Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2000
218 s. : il.

objednat
ISBN 80-200-0761-X (váz.)
Česká matice technická [Academia] ; [vol.] ročník 105, č. 482/2000
Obsahuje tabulky, grafy, předmluvu, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 213-215
Filtry číslicové - příklady - příručky
000018071
Obsah // Předmluva 11 // 1. Úvod 15 // 1.1. Programy v jazyce Matlab pro řešení uvedených príkladu 25 // 2. Souhrn vlastností jednorozměrných číslicových rdtru 28 // 2.1. Číslicové filtry s konečnou a nekonečnou impulsní charakteristikou 28 // 2.2. Nerekurzivní a rekurzivní realizace číslicového filtru 30 // 2.3. Kmitočtové vlastnosti číslicových filtru 34 // 2.4. Výpočet kmitočtové charakteristiky z výstupní odezvy číslicového filtru 38 // 2.5. Programy v jazyce Matlab pro řešení uvedených příkladů 39 // 3. Vzorkovaní a obnovení analogového signálu 41 // 3.1. Proces vzorkování 41 // 3.2. Ideální vzorkování 41 // 3.3. Obnovení analogového signálu z jeho vzorku 44 // 3.4. Vzorkovaní prvního druhu 45 // 3.5. Vzorkovaní druhého druhu 47 // 4. Stavový popis číslicových filtru a kanonické formy 50 // 4.1. První a druhá kanonická forma 50 // 4.2. Třetí a čtvrtá kanonická forma 62 // 4.3. Váhové koeficienty 64 // 4.4. Křížová kanonická forma 68 // 4.5. Kanonické formy s lineární fází 70 // 4.6. Programy v jazyce Matlab pro řešení uvedených příkladů 73 // 5. Metody návrhu číslicových filtrů typu FIR 78 // 5.1. Linearita fázové kmitočtové charakteristiky 78 // 5.2. Metoda váhové posloupnosti 80 // 5.3. Metoda optimální rovnoměrné zvlnené aproximace 87 // 5.4. Metoda vzorkování kmitočtové charakteristiky 93 // 5.5. Porovnání vlastností metod návrhu číslicových filtrů typu FIR 98 // 5.6. Programy v jazyce Matlab pro řešení uvedených příkladů 98 // 6. Metody návrhu číslicových filtrů typu HR 104 // 6.1. Srovnání vlastností číslicových filtrů typu FIR a HR 104 // 6.2. Rozdelení metod návrhu číslicových filtrů typu IIR 105 // 6.3. Souvislost mezi rovinou p a rovinou z 110 // 6.4. Analogově číslicové transformace 111 // 6.5. Vlnové číslicové filtry H9 //
6.6. Porovnání vlastností metod návrhu číslicových filtrů typu IIR 126 // 6.7. Programy v jazyce Matlab pro řešení uvedených příkladů 127 // 7. Číslicové filtry se změnou vzorkovacího kmitočtu 133 // 7.1. Úvod 133 // 7.2. Základní operace pro změnu vzorkovacího kmitočtu 134 // 7.3. Systém se změnou vzorkovacího kmitočtu v poměru racionálního lomeného čísla 139 // 7.4. Programy v jazyce Matlab pro řešení uvedených příkladů 141 // 8. Číslicové filtry a vínková transformace 147 // 8.1. Úvod 147 // 8.2. Banky filtrů 149 // 8.3. Vlnkové funkce a vlnková transformace 156 // 8.4. Vícenásobné rozlišení 160 // 8.5. Program Matlab - Wavelet Toolbox 165 // 9. Kvantovací vlivy v číslicových filtrech 167 // 9.1. Úvod 167 // 9.2. Číselné zobrazení s omezenou délkou slova 168 // 9.3. Dynamický rozsah zobrazení 173 // 9.4. Způsoby popisu kvantovacích vlivů 174 // 9.5. Kvantování koeficientů přenosové funkce 180 // 9.6. Omezená délka slova vnitřních signálů 184 // 9.7. Kvantování při vzorkování vstupního analogového signálu 188 // 10. Realizace číslicových filtrů technickými prostředky 191 // 10.1. Úvod 191 // 10.2. Realizace číslicového filtru na počítači typu PC 193 // 10.3. Realizace číslicových filtrů na signálových procesorech 198 // 10.4. Programy v jazyce Matlab pro uvedené příklady 203 // Literatura 213 // Rejstřík 216

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC