Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Karolinum, 2004
588 s.

ISBN 80-246-0768-9 (brož.)
čeština, němčina
Obsahuje poznámky pod čarou, bibliografické odkazy, úvod, seznam autorů s údaji o nich
Organizace sportovní - dějiny - Česko, Německo - sborníky
Sport - dějiny - Česko, Německo - sborníky
Sport - dějiny - Češi, Němci - sborníky
000018023
OBSAH: Úvodem // Svaz ruského sokolstva - Jan Balcar // Polský Sokol v Německu - Diethelm Blecking // Německé turnerské jednoty v Praze v pozdní době habsburské monarchie (1861 až 1914) - Harm - Hinrich Brandt // Deutscher Tumverband a československý stát v letech 1918-1933 - Michal Burian // Olympijská mozaika. Postoj řeckého krále Otto I. z rodu Wittelsbachů k memorandu ministra vnitra I. Kolletise z roku 1835 o řecké národní slavnosti - Wolfgang Decker // České tělovýchovné organizace ve Vídni před první světovou válkou - Monika Glettler // Německo-americké turnerské hnutí. Vznik a vývoj do první světové války - Annette R. Hofmann // Německý skauting v Praze - Tomáš Jelínek // Sokolské hnutí v USA do roku 1918 - Jiří Jožák 115 // Češi a Čechoslováci v mezinárodním olympijském hnutí - Jiří Kössl, Marek Waic 121 // Turnerství v Německu - proměna národní tělesné a pohybové kultury v moderní sportovní hnutí volného času - Michael Krüger 129 // Kde leží střed Evropy? Masově - kulturní reprezentace střední Evropy ve sportu 20. století - Matthias Marschik 159 // Turnerské hnutí v Německu 1918-45 - Lorenz Peiffer 177 // Vývoj turnerských spolků v sudetoněmeckých územích na příkladu České Lípy do roku 1918 - Roman Šinkovský 199 // Vznik a vývoj německé spolkové tělesné výchovy v Českých Budějovicích do roku 1918 - Jan Štumbauer 207 // Sokol v české společnosti - Marek Waic 215 // Svaz lyžařů republiky Československé a Hlavní svaz německých zimních sportovních spolků - Marek Waic 229 // Turnerské hnutí a československý stát v letech 1934-1938 - Marek Waic 247 // Stručně k autorům
INHALT: Vorwort 271 // Der Verband der russischen Sokolbewegung - Jan Balcar 273 // Die polnische Sokolbewegung im Deutschen Reich - Diethelm Blecking 285 // Deutsche Turnvereine in Prag in der Spätzeit der Habsburgermonarchie (1861-1914) - Harm - Hinrich Brandt 291 // Der Deutsche Turnverband und der tschechoslowakische Staat in den Jahren 1918-1933 - Michal Burian 327 // Ein olympischer Mosaikstein. Die Stellungnahme des Königs Otto I. von Griechenland aus dem Hause Wittelsbach zum Memorandum des Innenministers I. Kolettis aus dem Jahre 1835 über ein griechisches Nationalfest - Wolfgang Decker 345 // Tschechische Turnorganisationen in Wien vor dem ersten Weltkrieg - Monika Glettler 353 // Die deutsch-amerikanische Turnbewegung: Entstehung und Entwicklung bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges - Annette R. Hofmann 371 // Das Deutsche Pfadfinderwesen in Prag - Tomáš Jelínek 391 // 5 // Die Sokolbewegung in den USA bis zum Jahre 1918 - Jiří Jožák // Die Tschechen und Tschechoslowaken in der Internationalen Olympischen Bewegung - Jiří Kössl, Marek Waic // Turnen in Deutschland - Der Wandel einer nationalen Körper-und Bewegungskultur zur modernen Freizeitsportbewegung - Michael Krüger // Wo liegt Europas Mitte? Massenkulturelle Repräsentationen Mitteleuropas im Sport des 20. Jahrhunderts - Matthias Marschik // Turnbewegung in Deutschland 1918-1945 - Lorenz Peiffer // Die Entwicklung der Turnvereine im Sudetenland am Beispiel Böhmischer Leipa bis 1918 - Roman Šinkovský // Die Entstehung und Entwicklung der deutschen Turnvereine in Budweis bis zum Jahre 1918 - Jan Štumbauer // Sokol in der tschechischen Gesellschaft - Marek Waic // Der Skibund der Tschechoslowakischen Republik und der Hauptverband der deutschen Wintersportvereine - Marek Waic // Die Turnbewegung und der tschechoslowakische Staat in den Jahren 1934-1938 - Marek Waic // Kurz zu den Autoren
(OCoLC)58539130
cnb001294297

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC