Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Plzeň : Aleš Čeněk, 2005
223 s.

ISBN 80-86898-50-4 (brož.)
Obsahuje poznámky pod čarou, předmluvu, údaje o autorech
Bibliografie na s. 219-223
Strany politické - Česko - stol. 20. - učebnice vysokošk.
Systémy politické - Česko - stol. 20. - učebnice vysokošk.
000017910
Obsah // Předmluva ...5 // Seznam zkratek...7 // I. Český stranický systém v letech 1900-1989 // 1. Česká stranicko-politická scéna před rokem 1914 ...11 // 2. Válka a české politické strany...15 // 3. Český stranický systém v meziválečném období...21 // 3.1. Obecné charakteristiky stranického systému První republiky ... 21 // 3.2. Vývoj politických stran a koaličních vztahů...25 // 3.3. Hlavní politické strany v meziválečném Československu ...30 // 3.3.1. Československá sociálně demokratická strana dělnická ... 30 // 3.3.2. Komunistická strana Československa...39 // 3.3.3. Československá strana národně socialistická...46 // 3.3.4. Národní strana práce ...52 // 3.3.5. Republikánská strana československého lidu // zemědělského a malorolnického ...56 // 3.3.6. Katolicismus v české politice...64 // 3.3.7. Československá národní demokracie - Národní sjednocení . 69 // 3.3.8. Český fašismus...77 // 3.3.9. Politické strany českých Němců ...83 // 4. Rozklad pluralitního stranického systému po roce 1938 ...93 // 5. Systém Národní fronty - od limitovaného pluralismu ? vládě // jedné strany...99 // 5.1. Český stranický systém v letech 1945-1948 ...99 // 5.2. Český stranický systém v letech 1948-1989 ...101 // 5.2.1. Systém monopolní KSČ a satelitních subjektů ...101 // 5.2.2. Opozice proti komunistické nadvládě...103 // II. Český stranický systém po roce 1989 // 1. Vznik a vývoj
českého stranického systému po roce 1989 ...108 // 1.1. Období od 17.1 istopadu 1989 do voleb v roce 1990 ...109 // 1.2. Volební období 1990-1992 ...118 // 1.2.1. Volby a tvorba vlády ...118 // 1.2.2. Politické subjekty zastoupené v ČNR a FS...119 // 1.3. Volební období 1992-1996 ...123 // 1.3.1. Volby a tvorba vlády ...123 // 1.3.2. Politické subjekty zastoupené v ČNR, respektive PS PČR 124 // 1.4. Volební období 1996-1998 ... 130 // 1.4.1. Volby a tvorba vlád ...130 // 1.4.2. Politické subjekty zastoupené v PS PČR...132 // 1.5. Volební období 1998-2002 ... 135 // 1.5.1. Volby a tvorba vlády ...135 // 1.5.2. Politické subjekty zastoupené v PS PČR...138 // 1.5.3. Mimoparlamentní politické subjekty...141 // 1.6. Volební období 2002-2006 ...142 // 1.6.1. Vláda Vladimíra Špidly (červenec 2002 - srpen 2004) ... 143 // 1.6.2. Vláda Stanislava Grosse (srpen 2004 - duben 2005) ... 145 // 1.6.3. Neparlamentní politické subjekty ...149 // 1.7. Český stranický systém v roce 2005 ... 150 // 2. Významné politické subjekty stranického systému České republiky 151 // 2.1. Úvodem...151 // 2.2. České politické subjekty a ideologické rodiny ...152 // 2.3. Financování politických stran ...153 // 2.3.1. Vývoj státního financování politických stran do roku 2002 . 154 // 2.3.2. Současný stav financování politických stran...155 // 2.4. Významné politické subjekty po roce 1989 ... 157 // 2.4.1. Občanské fórum (OF) ...157
2.4.2. Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) ...164 // 2.4.3. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)...171 // 2.4.4. Křesťanská a demokratická unie - Československá // strana lidová (KDU-ČSL) ...177 // 2.4.5. Občanská demokratická strana (ODS)...184 // 2.4.6. Občanské hnutí (OH)...191 // 2.4.7. Občanská demokratická aliance (ODA)...194 // 2.4.8. Unie svobody - Demokratická unie (US-DEU)...198 // 2.4.9. Sdružení pro republiku - Republikánská strana // Československa (SPR-RSČ) ...202 // 2.4.10. Moravistické politické subjekty...208 // ?. Výsledky voleb do zákonodárných sborů v Československu // a České republice...215 // IV. Seznam použité literatury...219

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC