Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:20x 
BK
Praha : Brána, 1996

objednat
ISBN 80-85946-33-5
Kubismus - země české - r. 1909-1932 - pojednání a fotografie
000018085
Rekat.
OBSAH // 6 SLOVOAUTORA // 7 ÚVOD // Co je kubismus? // 9 NÁSTIN DĚJIN // 13 KUBISMUS - INTELIGENCE CITU // 14 POETIKA KUBISMU // L 3 2’S // f // SVK České Budějovice // 2681031124 // LL ? TOROVAI P T O i ROSTISLAV SvACH A ? VOJItCH LAHODA 1996 TRANSLATION ? HELENA HVBŠOVÄ. 1996 // ISBN 80-8594 6-33-5 // Novoprimitivismus, kuboexpresionismus a kubismus // 16 PRAŽSKÉ VÝSTAVY 1 907-1 9 1 0 // 19 CESTY ČESKÝCH UMĚLCŮ // 20 CÉZANNE A DERAIN : EXPRESIONISTÉ // 22 NOVOPRIMITIVISMUS // 23 EL GRECO PROTOKUBISTA 23 PROMETHEOVSKÝ KUBISMUS 25 KUBOEXPRESIONISMUS // 27 KRYSTAL // 28 OBRAZ SMYSLU ŽIVOTA // 29 KUBISMUS V SOCHAfiSTVi // 31 GUTFREUNDŮV RYTMUS PLOCH // 32 TAJEMNÝ KUBISMUS KUBISTŮV 34 EMIL FILLA // 34 FILLOVA TEORIE KUBISMU // 36 PRAVOVÉRNÝVINCENC BENEŠ // 37 ANTONÍN PROCHÁZKA // 38 JOSEF ČAPEK 40 Václav Spála // 42 VITÁLNÍ SÍLY // 43 BARBARSKÝ OTAKAR KUBÍN // 45 SKUPINA VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ // 46 ÚLOHA TRADICE // 49 UMĚLECKÝ MĚSÍČNÍK // 50 DISKURZ STYLŮ // 50 KUBISMUS A HUDBA // 53 // 54 54 56 58 60 61 63 66 // 69 // 70 // 71 7 3 74 7 5 77 79 81 82 84 86 88 89 // Život mezi ostrými hranami: architektura, (u)žité umění, literární a kulturní kontext // OD VÍDEŇSKÉ MODERNY KE KUBISMU JOSIP PLEČNIK PAVEL JANÁK // UKÁZNĚNÝ PRAKTIK JOSEFGOČÁR TVRDOŠÍJNÝ VLASTISLAV HOFMAN SYNTETIK JOSEF CHOCHOL VIZE VĚČNOSTI ABSTRAKTNÍ ARCHITEKTURA NÁBYTEK JAKO ARCHITEKTURA PRAŽSKÉ UMĚLECKÉ DÍLNY ARTĚL // ARCHITEKTURA NEJMENSÍHO
PŘEDMĚTU WENZEL HABLIK A KUBISMUS PLAKÁT, TYPOGRAFIE, OBÁLKY ADOLF LOOS A KUBISMUS ARCHITEKTURA A EXPRESIONISMUS LITERATURA A KUBISMUS LITERÁRNÍ POZADÍ KRYSTALU EXISTENCIÁLNI TÉMA LITERÁRNÍ ŽIVOT V PRAZE KUBISMUS A DIVADLO KUBISMUS A FILM OZVUKY VĚDY A FILOZOFIE // Centrální kubismus // 91 KUBISMUS CENTRÁLNÍ A PLURALITNÍ 91 KUBISMUS V ROCE JEDNA 93 VIVISEKCE FORMY // 95 GUTFREUNDOVY KRESBY // 96 FORMA - TRPNÝ STAV MYSLI 99 ŠEDÁ EMINENCE KUBISMU // 101 KOLÁŽ // 103 FILLA A PICASSO // 1 04 FILLA A HOLANDSKO // 105 KUBISMUS A STAfií MISTňl // 106 FILLA A DE STUL // 107 KONTAKTYSFLECHTHEIMEM // 109 NĚMECKÉ KONTAKTY // 110 KUBISMUS V DUCHOVNÍ OBLASTI 112 SPIRITUÁLNÍ VIVISEKCE // Kubistický imperialismus: solitéři a opozice // 114 SECESE ZE SKUPINY // 115 KATALYZÁTOR DISKUSE O KUBISMU 1 1 6 VINCENC KRAMÁŘ A -ISMY // 116 LÉGERŮV NEPRAVÝ KUBISMUS 1 1 7 FORMALISTA LE FAUCONNIER // 119 METZINGEROVA SKUPINA // 1 1 9 AKADEMISMUS A KUBISMUS // 120 PRVNÍ ČESKÝ KUBISTA // 121 .PRAVÝ’ A .NEPRAVÝ- KUBISMUS // 123 KUBISMUS A FUTURISMUS // 124 KUBISMUS A KLASICISMUS // 126 BENEŠOVA A NEJEDLÉHO ŠKOLA // 127 VÝSTAVA MODERNÍ UMĚNÍ 1914 // 128 KUBIZOVÁNÍ SYMBOLISTŮ // 129 DIVOKÝ KUBISMUS JIŘÍHO KROHY // 130 FRANTIŠEK FOLTÝN // 130 KUBISMUS PŘEDZVĚSTÍ ANTIKRISTA // 131 KUBIZOVÁNÍ MAGICKÉ // 132 FRANTIŠEK KUPKA O KUBISMU // 145 KULATÝ A .KROTKÝ’ KUBISMUS // 146 GUTFREUND VE DVACÁTÝCH LETECH // 147 OD KUBISMU ? ČISTÉ PLASTICE // 148 UZlTÉ
UMÉNÍ // KUBISMUS A MALÍŘSTVÍ VE 20. A 30. LETECH // 150 KUBISMUS NA PRAŽSKÝCH VÝSTAVÁCH // 151 V .MODERNĚ VESMÍRNÉ’ // 153 LIDOVÝ KUBISMUS ČAPKŮV // 154 HOMO CUBISTICUS 154 ANTONÍN PROCHÁZKA // 156 ART DECO A .POHODA FORMY- // 157 KUBISMUS JAKO .STVOŘENÍ’ // 158 LYRICKÝ KUBISMUS // 159 IMAGINATÍVNI KUBISMUS // 162 KUBISMUS A SENZUALISMUS // 163 .SOCIÁLNÍ- KUBISMUS // Zkrocení kubismu // „NÁRODNÍ SLOH“ AOBLOUČKOVÝ KUBISMUS: ZKROCENÍ OSTRÝCH HRAN // 1 34 VYZNĚNÍ KUBISMU // 136 RONDOKUBISMUS // 137 SLOH LEGIOBANKY // 138 BAREVNÁ ARCHITEKTURA JANÁKOVA 140 .OHAVNÁ BONBONIÉRA- // 142 OTAKAR NOVOTNÝ // 143 RUDOLF STOCKAR // 144 (NE)KUBISTIČTi ARCHITEKTI // // 168 CHRONOLOGIE DAT A UDÁLOSTÍ 174 SLOVNÍČEK VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ A ARCHITEKTŮ 177 VÝBÉR Z LITERATURY 183 SEZNAM VYOBRAZENÍ 186 CHRONOLOGY // 193 OVERVIEW OF IMPORTANT FIGURES 197 LIST OF ILLUSTRATIONS 200 JMENNÝ REJSTŘÍK

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC