Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:15x 
BK
Olomouc : Prodos, 2004
79 s. : barev. il. ; 26 cm

ISBN 80-7230-124-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 79
Čeština - učebnice škol základních
000018181
Obsah // Začínáme 3 Druhy slov 49 // Opakujeme ’ 4 Přídavná jména 50 // Párové souhlásky 12 Zájmena 51 // Vetné celky, věty jednoduché, souvětí 14 Číslovky 52 // Vety jednoduché, souvětí 15 Příslovce 53 // Melodie věty 16 Předložky 54 // Vety; tvoříme rozvitou větu 17 Spojky 55 // O významu slov 18 Citoslovce 56 // Významové okruhy 19 Částice 57 // Slova jednoznačná a mnohoznačná 20 Slovní druhy ohebné a neohebné 58 // Slova citově zabarvená 21 Podstatná jména 59 // Slova spisovná a nespisovná 23 Pád podstatných jmen 60 // Synonyma a opozita 24 Rod podstatných jmen 61 // Slova příbuzná 26 Slovesa 62 // Procvičujeme 27 Slovesa; infinitiv 63 // Vyjmenovaná slova 29 Slovesa 64 // by - bý 30 Časování sloves v čase přítomném 65 // fy 32 Časování sloves v čase budoucím 66 // Krmítko 33 Časování sloves v čase minulém 67 // ly-lý ’ 34 Procvičujeme 68 // my - mý 36 Vlastní jména 70 // py-pý 38 0 větě a větách 72 // sy - sý 40 Interpunkční znaménka "75 // vy - vý 42 Opakujeme 76 // zy - zý 44 Končíme 77 // Procvičujeme 46 Obsah 79 // Použitá literatura: // ANDERSEN, Hans Christian. Pohádky a povídky. Praha 1955. // ČAPEK, Karel. Devatero pohádek a ještě jedna jako přívažek od Josefa Čapka. Praha 1991. ČAPEK, Karel. Ukradený spis 139/VI1, ODD. C. Praha 1968. // WERICH, Jan. Fimfárum. Praha 1963. // -79-
(OCoLC)85112561
cnb001367360

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC