Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.2) Půjčeno:22x 
BK
Praha : Fortuna, 1994

ISBN 80-7168-180-6
000018125
Rekat.
Obsah // I. Úvod // Jazyk a nauka o jazyce... 7 // Jazykověda a její složky... 11 // Seznámeni s jazykovými příručkami... 13 // II. Zvuková stránka jazyka // Hláskosloví... 24 // Spisovná výslovnost... 26 // Zvuková stránka slova... 28 // Zvuková stránka věty... 30 // Shrnutí a opakování... 34 // III. Skladba // Opakování učiva o větě jednoduché... 37 // Opakování učiva o souvětí... 46 // Opakování učiva o řeči přímé a nepřímé... 50 // IV. Tvarosloví // Druhy slov... 52 // Podstatná jména // Podstatná jména konkrétní, abstraktní, // pomnožná, hromadná, látková... 57 // Podstatná jména obecná a vlastní; // psanívelkých písmen vejménech a názvech vlastních . . . 60 // Procvičování tvarů podstatných jmen podle vzorů... 65 // Některé odchylky od pravidelného skloňování // podstatných jmen... 72 // 181 // Prídavná jména // Procvičováni tvarú pndavných jmen podle vzorů... 79 // Stupňování přídavných jmen... 86 // Zájmena // Opakování učiva o druzích zájmen // a o skloňování zájmen osobních... 91 // Skloňování zájmen podle vzorů ten a náš... 93 // Skloňování zájmen podle vzorů přídavných jmen... 99 // Číslovky // Procvičování druhů číslovek a jejich skloňování...105 // Slovesa // Slovesný vid, slovesa dokonavá a nedokonavá...108 // Osoba, číslo, čas a způsob; // využití různých slovesných tvarů...113 // Slovesný rod činný a trpný...117
Slovesné tvary a jejich tvoření...121 // Přehled slovesných vzorů // a výcvik v užívání spisovných tvarů...124 // Shrnutí a opakování... 138 // V. Sloh // Vypravování...145 // Popis...154 // Zpráva a oznámení...167 // Objednávka a inzerát...169 // Výpisky a výtah...171 // Dopis...175 // Projevy mluvené a psané...178

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC