Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Paseka, 2001
473 s. ; 22 cm

ISBN 80-7185-370-4 (váz.)
němčina
Částečně přeloženo z němčiny
Obsahuje slovo úvodem (Václav Havel), seznam autorů příspěvků a údaje o nich
Češi - Němci - vztahy - dějiny - sborníky
Němci - Češi - vztahy - dějiny - sborníky
000017990
Slovo úvodem - V. Havel, Praha 7 // Slovo vydavatelů - W. Koschmal, M. Nekula, J. Rogall 8 // HISTORIE A HISTORICKÉ VĚDOMÍ // Čech, český, Cechy, Česko... - A. Stich, Praha 11 // Velká Morava - raně středověký stát mezi Východem a Západem - Z. Měřínský, Brno 17 // Přemyslovci a německá kolonizace - J. Rogall, Stuttgart 23 // Karel IV. - Čechy a říše - J. K. Hoensch 29 // Jan Hus a Martin Luther - W. Eberhard, Lipsko 35 // Země a dynastie: Čechy, Habsburkové a „temno“ - J. Bahlcke, Lipsko 40 // Čeští a němečtí vzdělanci - N. Nübler, Kiel 46 // Počátky austroslavismu - Z. Šimeček, Brno 52 // Češi, Rakušané, Němci a T. G. Masaryk - J. Opat, Praha 57 // Čechoslovanství a čechoslovakismus - J. Rychlík, Praha 64 // Česko-Slovensko - J. Rychlík, Praha 71 // Pod německým protektorátem - B. Brandes, Düsseldorf 77 // Židé mezi Čechy a Němci - M. Kárný, Praha 81 // Terezínské ghetto 1941-1945 - K. Braun, Berlín 86 // Střední Evropa z historického pohledu - W. Theiner, Stuttgart 92 // KULTURA A PAMĚŤ // Česko-německé jazykové kontakty - D. Šlosar, Brno 105 // Středohornoněmecká rytířská poezie v Čechách ve 13. a 14. století - V. Bok, České Budějovice 109 // Zemští světci - pomník a pomníky - K. Kallertová, Řezno 114 // Vyznání a národ v českých zemích - M. Schulze Wessel, Halle 126 // Jazyk a národ - T. Berger, Tübingen 131 // Pochází hudba skutečně z Čech? - J. Fukač, Brno 135 // Německá múza se do Čech ohlédla - o českých námětech v německé opeře - J. Trojan, Brno 141 // Goethe a Čechové - K. Krolop, Praha 146 // Česko-německý bilingvismus - M. Nekula, Řezno 152 // Kafka a Praha - J. Čermák, Praha 158 // Golem: Pocházejí první umělý člověk a roboti z Prahy? - A. Wöll, Řezno 170 // Čeští Němci ve výtvarném umění: od Osmy к Prager Sezession - V. Lahoda, Praha 178 //
Kuboexpresionismus a rondokubismus - V. Lahoda, Praha 184 // Pražské kavárny - J. Kroutvor, Praha 188 // Pražský lingvistický kroužek - K. H. Ehlers, Berlín 193 // Český film 60. let - ve znamení „nové vlny“ - J. Voráč, Вrno 198 // Český film v německém exilu a Vojtěch Jasný - J. Voráč, Brno 203 // Švejk a český humor - M. Suchomel, Brno 208 // Česká literatura v němčině - Z. Fišer, Bochum / К. Horáčková, Brno 213 // SPOLEČNOST // Domov - otčina / Heimat - Vaterland - A. Götz, Berlín 223 // Němci v českém, Češi v německém zrcadle - O. Šmídová, Praha 226 // Odsun, nebo vyhnání? - T. Staněk, Opava 234 // Sudetští Němci v poválečném Německu - T. Grosser, Mannheim 239 // Lužičtí Srbové a Češi - T. Meškank, Budyšín 249 // Češi a Moravané - F. Mezihorák, Olomouc 253 // Bavoráci a Prušáci - L. Zehetner, Řezno 258 // „Povolaly se pracovní síly, ale přišli lidé“: Turci v Německu - Y. Haacková, Pasov 267 // Romové - v bludném kruhu stigmatizace - J. Keller, Ostrava 273 // Kultura mládeže / subkultura - Ch. Bartmann, Kodaň 276 // Nezatíženi do společné budoucnosti? - Mládež a česko-německé sousedství - C. Lenk, Řezno 281 // Média překračující hranice - J. Herda, Řezno / G.Pacurar, Praha 287 // POLITIKA A ANTIPOLITIKA // Vztah k minulosti - vyrovnání s minulostí - Ch. Brennerová, Mnichov 297 // NDR a ČSSR - socialistické manželství z rozumu a jeho krize - W. Schwarz, Praha 302 // Berlínská zeď - W. Thierse, Berlín 309 // Sjednocení z německého pohledu: jednota Německa a Evropy - H.-D. Genscher, Berlín 314 // Češi a Němci - nový začátek J. Dienstbier, Praha 318 // Společná komise historiků - S. Biman, Praha 326 // Česko-německá deklarace aneb Zůstat člověkem - T. Kafka, Praha 332 // Pravda vítězí! - V. Macura 337 // Sametová revoluce, sametové dělení - V. Macura 340 //
„Hospodářský zázrak“ v západním Německu po 2. světové válce a transformace ekonomiky po „sametové revoluci“ v České republice - J. Kosta, Frankfurt n. M. 345 // Německá marka - česká koruna - euro - F. Vencovský, Praha 351 // Praha mezi Východem a Západem? - M. Lobkowicz, Praha 363 // Češi a Němci společně ve sjednocené Evropě - P. Fiala, Brno 367 // SPOLU A PROTI SOBĚ // Šumava jako hráz i most - V. Maidl, Praha 377 // Böhmerwald bez hranic - jméno krajiny v minulosti, přítomnosti a budoucnosti - B. Stallhofer, Řezno 381 // Poutě přes hranice - Ch. Daxelmüller, Würzburg 387 // Chodové - E. Maur, Praha 390 // Euregio Egrensis - F. Kubů, Prachatice 395 // České utopie: Diskurs o bohemismu v době restaurace - S. Höhne, Výmar 400 // Rukopisy aneb O mystifikování českém - V. Macura 409 // Mýtus německého nepřítele: Dalimil a ti druzí - J. Kořalka, Praha 414 // Češi a Němci ve vzájemných karikaturách v letech 1848-1938 - J. Kořalka, Praha 418 // České lázně aneb Lístek z Čech (via Amerika) - W. Bubrishi, Washington, D.C. 421 // Rozdělení pražské univerzity roku 1882 - rozpad univerza, nebo přirozený vývoj? - J. Havránek, Praha 426 // Počátky české germanistiky a její významní představitelé do roku 1945 L. Pokorná, Praha 430 // Překládání z češtiny do němčiny a naopak - W. Koschmal, Řezno 437 // Spřízněni volbou: Reiner Kunze a Jan Skácel R. - Kopřiva, Brno 448 // Autoři 459
(OCoLC)49990379
cnb001022259

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC