPT Mírov... 399 // DOKUMENT č. 20 // Usnesení Krajského soudu v Praze o amnestii pro O. Mádra ze dne 6. června 1960 400 // DOKUMENT č. 21 // Usnesení Krajského soudu v Praze o amnestii pro O. Mádra ze dne 29. května 1962 401 // DOKUMENT č. 22 // Usnesení Nejvyššího soudu v Praze o stížnosti O. Mádra proti rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 29. května 1962 ... 402 // DOKUMENT č. 23 // Sdělení O. Mádra Ústavněprávnímu výboru Národního shromáždění... 404 // DOKUMENT č. 24 // Žádost Generální prokuratury Inspekci ministra vnitra o přešetření
případu // Mádr a spol... 410 // DOKUMENT č. 25 // Zpráva Inspekce ministra vnitra o prošetření případu Mádr a spol... 415 // DOKUMENT č. 26 // Zdůvodnění rehabilitačního návrhu O. Mádra adresované zvláštnímu senátu Krajského soudu v Praze... 420 // DOKUMENT č. 27 // Rozsudek Krajského soudu v Praze rušící rozsudek Státního soudu v Brně v případu Mádr a spol... 425 // DOKUMENT č. 28 // Stížnost ministra spravedlnosti pro podezření z porušení zákona v případě rehabilitačního rozhodnutí v případu Mádr a spol... 43K // DOKUMENT č. 29 // Rozsudek Nejvyššího soudu ohledně stížnosti pro porušení zákona, kterou // podal ministr spravedlnosti... 433 // DOKUMENT č. 30 // Rozsudek Krajského soudu v Praze v opětném rehabilitačním řízení // se skupinou Mádr a spol... 438 // DOKUMENT č. 31 // Usnesení Krajského soudu v Praze o zastavení trestního stíhání O. Mádra a o zrušení všech dosavadních rozsudků... 444 // DOKUMENT č. 32 // Rozsudek Krajského soudu v Praze definitivně osvobozující O. Mádra... 445 // DOKUMENT č. 33 // Usnesení Krajského soudu v Praze osvobozující A. Pokorného, souzeného ve skupině Mádr a spol. a popraveného dne 18. 12. 1952 ... 447 // DOKUMENT č. 34 // Návrh Krajské prokuratury v Praze na soudní rehabilitaci V. Železného, // souzeného ve skupině Mádr a spol. a popraveného dne 18. 12. 1952 ... 449 // DOKUMENT č. 35 // Usnesení Krajského soudu v Praze osvobozující
V. Železného, souzeného // ve skupině Mádr a spol. a popraveného dne 18. 12.1952 ... 451 // Soupis příloh... 453 // Soupis pramenů a literatury... 462 // Seznam zkratek... 463 // Výběrový slovníček pojmů... 466 // Jmenný rejstřík... 467 // Resumé / Summary / Resümee... 475 // Ediční poznámka... 479

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC