Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Občanská společnost v moderním státě. (@@20120503-20:44:25@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:60x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2002
251 s.

ISBN 80-7254-232-X (brož.)
Filosofická setkávání ; [vol.] 2
Obsahuje poznámky, resumé anglicky, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 243-250
Společnost občanská - Česko - studie
000018024
Obsah // 1 Úvod: uvedení problému a jeho struktura...13 // 2 Historie konceptu a jeho současná pojetí...24 // 2.1 Středověké předpoklady vzniku // občanské společnosti dle Charlese Taylora...25 // 2.2 Hodnota občanské společnosti...28 // 2.3 Klíčové filosofické tradice...30 // 2.3.1 Lockovská tradice...30 // 2.3.2 Montesquieuánská tradice...33 // 2.3.3 Hegel - spojnice obou tradic...37 // 2.4 Vznik dvou forem občanské společnosti...44 // 2.4.1 Trh...44 // 2.4.2 Veřejnost...48 // 2.4.3 Rekapitulace...53 // 2.5 Dva moderní representanti ambivalentních // filosofických tradic občanské společnosti...54 // 2.5.1 Alexis de Tocqueville a jeho pojetí // demokratické veřejnosti...55 // 2.5.2 Pojetí trhu u Fridricha Augusta Hayeka...61 // 2.6 Občanská společnost // - strukturně normativní pohled...67 // 2.6.1 Sociokulturní pojetí čili generalisté, // maximalisté a minimalisté...68 // 2.6.2 Redukcionisté čili ekonomické pojetí...70 // 2.6.3 Současné spory o vymezení pojmu...72 // 2.7 Různá nebezpečí...88 // 2.7.1 Nebezpečí komunalismu // aneb ztráta autonomie...88 // 2.7.2 Nacionálni hrozba...91 // 2.7.3 Nebezpečí marginalizace politiky...95 // 2.7.4 Sebe-determinace politiky // - sociální hrozba... gg // 3 Česká občanská společnost, její předpoklady, vznik a formy... 102 // 3.1 Rakouské období... 1Q2 // 3.1.1 Obecné předpoklady...102 // 3.1.1.1 Německé národní hnutí // a ;německé’ Rakousko...?5 // 3.1.1.2 „Světáci"
versus uvědomělí národovci...107 // 3.1.1.3 Rakousko v Evropě... ?9 // 3.1.2 Veřejnost, česká společnost a politika...112 // 3.1.2.1 Utváření veřejnosti a její podoby...112 // 3.1.2.2 Společnost bez vlastního státu...129 // 3.1.2.3 ...a její politika... // 3.1.3 Hospodářský nacionalismus, jeho formy // a předpoklady... aneb 6krát málo...140 // 3.1.3.1 Komory... 141 // 3.1.3.2 Malé město... I43 // 3.1.3.3 Malý podnik... // 3.1.3.4 Málo peněz a vzdělání, málo // podnikavosti i zkušenosti...I45 // 3.1.3.5 Hospodářský protekcionismus...150 // 3.1.3.6 Česká Národohospodářská // společnost... 152 // 3.1.3.7 Svůj ? svému... // 3.1.3.8 Bankovní nacionalismus...162 // 3.1.3.9 České hospodářství?... 166 // 3.1.3.10 Dílčí shrnutí..."”’”’’”’1 168 // 3.2 První Československá republika... I75 // 3.3 Zkušenost z totalitních režimů...Igg // 4 Současné vyhlídky a tendence .. // občanské společnosti u nás.,... I97 // 4.1 Probuzené etnické vášně... igg // ¦ 4 // 4.2 Krize důvěry a ustrašená společnost...200 // 4.3 Obnova důvěry...206 // 5 Teoreticko-empirické vyústění...211 // Poznámky...221 // Literatura a prameny...243 // Summary...251

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC