Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.5) Půjčeno:33x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2004
64 s.,16 s.příl : il.

objednat
ISBN 80-7238-321-3 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, úvod, vyjímatelnou přílohu (přehled učiva)
Čeština - sešity pracovní
000017935
OBSAH // Úvod ... // OPAKOVÁNÍ Z 6. ROČNÍKU... // NAUKA O VÝZNAMU SLOV... // 1. Význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná... // 2. Slovo a sousloví, rčení... // 3. Synonyma a homonyma ... // 4. Slova citově zabarvená ... // 5. Odborné názvy ... // NAUKA O TVORENÍ SLOV... // 1. Slovní zásoba a její obohacování... // 2. Způsoby tvoření slov - odvozování, skládání, zkracování // 3. Odvozování podstatných jmen a přídavných jmen .. // 4. Odvozování sloves... // TVAROSLOVÍ...’... // 1. Skloňování zájmena jenž ... // 2. Slovesný rod ... // 3. Příslovce, příslovečné spřežky, stupňování příslovcí ... // 4. Další neohebná slova - předložky, spojky, částice, citoslovce // SKLADBA ... // 1. Druhy vět podle postoje mluvčího... // 2. Věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty. // 3. Základní větné členy... // 4. Rozvíjející větné členy... // • 5. Přístavek... // 6. Druhy vedlejších vět... // PRAVOPIS... // 1. Procvičování pravopisu i/y... // 2. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech... // KOMUNIKACE A SLOH... // 1. Popis ... // 2. Charakteristika... // 3. Líčení ... // 4. Výtah... // 5. Žádost ... // 6. Životopis... // 7. Vypravování ... // PRO CHYTRÉ HLAVY... // 4 // 6 // 1 2 12 // 13 // 14 1 5 16 // 18 // 18 // 19 // 20 23 // 25 // 25 // 26 // 27 // 28 // 31 // 31 // 33 // 33 // 34 38 38 // 43 // 43 // 46 // 48 // 48 // 53 // 54 // 55 // 56 56 58 // 60

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC