Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2006
333 s.,[28] s.příl. : il., mapy

ISBN 80-86495-41-8 (váz.)
Obsahuje ilustrace, mapky a fotografie na přílohách, poznámky pod čarou, úvod, lužickosrbské, německé a anglické resumé, rejstřík osobních jmen a rejstřík místních jmen, údaje o autorovi a jeho fotografii
Bibliografie na s. 261-306
Lužice (Německo) - Česko - vztahy kulturní - 19.-20. stol. - monografie
000017863
Obsah // 1. Úvod... 7 // 2. Počátky lužickosrbského národního hnutí... 11 // 2.1 Základní charakteristika lužické otázky... 11 // 2.2 Zeměpisná specifika Lužice... 16 // 2.3 Náboženství v životě Lužických Srbů... 19 // 2.4 Význam lužických spolků a činnost prvních lužickosrbských buditelů 25 // 2.5 Rozvoj lužickosrbského národního hnutí // ve třicátých až čtyřicátých letech 19. století... 31 // 2.6 Úloha jazyka v lužickosrbském národním obrození... 36 // 2.7 Lužickosrbský národopis... 42 // 2.8 Kultura Lužických Srbů... 47 // 2.9 Spolkové hnutí v Lužici po roce 1848 a lužickosrbský venkov... 49 // 2.10 Matice lužickosrbská a mladosrbské hnutí... 34 // 2.11 Vystěhovalectví a národnostní poměry // Lužických Srbů na konci 19. století... 59 // 3. Český zájem o Lužici a Lužické Srby // do poloviny osmdesátých let 19. století... 63 // 3.1 Počátky česko-lužickosrbských kontaktů... 63 // 3.2 Lužický seminář v Praze... 68 // 3.3 Počátek českého moderního vědeckého zájmu o Lužické Srby... 72 // 3.3.1 Josef Dobrovský... 72 // 3.3.2 Pavel Josef Šafařík... 77 // 3.3.3 Jan Kollár... 80 // 3.3.4 František Ladislav Čelakovský... 82 // 3.3.5 Ignác Jan Hanuš... 86 // 3.3.6 Čeští archeologové a Lužice... 89 // 3.4 Tři poradci v Lužickém semináři... 91 // 3.4.1 Václav Hanka... 92 // 3.4.2 Karel Jaromír Erben... 95 // 3.4.3 Martin Hattala... 98 // 3.5 František Doucha a
počátek publicistického zájmu o Lužické Srby...99 // 3.5.1 Život a dílo... 99 // 3.5.2 Lužickosrbské zájmy... 103 // 3.6 Michal Hórnik... 110 // 3.6.1 Život a dílo... 110 // 3.6.2 Sorabika v českém tisku... 112 // 3.7 Adolf Patera a sorabika dalších autorů v českých periodikách... 115 // 3.7.1 Život a dílo A. Paterý... 115 // 3.7.2 Lužickosrbské zájmy... 115 // 3.7.3 Sorabika českých autorů // v šedesátých až osmdesátých letech 19. století... 117 // 4. Adolf Černý a jeho doba... 125 // 4.1 Černého studia a první seznámení s Lužickými Srby... 126 // 4.2 Slovanský sborník... 130 // 4.3 Edvard Jelínek... 137 // 4.3.1 Život a dílo... 137 // 4.3.2 Lužickosrbské zájmy... 140 // 4.4 Další Černého časopisecké publikace a výzkumy v Lužici... 141 // 4.4.1 Hlas národa... 144 // 4.4.2 Světozor... 147 // 4.4.3 Národní listy a lužickosrbské zvykosloví... 150 // 4.5 Odborná národopisná práce Adolfa Černého... 154 // 4.5.1 Národní písně a obydlí Lužických Srbů... 154 // 4.5.2 Mythiske bytosče lužiskich Serbow... 158 // 4.6 Ottův Slovník naučný... 163 // 4.7 Překladatelská sorabistická práce a publikování v časopisu Lužica 168 // 4.8 Příchod do Prahy a národopisná organizátorská činnost... 176 // 4.9 Básník Jan Rokyta a překladatel Adolf Černý... 181 // 4.10 Cestování a další styky se zahraničím... 184 // 4.11 Slovanský přehled... 188 // 4.12 Literárněvědné práce Adolfa Černého...
194 // 4.13 Česká sorabistika a výuka lužické srbštiny na pražské univerzitě 197 // 4.14 Poslední etapa Černého zájmu o Lužické Srby...203 // 4.14.1 Publicista, překladatel a ministerský úředník...203 // 4.14.2 Náboženský problém a Masarykův vliv na A. Černého...210 // 4.14.3 Ve státních službách... 214 // 4.15 Jan Máchal...222 // 4.15.1 Život a dílo...222 // 4.15.2 Lužickosrbské zájmy... 224 // 4.16 Ludvík Kuba... 231 // 4.16.1 Život a dílo... 231 // 4.16.2 Výzkumy hudebního folklóru v Lužici... 235 // 4.16.3 Malířem srbské Lužice... 238 // 4.17 Sorabistická témata v pracích vídeňských Čechů... 243 // 4.17.1 Josef Karásek... 244 // 4.17.2 Josef Zdeněk Raušar... 249 // 5. Závěr... 252 // meny a literatura... 261 // liografie sorabik vybraných českých autorů a Michala Hórnika...271 // aam zkratek... 307 // peče... 309 // Zusammenfassung... 311 //  pmary... 313 // Rejstřík osobních jmen... 315 // Rejstřík místních jmen... 327

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC