Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
1. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2002
285 s. : il.

ISBN 80-7235-191-5 (brož.)
"Zpracováno podle Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury" -- Titulní list
Obsahuje ilustrace, slovník přejatých slov, slovník pojmů z lingvistiky a stylistiky
Čeština - učebnice středošk.
000018133
OBSAH // I. I Nauka o větě a souvětí - skladba (syntax) // Motivace...7 // 1. Úvod do skladby...20 // 2. Skladební vztahy (I. část)...28 // 3. Skladební vztahy (2. část)...32 // 4. Skladební vztahy (3. část)...35 // 5. Valenční teorie (1. část)...40 // 6. Valenční teorie (2. část)...43 // 7. Valenční teorie (3. část)...46 // 8. Valenční teorie (4. část)...50 // 9. Valenční teorie (5. část)...55 // 10. Skladební rozbory...60 // 11. Skladební jevy v textové výstavbě (1. část)...86 // 12. Skladební jevy v textové výstavbě (2. část)...92 // 13. Skladební jevy v textové výstavbě (3. část)...101 // 14. Skladební jevy v textové výstavbě (4. část)...119 // 15. Skladební jevy v textové výstavbě (5. část)...133 // 16. Vybrané kapitoly ze sémantiky - skladební jevy...143 // II. I Pravopis (ortografie) // 1. Interpunkční znaménka (1. část)...150 // 2. Interpunkční znaménka (2. část)...158 // Z historie české jazykovědy - // Česká jazykověda v první polovině 20. století. Bedřich Hrozný. ... 172 // III. I Nauka o slohu (stylistika) // Motivace...180 // 1. Odborný styl - obecné poučení...182 // 2. Kompozice a jazykové prostředky útvarů odborného stylu . . 199 // 3. Vybrané útvary odborného stylu (1. část)...205 // 4. Vybrané útvary odborného stylu (2. část)...221 // 5. Vybrané útvary odborného stylu (3. část)...238 // I 5 // Z historie české jazykovědy - // Česká jazykověda
v první polovině 20. století. // Pražský lingvistický kroužek, Vilém Mathesius ...262 // Slovník přejatých slov...272 // Slovník pojmů z lingvistiky a stylistiky...280

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC