Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Brána, 1996

objednat
ISBN 80-85946-33-5
000017978
Rekat.
’/oé <?0 // národní’ knihouna // »1000143731» // 54 ? 282 4 // OBSAH // 6 SLOVOAUTORA // 7 ÚVOD // B Co je kubismus? // 9 NÁSTIN DĚJIN // 1 3 KUBISMUS - INTELIGENCE CITU 1 4 POETIKA KUBISMU // LEKTOROVAL PhDr. ROSTISLAVŠVÄCHA © VOJTĚCH LAHODA,1996 TRANSLATION © HELENA HYBSOVÁ, 1996 // ISBN 8 0-8 5 9 4 6-3 3-5 // Novoprimitivismus, kuboexpresionismus a kubismus // 16 PRAŽSKÉ VÝSTAVY 1 9 0 7 - 1 9 1 0 // 19 CESTY ČESKÝCH UMĚLCŮ // 20 CÉZANNE A DERAIN : EXPRESIONISTÉ // 22 NOVOPRIMITIVISMUS // 23 EL GRECO PROTOKUBISTA 23 PROMETHEOVSKÝ KUBISMUS 25 KUBOEXPRESIONISMUS // 27 KRYSTAL // 28 OBRAZ SMYSLU ŽIVOTA // 29 KUBISMUSVSOCHAfiSTVÍ // 31 GUTFREUNDŮV RYTMUS PLOCH // 32 TAJEMNÝ KUBISMUS KUBISTŮV 34 EMIL FILLA // 34 FILLOVA TEORIE KUBISMU // 36 PRAVOVERNÝ VINCENC BENEŠ // 37 ANTONÍN PROCHÁZKA // 38 josef Čapek 40 václav Spála // 4 2 VITÁLNÍ SÍLY 43 BARBARSKÝ OTAKAR KUBÍN // 45 SKUPINA VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ // 46 ÚLOHA TRADICE // 49 UMĚLECKÝMĚSÍCNÍK // 50 DISKURZ STYLŮ // 50 KUBISMUS A HUDBA // 53 // 54 54 56 58 60 61 63 66 // 69 // 70 // 71 73 7 4 75 77 79 81 82 84 86 88 89 // Život mezi ostrými hranami: architektura, (u)žité umění, literární a kulturní kontext // ODVÍDEŇSKÉ MODERNY KE KUBISMU JOSIP PLEČNIK PAVEL JANÁK // UKÁZNĚNÝ PRAKTIK JOSEF GOČÁR TVRDOŠÍJNÝ VLASTISLAV HOFMAN SYNTETIK JOSEF CHOCHOL VIZE VĚCNOSTI ABSTRAKTNÍ ARCHITEKTURA NÁBYTEK JAKO ARCHITEKTURA PRAŽSKÉ UMĚLECKÉ DÍLNY ARTĚL // ARCHITEKTURA
NEJMENŠÍHO PfiEDMĚTU WENZEL HABLIK A KUBISMUS PLAKÁT, TYPOGRAFIE, OBÁLKY ADOLF LOOS A KUBISMUS ARCHITEKTURA A EXPRESIONISMUS LITERATURA A KUBISMUS LITERÁRNÍ POZADÍ KRYSTALU EXISTENCIÁLNI’ TÉMA LITERÁRNÍ ŽIVOT V PRAZE KUBISMUS A DIVADLO KUBISMUS A FILM ’ // OZVUKY VĚDY A FILOZOFIE // Centrální kubismus // 91 KUBISMUS CENTRÁLNÍ A PLURALITNÍ 91 KUBISMUS V ROCE JEDNA 93 VIVISEKCE FORMY // 95 GUTFREUNDOVY KRESBY // 96 FORMA - TRPNÝ STAV MYSLI 99 ŠEDÁ EMINENCE KUBISMU // 101 KOLÁŽ // 103 FILLA A PICASSO // 104 FILLA A HOLANDSKO // 105 KUBISMUS A STAfií MISTfil // 106 FILLA A DE STUL // 107 KONTAKTY S F L E C H T H E I M EM // 109 NĚMECKÉ KONTAKTY // 110 KUBISMUS V DUCHOVNÍ OBLASTI 112 SPIRITUÁLNÍ VIVISEKCE // 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 6 1 1 7 1 1 9 1 1 9 1 20 1 21 1 23 124 1 26 127 1 28 1 29 1 30 1 30 1 31 132 // .1 34 // 136 // 137 // 138 140 1 42 // 143 // 144 // Kubistický imperialismus: solitéři a opozice // SECESE ZE SKUPINY KATALYZÁTOR DISKUSE O KUBISMU VINCENC KRAMÁfi A -ISMY LÉGERŮV NEPRAVÝ KUBISMUS FORMALISTA LE FAUCONNIER METZINGEROVASKUPINA AKADEMISMUS A KUBISMUS PRVNÍ ČESKÝ KUBISTA .PRAVÝ’ A .NEPRAVÝ’ KUBISMUS KUBISMUS A FUTURISMUS KUBISMUS A KLASICISMUS BENEŠOVA A NEJEDLÉHO ŠKOLA VÝSTAVA MODERNÍ UMĚNÍ 191 4 KUBIZOVÁNÍ SYMBOLISTŮ DIVOKÝ KUBISMUS JlfiÍHO KROHY FRANTIŠEK FOLTÝN KUBISMUS PŘEDZVĚSTÍ ANTIKRISTA KUBIZOVÁNÍ MAGICKÉ FRANTIŠEK KUPKA O KUBISMU // ? Zkrocení kubismu // „NÁRODNÍ SLOH“ A OBLOUČKOVÝ
KUBISMUS ZKROCENÍ OSTRÝCH HRAN // VYZNĚNÍ KUBISMU // RONDOKUBISMUS // SLOH LEGIOBANKY // BAREVNÁ ARCHITEKTURA JANÁKOVA // .OHAVNÁ BONBONIÉRA’ // OTAKAR NOVOTNÝ RUDOLF STOCKAR (NE)KUBISTIČTÍ ARCHITEKTI // 145 KULATÝ A .KROTKÝ’ KUBISMUS // 146 GUTFREUND VE DVACÁTÝCH LETECH // 147 OD KUBISMU ? ČISTÉ PLASTICE // 148 UŽITÉ UMĚNÍ // KUBISMUS A MALÍŘSTVÍ VE 20. A 30. LETECH // 150 KUBISMUS NA PRAŽSKÝCH VÝSTAVÁCH // 151 V .MODERNĚ VESMÍRNÉ" // 1 53 LIDOVÝ KUBISMUS ČAPKŮV 154 HOMO CUBIST1CUS 154 ANTONÍN PROCHÁZKA // 156 ART DECO A „POHODA FORMY" // 157 KUBISMUS JAKO „STVOŘENÍ’ // 158 LYRICKÝ KUBISMUS // 1 59 IMAGINATÍVNI KUBISMUS // 162 KUBISMUS A SENZUALISMUS // 163 .SOCIÁLNÍ’ KUBISMUS // 168 CHRONOLOGIE DAT A UDÁLOSTÍ 174 SLOVNÍČEK VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ A ARCHITEKTŮ 1 77 VÝBĚR Z LITERATURY // 1 83 SEZNAM VYOBRAZENÍ 186 CHRONOLOGY // 193 OVERVIEW OF IMPORTANT FIGURES 197 LIST OF ILLUSTRATIONS // 2 0 0 JMENNÝ REJSTŘÍK

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC